• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Flexibilita a schopnost uspokojit přání našich zákazníků je pro nás zásadní

Ilustrační foto | Česká pošta

Trh logistiky si užívá v posledních letech jízdu na horské dráze s minimálním přetížením 4 G. Po covidovém boomu on-line nákupů se dočkal rychlé otočky hlavou dolů způsobenou energetickou krizí a vysokou mírou inflace, která si vyžádala úspory domácností. Na druhou stranu si lidé on-line už dovolí objednat cokoliv, třeba bazén nebo dlažbu. Jak se těmto nečekaným situacím přizpůsobila Česká pošta, prozradil Vlastimil Rouč, ředitel regionální logistiky Praha.

Během posledních let se změnilo spotřebitelské chování a spolu s ním i celý trh logistiky. Jak na tyto změny zareagovala Česká pošta?

Za poslední roky prošel trh logistiky velkými změnami. Jedním z důvodů byla již zmíněná covidová pandemie, která zapříčinila, že v České republice roste trh e-commerce nejrychleji v Evropě.  Patří sem nejen e-shopy, ale stále větší podíl má i retail. Výrazné objemy balíků České pošty tvoří objednávky z bazarových portálů typu Aukro, Fler atp. Vzestup internetových zásilek jsme zvládli díky navýšení kapacit, zvětšení skladovacích prostor a to i na straně výdeje a také nám pomohl nábor agenturních zaměstnanců. Ze dne na den jsme se flexibilně přizpůsobili přáním a potřebám našich zákazníků a mám velikou radost, že jsme obstáli. V současnosti neustále hledáme nové příležitosti na trhu a snažíme se klientům poskytnout bezchybný servis, protože zákazník je pro nás vždy na prvním místě. Díky současnému dvoucifernému zdražování cen napříč ekonomikou předpokládáme, že zákazníci začnou hledat úspory například nákupy na zahraničních e-shopech. A právě na to jsme díky nové logistické hale v Mošnově a spolupráci s celní správou připraveni a dokážeme zákazníkům poskytnout veškeré služby od převzetí zboží od zahraničního partnera až po proclení a konečný výdej či dovoz objednávky.

 

Mění se v poslední době také struktura zásilek?

Ano, v posledních měsících se ukazuje, že se lidé už přestali na základě vlastních pozitivních zkušeností „bát“ internetových nákupů, a to v současnosti vede k postupnému rozevírání pomyslných nůžek. Na jedné straně registrujeme, že ke standardním pneumatikám v poslední době doručujeme nadrozměrné zásilky s nábytkem, domácími udírnami nebo třeba dlažbou. Na druhé straně se zákazníci nezdráhají posílat drobnosti z e-shopů z třetích zemí. Na obě varianty jsme díky naší rostoucí infrastruktuře a široké typologii vozidel dobře připraveni.    

 

Jaké další trendy na trhu pozorujete?

S energetickou krizí je nerozlučně spojená vyšší poptávka po paletové přepravě. Jedná se například o dřevo na topení, uhlí, brikety nebo krby. V tomto případě zákazníci využívají dopravu nad 3,5 tuny.  Další změnou v posledních letech je reverzní logistika, která nám navyšuje objem přepravovaného zboží tím, že si lidé z objednané zásilky ponechají jen část věcí a zbytek pošlou zpět obchodníkovi.

 

V poslední době dochází i ke změnám ve způsobu doručování zásilek. Jak to vnímá Česká pošta?

Kvůli pracovnímu vytížení a s tím spojeného nedostatku času tráveného doma lidé pomalu ustupují od doručení zásilek takzvaně na adresu a začínají dávat přednost uložení zásilky. V současnosti je tento poměr stále 70 % přímé dodání a 30 % uložení. Troufám si ale tvrdit, že v budoucnu to může být klidně opačně. Jedním z důvodů je srpnové rozšíření Balíkoven o síť samoobslužných výdejních boxů.

 

Zmínil jste další trend posledních let a tím je samoobslužnost. Jaké v něm vidíte výhody?

Vyzvednutí balíku v boxech je pro zákazníka rychlé a intuitivní. Stačí zadat na displeji boxu kód pro vyzvednutí, otevře se schránka a zákazník jde domů s balíkem. Hlavní výhodou je, že boxy fungují většinou sedm dní v týdnu a zákazník je může využít bez omezení 24 hodin denně, zkrátka kdykoli se mu to hodí. Prvních 150 Balíkovna-BOXŮ provozujeme spolu se společností OX POINT. Adresy s umístěním boxů i jejich otevírací doba jsou uvedeny na webu www.balikovna.cz.

 

Úložné boxy jsou určené spíše pro drobnější zásilky. Vraťme se ale k těžkému a nadrozměrnému zboží. Je pro vás technicky obtížné jeho doručení? Museli jste kvůli tomu něco změnit?

Pro ilustraci nadrozměrné zásilky v regionu Praha v srpnu meziročně vzrostly o 250-300 %. V této souvislosti bych rád upozornil, jak je důležitá komunikace se zákazníkem. V tomto případě nám totiž nestačí znát jen hmotnost zásilky, ale potřebujeme předem vědět i stav příjezdové komunikace. Podle toho pak můžeme zvolit vhodnou techniku. Týká se to především chatových oblastí s nezpevněnou vozovkou. Vždy najdeme cestu, jak zásilku v pořádku doručit.

 

Na trhu práce chybí dostatek řidičů, kteří by vozili náklad nad 3,5 tuny. Jak jste se s touto situací dokázali popasovat?

Máte pravdu, že nedostatek profesionálních řidičů trápí celé odvětví. V tomto směru jsme dopady dokázali částečně eliminovat outsourcingem dopravy, kdy jsme na základě výběrového řízení podepsali smlouvu se společností C.S. CARGO na lokality Praha a Morava a společností Astra Trans pro region severovýchodních Čech. Nahrazení vlastní dopravy nad 3,5 tuny soukromým subjektem pro nás znamená především úsporu investičních a provozních prostředků. Změna pomůže České poště využívat služeb soukromého přepravce v dobách, kdy to bude skutečně potřebovat. Nebude se pohybovat v nevýhodných podmínkách jako dosud, kdy veškeré závazky vyplývající z vlastní velké přepravy nesla na své náklady. To se týká zejména údržby a obnovy autoparku nebo zbytečných ztrát při nedostatečném vytížení přepravních kapacit. Tento krok pomůže úsporněji zvládnout jak předvánočního období, tak dny s nižšími objemy zásilek.  

 

Dá se očekávat, že lidé budou kvůli vysoké inflaci více šetřit. Jak tuto situaci vnímáte z pozice největšího národního operátora?

V současnosti vyčkáváme, jak se bude trh s e-commerce v budoucnu vyvíjet. Dá se předpokládat, že zákazníci budou i nadále nakupovat levné zboží z třetích zemí a my jsme připraveni ho bez průtahů dodat na vybrané místo či přímo do rukou adresáta.   

 

Máte plán na efektivní zpracování zahraničních zásilek?

Nejen k tomuto účelu jsme vybudovali nejmodernější logistický areál v Mošnově. Na ploše bezmála 30 tisíc čtverečních metrů v Ostrava Airport Multimodal Parku na Novojičínsku jsme připraveni díky nedalekému mezinárodnímu letišti přijímat letecké zásilky. Naše unikátní logistická síť pak pomůže rozvést balíky kamiony či vlakem po celé Evropě.

 

Jaké další výhody Česká pošta novým logistickým areálem v Mošnově získala?

Areál je výjimečný nejen svým napojením na leteckou síť, ale i dobrou dostupností silniční a vlakové dopravy. Nachází se zde první kontejnerový terminál v dějinách pošty. Srdcem logistického centra v Mošnově se stane nový třídicí stroj. S větším hodinovým výkonem a lepšími technologickými parametry, než mají současné stroje v regionu v Olomouci a v Ostravě, zvládne zpracovat až 250 000 zásilek den. Díky tomu se zásadně zvedne kapacita balíkové sítě a zpracování zásilek v regionu.

 

Česká pošta také zvýšila v posledním roce kvalitu doručení. Jaké jsou hlavní příčiny?  

Výraznému nárůstu kvality pomohla zvýšená investice do technického vybavení provozů a vybavení našich zaměstnanců novou technikou při samotném doručování, která zvyšuje zákaznický komfort například při bezkontaktních platbách, nebo výdejem zásilek na kód. Za dobrými výsledky stojí také organizační změna v podobě sloučení logistických provozoven (DSPU/Depa) v rámci regionu pod jedno vedení, změna procesu třídění v logistických centrech, zlepšení pracovního prostředí a větší odpovědnost všech pracovníků.

 

Jak Česká pošta přibližuje svůj provoz enviromentálnímu chování?

V současné chvíli se velmi intenzivně připravujeme na implementaci elektrických vozidel a kol do poštovního provozu. Probíhají přípravy zadávacích dokumentací na pořízení EV, dále pak přípravy projektů na budování příslušné infrastruktury a testování EV přímo v provozu. Výsledkem těchto testování je optimalizace tras a lokalit, kde budou následně takováto vozidla použita.

 

Markéta Vojáčková

25.10.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies