• LogisticNEWS
    O čem se mluví

FM Logistic představuje novou strategii „Powering 2030“ a rozšiřuje skladovací kapacity v Lovosicích

Ilustrační foto | FM Logistic

Logistická společnost FM Logistic, která v České republice provozuje několik skladů, plánuje do roku 2030 zdvojnásobit celosvětové zisky na celkové 3 miliardy eur. Strategie společnosti se opírá o vícekanálové služby dodavatelského řetězce, městskou logistiku, udržitelnost, dopravu a zákaznickou zkušenost. FM Logistic také cílí na růst zisku před zdaněním a úroky (EBIT) na 4 procenta ve srovnání s 2,8 procenta v období 2020/21. Společnost na konci září 2021 zveřejnila novou strategii, a to poté, co výrazně zvýšila kapacitu skladu v Lovosicích. FM Logistic tak posiluje roli České republiky jako centrálního uzlu internetového obchodování pro německý trh.

V říjnu FM Logistic společně se svým klientem, předním německým maloobchodním řetězcem s potřebami pro dům a zahradu BAUHAUS, oficiálně otevřela skladovací prostor v Lovosicích o velikosti 30 000 m2. Společnosti spolupracují od roku 2018 a v tomto roce podepsaly nový dlouhodobý kontrakt. FM Logistic poskytuje společnosti BAUHAUS skladovací služby pro B2C kanály internetového obchodování, konkrétně zpracovává objednávky německých zákazníků, které se přepravují z České republiky. Vzhledem k rychlému růstu internetových obchodů a dalším plánům rozvoje se společnosti rozhodly rozšířit svou spolupráci a zdvojnásobit skladovací kapacity na celkových 60 000 m2.

„Zvýšení kapacity našeho skladu v Lovosicích je jasným důkazem toho, že dlouhodobou strategii FM Logistic již začínáme naplňovat. Zdvojnásobení příjmů do roku 2030 je jistě ambiciózní cíl a pevné partnerství se společností BAUHAUS je jedním ze základních kamenů na této cestě. Postupně také modernizujeme logistické kanály a zavádíme automatizaci služeb,“ říká Guilhem Vicaire, provozní ředitel FM Logistic Business Solutions CE & Czech and Slovakia.

Do roku 2030 plánuje BAUHAUS rozšířit sortiment výrobků, které se skladují v Lovosicích, z 30 000 skladových jednotek na více než 100 000 skladových jednotek s cílem téměř zdvojnásobit počet přijatých objednávek za rok a vstoupit na nové trhy. Obě společnosti plánují investovat do různých inovativních řešení, jejichž cílem je úprava provozu skladu a optimalizace prostor, což jim umožní naplnit společné ambiciózní cíle.

Powering 2030

Aby společnost FM Logistic splnila cíle vytyčené v nové strategii „Powering 2030“, hodlá využít v prvé řadě nárůstu vícekanálového obchodování, zejména v městských centrech, které je hnací silou poptávky po outsourcovaných logistických službách. Společnost může využít zejména nárůstu objemu online prodejů potravin, protože 70 procent jejích příjmů pochází ze spotřebního zboží a maloobchodu. Objem internetových nákupů, které odbaví FM Logistic, vzrostl v minulém hospodářském roce o 30–100 procent dle konkrétní země a vertikály.

Společnost bude také investovat do rozvoje nových služeb, jako je provoz tzv. dark storů, pick-up pointů, kontrolních center dodavatelského řetězce a rozšíření služeb pro maloobchodní prodejce prodávající bezobalové zboží.

„Komplexní strategie Powering 2030 umožní FM Logistic dosáhnout růstu zisku. V době rychlých změn je naší prioritou nabídnout zákazníkům pomoc při budování udržitelného vícekanálového dodavatelského řetězce. Náš devítiletý plán proto klade důraz primárně na zákaznickou zkušenost a udržitelnost, a to ve všech oblastech naší činnosti. Dále také představíme doplňkové služby, jako jsou pick-up pointy pro zákazníky. A budeme i nadále hledat řešení ekologických výzev – v některých našich logistických platformách otevřeme zelené vodíkové stanice,“ říká generální ředitel FM Logistic Jean-Christophe Machet.

FM Logistic již začala s plněním strategie Powering 2030. V první polovině hospodářského roku (březen–září 2021) dosáhla meziročního růstu celosvětových tržeb o 11 procent. Vzestupný trend je zřejmý i při pohledu z jednotlivých zemí, a to včetně českého trhu, kde v porovnání s loňským rokem vzrostly tržby o 24 procent. Růstová dynamika středoevropského regionu, kam patří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, dosáhla 7,5 procenta.

Vícekanálová logistika

Téměř 60 procent nových smluv uzavřených společností FM Logistic v posledním roce se týká vícekanálových logistických služeb. Například ve střední Evropě tvořili v hospodářském roce 2020/21 zákazníci, jimž FM Logistic poskytuje vícekanálové logistické služby, celých 18 procent všech zákazníků skladovacích služeb, což odpovídá téměř 30 procentům ročního obratu společnosti.

Aby společnost posílila svou kapacitu vícekanálových logistických služeb, plánuje dále rozšiřovat svou síť velkých multiklientských skladů a investovat do automatizace. Jako příklad této strategie může sloužit nové logistické centrum ve městě Wiskitki nacházejícím se 4 km západně od Varšavy a pouhých 10 km od budoucího Solidarity Transport Hubu (CPK). Sklad bude otevřen v roce 2022.

Doprava a městská logistika

Doprava tvoří 36 procent příjmů FM Logistic a téměř 45 procent příjmů ve střední a východní Evropě. FM Logistic plánuje dále posílit svou dopravní síť vybudováním dodatečných cross-dock center v Polsku a Rusku. Pracuje také na optimalizaci procesů řízení dodávek, a to díky nově uzavřeným smlouvám s dodavateli softwaru, jako je společnost Urbantz ve Francii nebo Innoship v Rumunsku.

Ve Francii, která je největším trhem společnosti, plánuje FM Logistic zvýšit do roku 2023 tržby v segmentu městské logistiky o 66 procent. Společnost si zároveň klade za cíl dále rozvíjet ve Francii, Španělsku, Itálii a Rusku městskou logistiku a doručovací služby poslední míle Citylogin.

Český trh může také posloužit jako příklad již zavedených pro-environmentálních dopravních řešení. Delší vozidla s až 48 paletami snižují provozní náklady a mají pozitivní dopad na životní prostředí.

Udržitelný rozvoj

Strategie udržitelnosti společnosti FM Logistic má tři priority, jimiž jsou dobré podmínky pro zaměstnance, životní prostředí a environmentálně efektivní služby. Rozvíjíme několik nových iniciativ, jako je výroba ergoskeletonu Ergoskel, který v roce 2019 společně navrhly FM Logistic, Technická univerzita v Compiègne (UTC) a Hublex, které jsou také držiteli patentu. Letos na podzim zahájí poskytovatel provoz zelené vodíkové stanice ve skladu v Illescas ve Španělsku.

V oblasti životního prostředí je cílem FM Logistic dosažení uhlíkové neutrality skladů do roku 2030. Emise CO2 ze závodů společnosti klesly již mezi lety 2018 a 2020 v absolutních hodnotách o 17 procent. Od ledna 2021 proto všechny sklady ve střední Evropě vlastněné FM Logistic využívají pouze obnovitelné zdroje elektřiny. V České republice společnost spolupracuje s Pražskou energetikou, a. s., jedním z největších českých dodavatelů energií, a v roce 2021 plánuje snížit spotřeby energie o zhruba 3 procenta z 2761 MWh na 2683 MWh.

Smluvně zajištěné dodávky zelené energie v České republice, na Slovensku a v Polsku pokryjí celkovou spotřebu elektřiny FM Logistic napříč všemi firemními logistickými platformami ve střední Evropě.

 

Zdroj: Havas PR Prague

9.11.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies