• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Formování budoucí práce v post pandemickém období

Ilustrační foto | Pixabay

Po roce boje s pandemií se dostáváme do bodu zlomu. Covid 19 proměnil svět způsobem, který ovlivní podnikání na mnoho dekád dopředu a upraví tradiční podmínky, kde a jak budeme pracovat. Ukazuje se, že schválené vakcíny jsou příslibem pro návrat do normálního života, který ale bude jiný, a vyvstává otázka, jak bude vypadat náš svět a jak se na něj firmy připravují.

Nové studie společnosti JLL “Formování budoucí práce pro lepší svět” (Shaping the Future of Work for a Better World) a “Formování lidské zkušenosti” (Shaping Human Experience) zkoumají nové kapitoly práce v blízké budoucnosti. Potvrzují, že společnosti, které se flexibilně přizpůsobí měnícím se způsobům práce, pracovní síle a očekávání od pracoviště, budou posilovat svou konkurenceschopnost v post pandemickém období. 

Objevuje se nový význam kanceláří

Přestože jsou zaměstnanci nakloněni tomu pracovat pravidelně z domova i v budoucnosti, udržují si silnou vazbu k práci z kanceláří. Výzkum ukazuje, že kanceláře jsou místem pro budování komunity a sounáležitosti s firmou, zatímco dlouhodobá práce z domova ovlivnila kvalitu vzájemné spolupráce, vedení a manažerských kompetencí. Zpráva společnosti JLL o lidské zkušenosti, která zkoumala více než 2000 zaměstnanců v kancelářích po celém světě, ukázala, že 70 procent pracovníků je přesvědčeno o tom, že kancelářské prostředí je vhodnější pro propojení s kolegy při řešení složitějších úkolů, vedení týmů a spojení s vedením společnosti.

“Pandemie urychlila trend, ve kterém kanceláře podporují především produktivitu a socializaci s kolegy,“ říká Neil Murray, globální CEO JLL Corporate Solutions. “Klíčem k úspěšné post covidové adaptaci kanceláří bude rozmanitost, flexibilita a možnost výběru,“ dodává Neil Murray.

Po pandemii budou fungovat tradiční kanceláře jako centrála podporující produktivitu a spolupráci a budou významné pro udržení pracovního výkonu zaměstnanců, předávání zkušeností a jejich pohodlí. Průzkum JLL například zjistil, že jeden ze dvou zaměstnanců považuje sociální prostory za klíčové ze svého uživatelského hlediska kanceláří. Navíc, 74 procent dotázaných zaměstnanců souhlasí s tím, že mít možnost přijít pracovat do kanceláře pro ně zůstává zcela zásadní.

Přechod od myšlení zaměřeného na pracoviště k myšlení zaměřenému na pracovníky

Firmy se kvůli pandemii už přizpůsobily větší flexibilitě pracovního prostředí, ale i nadále budou muset proaktivně vycházet vstříc svým zaměstnancům, aby si udržely anebo přilákaly ty největší talenty na pracovním trhu.

V současnosti je možné vykonávat práci takřka bez hranic – 66 procent zaměstnanců proto očekává, že bude moci pracovat z různých míst. Požadují také bezpečné, produktivní a nerušené podmínky, které uspokojí jejich osobní a profesionální potřeby. Bude to od zaměstnavatelů vyžadovat nalezení rovnováhy mezi fyzickým a virtuálním pracovním prostředím, tak aby vyhověli různorodým potřebám a pracovním stylům svých zaměstnanců.

Studie JLL představila čtyři profily pracovníků, které ukazují, že mezi očekáváními zaměstnanců o budoucí práci jsou radikální rozdíly. Tradiční kancelářský pracovník chce i nadále pracovat pouze z kanceláře, Svobodný duch touží zcela utéct z tradičního kancelářského prostředí, Požitkář si užívá pulzující pracovní život a bude proto volit jen 1-2 dny v týdnu doma a Wellness závislák prioritizující rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem bude preferovat 3-4 dny v týdnu doma. Tyto druhy pracovníků bude potřeba zohledňovat při úpravě pracovních podmínek, aby se vyšlo vstříc jejich rozdílným požadavkům.

„Naše data i kontakt se zaměstnanci firem, jimž radíme s novým nastavením pracovního prostředí, ukazují, že neexistuje žádné unifikované řešení, které by sedělo všem. V hybridním modelu práce je klíčová flexibilita, kterou zaměstnanec dostane,“ uvádí Vendula Bláhová, Senior Workplace konzultantka v JLL. „Někdo skutečně bude produktivní, bude-li trávit většinu měsíce prací z domova nebo jiného místa mimo kancelář, zatímco jiný zaměstnanec bude potřebovat být v kanceláři jen o trochu méně často než před pandemií, ať už kvůli zdrojům nebo kontaktu s kolegy či klienty. Prvním krokem je tedy ujasnit si, jaké profily zaměstnanců ve firmě jsou,“ vysvětluje Bláhová.

“Mnoho zaměstnavatelů si začíná uvědomovat, že už nikdy nebudou fungovat způsobem, jaký byl běžný před pandemickou krizí. Zaměstnavatelé budou muset upravit pracovní prostředí podle nových způsobů práce, které přinesla pandemie, a přizpůsobit se svým zaměstnancům,“  vysvětluje Mary Bilbery, globální ředitelka lidských zdrojů v JLL.

Pracovní prostředí bude jiné, ale neméně důležité

Hybridní model práce se rychle stal novou normou. Polovina pracujících si přeje pracovat jak z kanceláře, tak z domova. JLL také očekává výrazný posun v provozu flexibilních kanceláří: od pronajímatelů, kteří budou vytvářet své vlastní servisované kanceláře nebo coworkingy (anebo se spojí s některým provozovatelem takových kanceláří) po firemní nájemce, kteří budou zvažovat větší diverzifikaci svých prostor, aby se adaptovali na nové vzorce chování zaměstnanců z hlediska práce i bydlení, tedy na geograficky rozptýlenou pracovní sílu podpořenou digitálními technologiemi.

“Pandemie Covid-19 podmínila masivní změnu pojetí toho, jak pracujeme a žijeme, současně poskytuje jedinečnou příležitost, jaká se naskytne jednou za život, formovat lepší podmínky pro budoucí práci,” říká Dr. Marie Puybaraud, globální ředitelka výzkumu JLL v oblasti Corporate Solutions. „Úspěšné budou ty společnosti, které zásadně a proaktivně upraví pracoviště podle proměňujících se potřeb a požadavků zaměstnanců a jejichž řešení zohlední individuální potřeby.”

„Není důvod nadále zaměstnance nutit přijet každý den do kanceláře, pokud nechtějí. Pandemie ukázala, že řadu aktivit můžeme dělat vzdáleně, aniž by byla ovlivněna produktivita. Pouhý digitální kontakt ale dlouhodobě nestačí. Je potřeba, aby se zaměstnanci vzájemně občas potkávali, předávali si zkušenosti, vyměňovali nápady, socializovali se. Kancelář je tlukoucím srdcem společnosti, místem, které ukazuje hodnoty firmy, stará se o komunitu a umožňuje firmě posouvat se vpřed,“ vysvětluje Vendula Bláhová, Senior Workplace konzultantka v JLL.

 

Zdroj: PEPR Consulting

26.3.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies