• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Firmy, které dnes nezaplatí silniční daň, přijdou o prominutí úroků z prodlení

ilustrační foto

Do 15. 10. 2020 je třeba zaplatit odložené zálohy silniční daně, které byly původně splatné v dubnu a červenci, upozorňuje poradenská společnost BDO. Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru. V případě nákladních aut daň závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav. Splatnost záloh byla na pokyn vlády odložena a fungovala jako jedna z úlev pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Pokud firmy a fyzické osoby nezaplatí, přijdou o prominutí úroků z prodlení.

 

Opozdilcům se silniční daň prodraží

Prominutí úroků z plateb v dubnu a červenci se vztahuje pouze na úhrady, které budou do zítřka připsány Finanční správě na účet. Opozdilci musí počítat s jejich doměřením, jak upozorňuje manažerka daňového oddělení společnosti BDO Lenka Froschová. „V případě, že nebudou zálohy na silniční daň, původně splatné k 15. dubnu a 15. červenci 2020, do 15. října včetně uhrazeny, vznikne poplatníkům povinnost zaplatit úroky z prodlení, a to od pátého pracovního dne následujícího po původním datu splatnosti zálohy do data úhrady. Výše těchto úroků činí 16 % p.a. ze zálohy splatné v dubnu a 14,25 % p.a. z červencové zálohy.“

 

Úroky může prominout Finanční správa jen na základě individuální žádosti

Přestože Finanční správa neuvádí výjimky, kterými by prominula úroky z prodlení i při opožděné platbě, je možné požádat o posečkání úhrady záloh. „Pokud finanční situace nedovoluje poplatníkovi uhradit zálohy na silniční daň, může poplatník požádat správce daně o posečkání úhrady. Toto posečkání je však zatíženo úrokem z posečkané částky. Pro poplatníky však existuje možnost prominutí tohoto úroku, a to na základě individuální žádosti,“ uzavírá Lenka Froschová z poradenské společnosti BDO.

 

Zdroj: BOTTICELLI

 

15.10.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies