• LogisticNEWS
  O čem se mluví

FM Logistic zaznamenává stabilní finanční výsledky za finanční rok 2020/21 s nárůstem výnosů o 1,5 % a rostoucím portfoliem zákazníků

 • Nárůst výnosů o 1,5 % při stálých směnných kurzech je srovnatelný s loňským rokem
 • Navzdory nepříznivému vlivu výkyvu směnných kurzů (73 mil.) činily příjmy 1,38 miliardy eur 
 • Nárůst příjmů o 1,5 % bez zohlednění kurzovních rozdílů
 • EBIT ve výši 41,8 mil. eur byl o 1,6 % nižší než v předchozím roce
 • Nové smlouvy přinesly 207 mil. eur, ve srovnání se 150 mil. eur v předchozím roce
 • Nové obchodní možnosti díky poptávce po omnichannelu a městské logistice
 • Cíl na rok 2021/22: dosažení vysokého jednociferného nárůstu organického příjmu

 

Firma FM Logistic zveřejnila své finanční výsledky za fiskální rok, který skončil 31. března 2021. Úplné výsledky spolu se zprávou auditora budou uvedeny ve výroční zprávě, která bude zveřejněna začátkem července.

 

Shrnutí: Konsolidované výsledky (v milionech eur)

 

 

Zahrnuté ve zprávě

 

 

 

Srovnání s předchozím rokem

 

 

2020/21

2019/20

Změna v %

FX

2020/21

2019/20

Změna v %

Příjem

1 380

1 432

-3,6

-73

1 453

1 432

1,5

EBIT

38,8

42,5

-8,7

-3

41,8

42,5

-1,6

Výsledky netto

18,1

19,2

 

 

 

 

 

 

Příjmy v roce 2020/21 činily 1,38 mld. eur, což znamená pokles o 3,6 % oproti zveřejněným údajům. Byly ovlivněny hospodářským zpomalením způsobeným pandemií COVID-19 na jaře 2020 a kurzovými ztrátami (73 mil. eur). Tyto faktory byly částečně kompenzovány výrazným ekonomickým oživením ve druhé polovině finančního roku. Výnosy bez zohlednění kurzovních rozdílů se zvýšily o 1,5 %.

EBIT (zisk před zdaněním a úroky) ve výši 38,8 mil. eur byl o 8,7 % nižší než v předchozím roce. Pokles vyplývá hlavně z vyšších nákladů vyplývajících z nutnosti přizpůsobení činnosti omezením spojeným s pandemií COVID-19 (8,1 mil. eur), částečně vyvážených úsporami a opatřeními přijatými za účelem snížení nákladů, a také výkyvy směnných kurzů, které způsobily pokles ve výši 3 mil. eur.
Srovnatelný EBIT činil 41,8 milionu eur, což je pokles o 1,6 %.

V tak těžké ekonomické době firma FM Logistic prokázala svoji neobvyklou stabilitu a silnou pozici na trhu. Důkazem jsou nové smlouvy v hodnotě 207 milionů eur podepsané mezi dubnem 2020 a březnem 2021. Polovina těchto smluv zahrnuje služby pro omnichannel a e-commerce. Naši pracovníci vynaložili úsilí, aby dodali milionům zákazníků na celém světě potřebné produkty. Budeme i nadále posilovat naši silnou pozici v odvětví spotřebního zboží a maloobchodních řetězců, abychom pomohli našim klientům implementovat udržitelné omnichannel strategie“ – řekl generální ředitel FM Logistic, Jean-Christophe Machet.

Rostoucí poptávka na řešení řetězce dodávek omnichannel a pro oblast e-commerce

V roce 2020 se běžné obchody opakovaně zavíraly a znovu otevíraly, což zvýšilo poptávku po omnichannel logistice a e-commerce. FM Logistic současně dodává logistická omnichannel řešení pro 57 % svých zákazníků.

Dalším důležitým růstovým faktorem byla rostoucí poptávka po řešeních městské logistiky, jako jsou distribuční mikrocentra tzv. dark stores (sběrná místa objednávek zadaných online) a na míru šitá řešení „kliknout a převzít“. V těchto oblastech společnost rozšířila smlouvy s předními maloobchodními řetězci, jako jsou Carrefour, Intermarché a Sephora.

Mezi nejdůležitější nové smlouvy podepsané v letech 2020/21 patří smlouvy podepsané se značkou z odvětví beauty, mezinárodním výrobcem hraček a několika stovkami předních společností e-commerce, hlavně z takových zemí jako Francie, Španělsko nebo Indie. Klíčovými zákazníky, se kterými byly smlouvy prodlouženy, jsou Mondelēz a Nestlé.

Nejdůležitější informace z regionů

Výnosy byly rozděleny takto: Francie – 40 %, ostatní země – 60 %. Tyto podíly jsou podobné jako v předchozích letech.

 • Na národní úrovni se výnosy ve Francii snížily o 1,9 % na 548 mil. eur. Nižší objemy v jednotlivých sektorech, které negativně ovlivnila pandemie COVID-19, byly vyvážené vyšší poptávkou v odvětvích e-commerce a maloobchodním prodeji potravin.
 • Výnosy a ziskovost se zvýšily jak ve Španělsku, tak i v Itálii, přičemž růstovým faktorem byla logistika pro odvětví e-commerce. Nejrychlejší růst výnosů byl zaznamenán ve Španělsku (+22 %). Přispěl k tomu rozvoj městské logistické jednotky Citylogin.
 • V regionu východní Evropy se společnost FM Logistic zaměřila na další rozvoj přepravních služeb. V Rusku se výnosy z transportu zvýšily o 20 %. Pobočka na Ukrajině se vrátila na loňskou úroveň zisku, což bylo způsobeno zdvojnásobením objemů v odvětví e-commerce.
  V Rumunsku společnost prodloužila smlouvu s jedním z největších světových producentů potravin a výživy na 5 let.
 • V regionu střední a východní Evropy podepsala společnost FM Logistic 25 nových smluv, obnovila 29 dalších a zahájila výstavbu nové skladové platformy ve Wiskitkách, 10 km od Centrálního komunikačního portu.
 • V Asii společnost podepsala smlouvy s významnými společnostmi v oblasti e-commerce, včetně společnosti Pepperfry, virtuální prodejní platformy číslo 1 v Indii, kde se prodává nábytek a výrobky do domácnosti, a s VinShop, jednou z největších nákupních organizací ve Vietnamu, dceřinou společností OneMount Group.

Směrem k udržitelnějším dodavatelským řetězcům

Ve finančním roce 2020/21 podnikla společnost FM Logistic další kroky k vytvoření udržitelnějších dodavatelských řetězců.

Zde jsou některé iniciativy:

 • Organizace vzdělávací kampaně v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v téměř 10 zemích.
 • Vybavení 50 zákazníků nástroji umožňujícími monitorovat rozsah emise skleníkových plynů spojených s činností zadávanou FM Logistic.
 • Přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů ve skladech FM Logistic ve střední Evropě, což je zvláště důležité v kontextu dominance fosilních paliv v regionu.
 • Projekt výroby vodíku elektrolýzou vody ve dvou pilotních logistických závodech v Escrennes (Francie) a Illescas (Španělsko) (projekty H2Hub a H2Login, v průběhu realizace).
 • Rozvoj služeb pro maloobchodníky a výrobce prodávající nebalené výrobky, jak dokládá iniciativa „Les marques toutes nues“ (doslova: holé značky) v supermarketech Franprix v pařížském regionu.

Globální emise oxidu uhličitého ve skladovacích činnostech FM Logistic nadále klesá. Celkový pokles v absolutních číslech byl v letech 2018 až 2020 17 %.

Předpoklady na období 2021/22

S přihlédnutím k současnému portfoliu výnosů a očekávané poptávce v oblastech omnichannel a městské logistiky, FM logistic předpokládá ve finančním roce 2021/22 organický růst příjmů v horním jednociferném procentním rozmezí. Vychází se z předpokladu, že omezení spojená s Covid-19 budou postupně uvolňována, a směnný kurz ruského rublu bude 90 rublů za 1 euro.

 

Zdroj: FM logistic

14.6.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies