• LogisticNEWS
    O čem se mluví

FM Logistic zveřejnila výsledky za rok 2019/20

Společnost FM Logistic právě zveřejnila své výsledky za fiskální rok 2019/20, který se skončil 31. března 2020. Společnost zveřejní svou podrobnou výroční zprávu 10. července, kdy bude mít svá valná hromada.

Společnost FM Logistic vykázala za fiskální rok 2019/20 tržby 1,43 miliardy EUR, což je o 8,7% více než v předchozím roce (8% bez FX efektů). Zisk před úroky a daněmi (EBIT) činil 42,5 milionu EUR, což je o 21% více než v předchozím roce. Tyto výsledky odrážejí zaměření společnosti na selektivnější a ziskovější růst díky silným vztahům se zákazníky a zlepšenému provoznímu výkonu.

Komentář Jean-Christophe Macheta, CEO, FM Logistic: „FM Logistic opět dosáhl v roce 2019/20 silného výkonu. Nárůst EBIT o 21% potvrzuje pozitivní dopad našeho programu Focus. Růst výnosů byl výhradně organický, podporovaný silným provedením prodeje a zavedením nových služeb, zejména v oblastech omnichannelu a městské logistiky.

Ohnisko Covid-19 mělo na finanční rok končící v březnu 2020 omezený dopad. Začátek nového fiskálního roku byl však náročnější. V dubnu a květnu 2020 jsme zaznamenali celkový pokles příjmů o 9% ve srovnání s předchozím rokem a výrazné zvýšení provozních nákladů souvisejících s preventivními opatřeními proti Covid-19.

I nadále podnikáme kroky k ochraně našich zaměstnanců, plnění potřeb našich zákazníků a posílení naší rozvahy. Téměř všechny naše stránky jsou funkční. Nejdůležitější je, že máme několik významných silných stránek, a to zdravou finanční situaci, vyvážené portfolio zákazníků potravinářských a nepotravinářských společností a maloobchodníků v oblasti FMCG, naši schopnost e-logistiky, převážně domácí činnost a stabilní strukturu podílů rodin. Služby dodavatelského řetězce pomáhají uspokojit základní potřeby obyvatel a podniků. To vše nám dává důvěru v naši schopnost projít tímto neobvyklým obdobím. “

Příjmy byly dobře rozložené napříč regiony, přičemž Francie představovala 38% a ostatní země 62%. Příjmy ve Francii vzrostly o 7,7% na 550 milionů EUR. Ve střední a východní Evropě se růst výnosů pohyboval od 8% do 16%.

 

Data pro FM Logistic Central Europe: Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko

FM Logistic Central Europe, skládající se ze 4 zemí: Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko dosáhly ve finančním roce 2019/20 tržeb 322 milionů EUR. Nejrychlejší růst byl zaznamenán v České republice, meziročně o 13%. Nejdynamičtějším segmentem byla logistika a sběrná služba v oblasti elektronického obchodu, kde tržby vzrostly o 19% v důsledku snah o zvýšení hustoty dopravní sítě společnosti, a to přidáním 3 nových křížových dokovacích stanic v Lodži a ve Varšavě a v Horním Slezsko.

Novými velkými a významnými zákazníky, kteří si v průběhu účetního období vybrali společnost FM Logistic, byl Lorenz Bahlsen Snack-World - výrobce slaných občerstvení a přední polský farmaceutický výrobce Polpharma. Speciálně pro druhé jmenované bylo rozšířeno místo Błonie u Varšavy, kde pod názvem FM Health operator provozuje největší logistické centrum pro farmaceutický sektor ve střední Evropě. Další dvě rozšíření byla provedena v Będzinu, v Horním Slezsku v Polsku a na severu České republiky, v Lovosicích

Společnost pokračovala v investicích do inovací, počínaje budováním silného inovačního oddělení se zkušeným týmem inženýrů až po implementaci různých inovativních řešení. Automatické brány byly instalovány do několika úložišť a křížových doků. Cílem tohoto řešení je zajistit automatický záznam příjezdu řidiče, automatizaci vstupu a výstupu nákladního vozidla a také snížit náklady externích poskytovatelů. Roboti byly také implementovány pro přesun palet a těžkých nákladů ve skladech.

V roce 2019 získala společnost FM Logistic CE také řadu certifikátů kvality, například: Certifikace IFS Food, IFS Logistics a AEO odrážejí provozní dokonalost společnosti.

Komentář Daniela Frankeho, Managing Director, FM Logistic CE: „Finanční rok 2019-20 byl pro střední Evropu velmi úspěšný. Učinili jsme velký krok k dalšímu provádění strategie definované v roce 2018. Navíc jsme dosáhli mnohem lepších výsledků než v předchozím roce ve většině obchodních jednotek.

Fiskální rok, který začal v dubnu, přinesl nebývalé výzvy a postavil nás do nové reality. Relativně rychle jsme zaznamenali pokles objemu přepravní služby. Dnes víme, že to bylo dočasné, nepřesáhlo to přibližně asi dvanáct procent.

V současné době zákazníci vzhledem k dynamicky se měnící situaci od nás očekávají ještě větší flexibilitu. Společně s našimi zákazníky se snažíme vyhovět měnícím se potřebám a objemům, mimo jiné, skladů skladovaných ve skladech a tento úkol je výrazně obtížnější než v loňském roce. Musíme samozřejmě a jsme připraveni čelit těmto a dalším výzvám, které očekáváme v nadcházejících měsících. "

 

Finanční výsledky podle sektorů a dalších zemí FM Logistic

FM Logistic pokračovala v budování své přítomnosti na rozvíjejících se trzích. Otevřela nové sklady a distribuční centra pro více klientů v Indii a Vietnamu, aby uspokojila dlouhodobou poptávku po službách a zařízeních vyššího dodavatelského řetězce. FM Logistic získala několik nových kontraktů ve Vietnamu. Obrat podnikání v Brazílii pokračoval pod vedením generálního ředitele jmenovaného v roce 2019.

Společnost FM Logistic v roce 2019/20 udržela obchodní dynamiku podpisem nových smluv v hodnotě přes 150 milionů EUR. Růst tržeb byl obzvláště silný v odvětvích krásy (+20%) a elektronického obchodu, zejména ve Francii, Španělsku, Indii a Rusku. V posledně uvedené zemi vzrostl objem elektronického obchodování zpracovaný společností FM Logistic v roce 2019 o 32% oproti předchozímu roku. Ve Francii získala společnost FM Logistic významnou zakázku na poskytování logistických služeb elektronického obchodu velkému mezinárodnímu maloobchodníkovi.

Růst výnosů byl také podpořen zavedením nových služeb, které odpovídají spotřebitelským trendům, jako je nárůst e-commerce a udržitelnost. Například společnost FM Logistic představila řešení dodavatelského řetězce pro výrobce a maloobchodníky, kteří prodávají volně ložené produkty v maloobchodních prodejnách a supermarketech, a také služby dropshipping pro výrobce, kteří své produkty prodávají přímo spotřebitelům prostřednictvím trhů.

Příjmy z dopravy přesáhly 500 milionů EUR (36% z celkové částky). Prospělo to z rozšíření nákladu méně než nákladních vozidel (LTL) a z logistických služeb v městech. Služba FM Logistic Citylogin, která kombinuje dodávky poslední míle a malé městské logistické uzly, je nyní k dispozici v přibližně 30 městech v Evropě. Nejnovějšími přírůstky do seznamu jsou španělská města Bilbao, Saragossa a Cordoue.

V roce 2019/20 podnikla společnost FM Logistic další kroky, aby přispěla k udržitelnějšímu dodavatelskému řetězci. Jednalo se o program bezpečnosti práce ve všech 14 zemích, kde působí, společný vývoj, společně s francouzskou strojírenskou školou UTC, ergoskeletu určeného pro výběry skladů, měření environmentálního a sociálního dopadu dopravních a logistických služeb poskytovaných konkrétním zákazníků a zahájení projektu nulového odpadu. Díky tomuto úsilí získala společnost FM Logistic hodnocení EcoVadis Gold a zařadila jej do top 5% společností v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR).

FM Logistic také pokračovala v automatizaci vybraných skladových a kancelářských procesů. Byly zprovozněny další AGV a robotické zbraně. Počet uživatelů MySCM, online zákaznického portálu společnosti, vzrostl o 9,5%. Těžištěm byla také digitalizace přepravních dokumentů.

 

Zdroj: FM Logistic

19.6.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies