• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Ergonomické řízení vysokozdvižného vozíku – bez volantu

Ilustrační foto | Linde MH

Jak může být řízení vysokozdvižného vozíku ještě jednodušší a ergonomičtější? Společnost Linde Material Handling (Linde MH) na tuto otázku poskytla odpověď na své zákaznické akci World of Material Handling (WoMH) představením inovativního systému Linde Steer Control. Pod tímto názvem se skrývá nové elektrohydraulické řízení, které nevyžaduje klasický volant. Při řízení vozíku je řidičova levá paže pohodlně položena na loketní opěrce zakomponované přímo do sedadla a ovládání vozíku se děje integrovaným minikolečkem nebo joystickem. Výhodou tohoto nového řešení je, že práce s vysokozdvižným vozíkem je ještě pohodlnější a řidič zůstává soustředěný a produktivní delší dobu. Současně se jedná o splnění důležitého předpokladu pro další automatizaci klasických protizátěžových vozíků.

Pracoviště řidiče má jako rozhraní mezi operátorem a strojem mimořádný význam. Obsluha musí být schopna ovládat vozík snadno, jednoduše a rychle, aby byl plně využit jeho výkonnostní potenciál. “Se systémem Linde Steer Control jsme sofistikovaně doplnili důmyslnou koncepci ovládání vozíků Linde dvoupedálem a systémem Linde Load Control. Paže řidiče mohou nyní volně ležet na loketních opěrkách sedačky. A zatímco pravá ruka ovládá zdvihový sloup a vidlice, levá ruka pohodlně řídí směr pohybu vozíku. Tímto způsobem se nám podařilo ještě více redukovat nutnost pohybu těla řidiče a výrazně tak snížit jeho námahu,” zdůrazňuje Frank Bergmann, produktový manažer z oddělení Counterbalanced Trucks, a dodává: „To, co již bylo zavedeno u rypadel, jeřábů, kolejových vozidel a letadel, by se tak v budoucnu mohlo stále častěji objevovat také u manipulačních vozíků a stát se průmyslovým standardem.”

Hlavní výhoda: Snadnější použití vozíku

Systém řízení Linde Steer Control je založen na technologii „steer-by-wire“. Ovládací povely od řidiče jsou převedeny na elektrické signály, které dále tyto pokyny předávají hydraulickým výkonovým prvkům. Sofistikovaný koncept nového řídicího systému zaručuje vyšší bezpečnost provozu vozíku. A elektrické ovládání otevírá nové funkční možnosti: řidič vysokozdvižného vozíku může například řídit vozík ještě přesněji pomocí systému Linde Steer Control, protože řízení reaguje více nebo méně citlivě v závislosti na rychlosti vozíku. Pokud jede vozík rychleji, musí řidič s řídícím minikolečkem více zatočit, nebo joystick naklonit více do strany, aby se dosáhlo požadovaného natočení kol. Pokud řidič sníží rychlost vozíku, stejný pohyb ruky má za následek větší reakci řízení.  

Pro typické každodenní použití vysokozdvižného vozíku – přepravu nákladu, manévrování nebo procesy zaskladňování a vyzvedávání palet Linde MH doporučuje minikolečko. „Vzhledem k analogii s volantem pozorujeme rychlejší a snazší pochopení systému,“ vysvětluje Bergmann. Druhý ovládací systém, tedy joystick, má navíc speciální funkci, která má v určitých aplikacích pozitivní efekt: když jej obsluha uvolní, řízení se automaticky vyrovná do přímého směru. „Tento systém je mimořádně užitečný zejména při blokovém skladování s dlouhými úzkými uličkami, kde se po stranách hromadí věci jako například nápojové přepravky nebo role papíru,“ vysvětluje Frank Bergmann.

Aby bylo možné vyhodnotit ergonomické výhody Linde Steer Control, provedla společnost Linde Material Handling letos na jaře uživatelskou studii ve spolupráci s institutem RWTH Aachen University a fka GmbH. Přičemž byl důraz kladen na to, do jaké míry nová koncepce řízení snižuje nutnost pohybů těla řidiče a vede ke snížení zátěže paží a ramen. V době studie byli účastníci testu ve věku 19 až 67 let držiteli řidičského průkazu na vysokozdvižný vozík po dobu nejméně 3 let a vozík používali denně jako součást své profese. Pro sledování rozsahu pohybu ramen, loktů a zápěstí byla použita speciální kamera a záznam byl následně analyzován. Prokázalo se, že použití řídícího minikolečka, resp. joysticku má za výsledek menší pohyb ramenních a loketních kloubů ve srovnání s konvenčním volantem. „To znamená, že systém Linde Steer Control prokazatelně přispívá k lepší ergonomii a snižuje zátěž řidiče,“ shrnuje produktový manažer Frank Bergmann.

 

Zdroj: Linde Material Handling

29.6.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies