• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Emergency logistics: Globální pandemie jako výzva

ilustrační foto

Jak mávnutím příslovečného proutku se logistika ve světle eskalující globální koronavirové pandemie proměňuje z oboru s negativní konotací ve smyslu vlivu na životní prostředí na obor se schopností zajistit milionům lidí základní životní potřeby navzdory vyhlášenému stavu nouze či národní karantény ve většině rozvinutých zemí světa. Zřejmě selhání většiny světových politiků a milionů úředníků celého světa vrhlo planetu do globálního problému. Dlouhodobé hledání absurdních, ale politicky atraktivních témat, bagatelizace prevence moderní společnosti před život ohrožujícími riziky, ale mnohdy i rezignace na kvalifikaci a reálné schopnosti odpovědných úředníků. To vše v důsledku toho, že společnost v posledních letech nebyla vystavena žádné zásadní hrozbě. Nefungují školy, divadla, kina, obchody, a mnohé úřady. Významně omezena je mobilita osob. Jde o bezprecedentní změny v nastavení celého dodavatelského řetězce. Logistika však musí podle nově formulovaného zadání společnosti fungovat dál. A ona je toho schopná. Právě logistika si i v době postupující digitalizace a automatizace globální ekonomiky dokázala zachovat flexibilitu a kreativitu – vlastnosti nezbytné pro fungování moderní společnosti i v době koronavirové.

Marek CvačkaUzavření úřadů, továren i celých měst uvrhlo statisíce lidí do nucené karantény. Spousta dalších pracuje v omezené míře z domova. Školní výuka probíhá v provizorním režimu zčásti prostřednictvím internetu a zčásti díky nejrůznějším televizním a rozhlasovým projektům. Každým dnem roste počet nakažených, což zvyšuje tlak na české zdravotnictví. Ekonomika je ve vážném ohrožení. Historií se staly diskuze o tom, zda v letošním roce poroste o dvě nebo o tři procenta. Téměř jistý je její reálný pokles a otázkou je jen to, jak hluboko pod nulou se zastaví … Co se však zastavit za žádných okolností nesmí, je logistika. Snížená aktivita obyvatelstva nevede ke snížené spotřebě potravin ani drogistického zboží; Právě u těchto komodit lze pozorovat nárůst poptávky po vybraných položkách až o desítky procent oproti běžné situaci: „Objemy potravinářského a drogistického zboží dodaného naším prostřednictvím do retailových řetězců a maloobchodní sítě vzrostly v minulých dnech o 40 – 110 % dle druhů zboží. To představuje nárůst značně převyšující například vánoční sezónu“, hodnotí současnou situaci Ing. Marek Cvačka, generální ředitel společnosti ESA logistika a pokračuje: „Situaci v distribuci potravin zvládáme s maximálním zapojením všech našich kapacit i kapacit našich dodavatelů. Současně naše sklady potravin výrobci plynule doplňují a není ohrožena distribuce žádné komodity. Zřídili jsme „krizový štáb“, jako nezbytnost krizového-pandemického plánu, který řídí společnost, předvídá a eliminuje rizika, koordinuje naše logistické kapacity, ale také řeší stále těžší nákup a distribuci ochranných prostředků pro naše pracovníky, samozřejmě přednostně pro ty, kteří jsou v prvních řadách v přímém styku s okolím. Současný stav představuje vysokou zátěž zejména na skladové pracovníky a řidiče. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych jim osobně poděkoval za jejich mimořádné úsilí a za to, že chápou vážnost situace a neváhají pracovat s vysokým nasazením, aby splnili očekávání těch, kteří na nás spoléhají. Současně bych rád nabídnul možnost využít část našich skladových kapacit v ČR a SK pro potřeby nouzového skladování. Nejrůznější formy kooperace s ostatními hráči na trhu se nám dlouhodobě osvědčily v „běžných“ podmínkách a jsem přesvědčen, že právě takto hektická situace k podobnému uvažování přímo vyzývá. “  V plném nasazení je v poslední době i další z předních logistiků v oblasti FMCG, společnost MD logistika. Její generální ředitel Robert Kuchar k tomu uvádí: „Potřeby našich zákazníků, zejména na zásobování prodejních míst retailových potravinářských řetězců, jsou enormní a například o víkendu jsme realizovali téměř 200 přeprav. Bohužel mnohokrát jsou realizovány tyto přepravy na úkor efektivity. Například v sobotu a v neděli nejsou v současné situaci prakticky žádné možnosti zpětného vytížení našich vozidel, a tak jezdíme "poprázdnu". To samozřejmě z dlouhodobého pohledu nelze akceptovat, ale my to teď vnímáme jako nezbytné“.

Robert KucharSklady firmy MD logistika jsou v tuto chvíli naplněné a fungují také na plné obrátky, přesto Robert Kuchar zmiňuje připravenost společnosti omezené množství volné skladové kapacity ve všech teplotních režimech (mražené, chlazené i suché) stávajícím i novým zákazníkům v momentální nouzi poskytnout.  Kapacity by však bylo nutné v předstihu zarezervovat. Velkou pozornost v prostředí logistických firem na sebe dnes váže téma ochrany vlastních zaměstnanců před nákazou. K tomu Robert Kuchar dodává: „Ohledně preventivních opatření před možným nakažením našich zaměstnanců jsme nad rámec běžné praxe učinili spoustu dalších kroků týkajících se zejména zvýšení hygieny na pracovištích. Certifikáty, jako například IFS, které naše společnost pravidelně úspěšně obhajuje, ale i požadavky našich zákazníků vyplývající z povahy námi skladovaného a distribuovaného typu zboží jsou důvodem pro to, aby jednotlivé procedury byly v našich skladech a na jednotlivých pracovištích standardně na té nejvyšší úrovni. Dále jsme v reakci na současnou situaci také zavedli možnost práce z domova u pracovních pozic, u kterých toto realizovat lze. Nedílnou součástí našich opatření je však také vytvoření tzv. krizového plánu, jehož cílem je eliminovat i ve skladech riziko nakažení či přenosu nákazy na naše zaměstnance, a to jak třetí osobou, tak i mezi našimi zaměstnanci samotnými. V této souvislosti provádíme vstupní kontroly měřením tělesné teploty na vstupu do našich areálů, ale také dělíme a "rozmělňujeme" pracovní týmy a zamezujeme jejich vzájemnému kontaktu“.

 

Jindřich ČejkaSkutečností však je, že i za logistikou hygienických prostředků je nejen specifický dodavatelský řetězec, ale v současné době i nezměrné úsilí spojené s udržením výroby a distribuce na maximální úrovni. To potvrzuje ve svém vyjádření i generální ředitel společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o., mj. výrobce produktů značky Sanytol Mgr. Jindřich Čejka: „V současné situaci je na výrobce desinfekčních prostředků vytvářen obrovský tlak. Naše výroba dnes běží ve třech směnách sedm dní v týdnu. Díky obrovskému úsilí všech mých kolegů se nám daří naší produkci zajistit jak po personální, tak i po materiální stránce, ale ani tak nejsme schopni zcela uspokojit potřeby našich zákazníků. Je třeba vzít v úvahu, že takto vypjatá situace klade obzvláště vysoké nároky na koordinaci požadavků našich zákazníků nejen s kapacitou našich výrobních linek, ale také s možnostmi našich dodavatelů obalového materiálu, dopravních a logistických služeb a celé řady dalších náležitostí. I my přitom bojujeme s rostoucím počtem zaměstnanců nuceně odcházejících do karantény, ale i s proměnlivou spolehlivostí dodávek materiálu od našich lety prověřených dodavatelů bojujících s podobnými problémy jako my …“.

 

Lucie BrklováAle problémy v provozech jinak standardně fungujících jako dobře namazaný hodinový stroj se nevyhýbají žádnému oboru.  S tím souhlasí i Lucie Brklová, Logistics Manager společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.: „Postupné kroky, ke kterým naše výrobní společnost přistupuje, bych už z podstaty věci nenazývala „omezeními“. Naše dodatečné aktivity se soustředí prioritně na zvýšenou ochranu našich zaměstnanců. Již několik týdnů máme volně dostupné antibakteriální gely a proaktivně, ještě před vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR, jsme informovali všechny naše zákazníky a externí návštěvy o našem rozhodnutí přistoupit k dané situaci zodpovědně a redukovat pohyb externích pracovníků v naší společnosti. Jako další opatření jsme zavedli povinné roušky pro řidiče, kteří přivážejí vstupní komponenty a odvážejí hotovu výrobu k našim zákazníkům. Dále jsme všechny meetingy převedli do online podoby, kde to situace vyžaduje, používáme jednorázové rukavice, kontrolujeme teplotu našich zaměstnanců a v případě, kde to povaha pracovní pozice umožňuje, čerpají naši zaměstnanci benefit Home Office“.

Odstávky výroby v závodech společností, jakými jsou Volkswagen, ŠKODA Auto a celé řady dalších jsou důkazem vážnosti současné situace. Je téměř jisté, že nákaza během několika týdnů a v horším případě měsíců odezní. Výroba, školství, zdravotnictví i další obory lidské činnosti se pak nejspíše vrátí do vyjetých kolejí. Dodavatelský řetězec se však jistě z nové zkušenosti poučí a už nikdy nebude stejný, jako ten „předkoronavirový“. To je jistota, ne hypotéza. Otázkou však je, jak přesně bude vypadat. Není pochyb o tom, že bude odolnější, konzervativnější a předvídavější. Důležitější ale bude to, zda se ze současných problémů poučí i politici a úředníci. Ale to je samostatné téma, které nevystačí s jedním či dvěma odstavci, které bychom zde mohli v dané chvíli pro tento účel vymezit my …

 

MR

25.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies