• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Ekologická řešení mají v logistice své místo

ilustrační foto

Ekologie, ochrana životního prostředí, snižování uhlíkové stopy, udržitelnost. To jsou témata skloňovaná v posledních letech snad ve všech oblastech lidské činnosti. Logistika je rozsáhlý obor a zahrnuje mnoho oblastí, proto je zřejmé, že na ekologii a životní prostředí má velmi výrazný vliv, ať už se jedná o skladování, balení nebo přepravu zboží. Na společnosti pohybující se v oblasti logistiky je vyvíjen tlak směrem ke snižování uhlíkové stopy a ochranu životního prostředí, který se však často setkává na druhé straně s vyššími náklady těchto řešení nebo, v případě dopravy, nedostatečnou legislativou či infrastrukturou, které mohou zavádění alternativních řešení omezovat či zpomalovat.

S tlakem na snižování emisí se setkávají ve své každodenní praxi všechny firmy i fyzické osoby podnikající v silniční nákladní dopravě. Aktuálním problémem, i když zdaleka ne jediným, jsou emise CO2. Kromě omezení, které přinášejí různé vyhlášky v jednotlivých zemích Evropské unie, usilují o snižování emisí i samotní zákazníci dopravních firem. Pokud má dopravce vyřešenou kompenzaci emisí, je pro řadu především německých nebo francouzských společností, kde jsou požadavky na ochranu životního prostředí daleko vyšší, zajímavým obchodním partnerem. Tato výhoda se projeví obzvláště během výběrových řízení. Dopravci se proto snaží eliminovat emise CO2 všemi možnými způsoby. Mezi ty nejběžnější patří např. systematické proškolování řidičů, důkladný servis vozidel nebo chytré plánování tras. Další možností je kompenzace emisí, kdy firmy přispívají určitou částkou na projekty pro ochranu klimatu a tím aktivně přispívají k celosvětové CO2 neutralitě. „DKV umožňuje svým zákazníkům CO2 neutrální tankování prostřednictvím tankovací karty DKV Climate. Její uživatelé s každým natankovaným litrem investují dodatečnou částku na certifikované projekty. Cesty flotil tak mohou být až 100% CO2 neutrální. Všechny projekty na ochranu klimatu (např. větrná energie v Turecku, vařiče na biomasu v Číně či solární vařiče na Madagaskaru) jsou realizovány ve spolupráci s organizací myclimate Deutschland gGmbH. Příspěvky jsou exkluzivně určeny na projekty s nejvyššími certifikačními standardy, jakými jsou Gold Standard, CDM a Plan Vivo. DKV a společnost myclimate nabízejí firmám certifikaci potvrzující kompletní kompenzaci CO2 emisí. DKV se snaží v tomto směru vyjít vstříc i firmám využívajícím vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem. S tankovací kartou DKV CARD +CHARGE mohou dobíjet svá vozidla u zhruba 5 000 veřejných nabíjecích stanic v Německu bez ohledu na značku. Před tím byli dopravci odkázání na vlastní dobíjecí stanice nebo na sítě provozované místními dodavateli energie. Motivací k vývoji karty byly především tendence dopravních firem zřizovat kombinované flotily, navíc procento elektrických a hybridních aut neustále roste. Věříme, že se nám podaří rozšířit v blízké době její použití i do dalších zemí,“ vysvětluje Ondřej Pavlík, výkonný ředitel a jednatel české a slovenské pobočky DKV Euro Service, předního poskytovatele služeb pro dopravce na evropském trhu.

 „Spotřeba CNG u nás neustále roste,“ potvrzuje Ing. Václav Holovčák, místopředseda představenstva společnosti Bonett Gas Investment, a.s.. „Vloni se v dopravě spotřebovalo skoro 60 milionů m3 stlačeného zemního plynu, což je o 36 % víc než v roce 2015. Ještě před deseti roky se přitom spotřebovalo jen 3,58 milionu m3. Ročně přibývá přibližně 1 % všech vozidel v CNG verzi.“

Poměrně silné zastoupení má CNG díky podpůrným programům například mezi autobusy, kde umožňuje snížit primární emise škodlivých látek z dopravy v městských aglomeracích. Nákladní doprava s pohonem CNG zatím v ČR není velmi zastoupena, ale již se objevují první projekty, kdy v rámci konceptu udržitelné dopravy a green mobility společnosti jako Škoda Auto a Kofola nasadily CNG tahače na vnitrostátní přepravu mezi logistickými centry případně dodavateli. Speciálně pro vnitrostátní nákladní dopravu je CNG velkou možností jak snížit škodlivé emise a zároveň získat úsporu na nákladech: pokud vzdálenost mezi centry je například 200 kilometrů, CNG tahač s dojezdem 400 km bez problémů může naplnit během 5 minut v počáteční i cílové stanici. Oproti naftovému tahači nejenže CNG tahač produkuje méně zplodin, tzn. splňuje požadavek na snížení emisí škodlivin, ale navíc je schopen poskytnout úsporu až 30 % v nákladech na pohonné hmoty. To určitě může být zajímavé pro provozovatele vozidel, která nepřetržitě rotují mezi logistickými parky.

Dle Václava Holovčáka mohou být další alternativou zejména pro dálkovou přepravu LNG tahače; použití LNG umožňuje až trojnásobně větší dojezd, klidně až 1 200 km. Potíž je v nulové LNG infrastruktuře. „Bonett je takovéto CNG, případně i LNG projekty připraven pořídit i financovat, a je schopen pro podobné projekty flexibilně vybudovat potřebnou dostatečně kapacitní infrastrukturu. Navíc jsme schopni poskytnout plnění na některé z našich stanic, aktuálně otvíráme již naší 25. CNG stanici. Poslední otevřené projekty jsou CNG stojany na čerpacích stanicích například v Hodoníně u Shellu, v Havlíčkově Brodu u OMV, nově také investujeme do CNG stanic v síti hypermarketů Makro/Metro,“ říká Václav Holovčák.

Zajímavým řešením mohou být pro zákazníky určité výhody při tankování. „Ano, pokud klient používá k přepravě CNG tahače a plní na některé z našich 25 CNG stanic prostřednictvím Bonett CNG karty, má možnost od nás získat významnou slevu na pohonné hmotě, a jezdit ještě levněji. Krom toho poskytujeme komplexní investiční podporu projektům green mobility; pokud by se na nás obrátil klient, že chce pořídit 20 tahačů, které potřebuje plnit, tak my jsme schopni mu v rámci programu Bonett CNG Outsourcing vybudovat potřebné stanice pro plnění vozidel, a zafixovat cenu paliva buď na cenu nafty, tzn. fixovat tím vždy jasnou úsporu, nebo na cenu zemního plynu. Jedno je zcela jisté – s CNG jako pohonnou hmotou je možno šetřit nejen životní prostředí, ale i peníze,“ potvrzuje Václav Holovčák.

Elektromobily, zajímavé řešení především pro městský provoz

Skupina ČEZ je jedním z hlavních průkopníků elektromobility v ČR, prostřednictvím projektu „Elektromobilita ČEZ“ všestranně podporuje její rozvoj. Nabízí komplexní službu, která kombinuje veřejnou dobíjecí síť s dodávkami elektřiny v rámci speciálního tarifu a nabídku infrastrukturních řešení pro domácnosti i firmy, ideálně včetně dalších doplňkových služeb a produktů.

„Aktuální počet elektromobilů v ČR už výrazně přesahuje hranici tisíce vozů. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy se i u nás elektromobily stávají běžnou součástí zejména městského provozu. V dalších letech by měl vývoj akcelerovat geometrickou řadou až k hranici desítek tisíc elektromobilů. Z našich analýz vyplývá, že právě v tomto bodě, cca někde mezi lety 2020-2025 začne být trh ekonomicky zajímavý. Jednu z cest vidíme v systémovém tlaku na modernizaci nadměrně zastaralého vozového parku v České republice. Z toho může elektromobilita profitovat, zejména v souvislosti s očekávaným zavedením legislativních opatření směřujících k nahrazení zastaralých aut novými vozy, případně vozy s alternativním pohonem,“ prozrazuje Tomáš Chmelík, manažer útvaru čisté technologie ČEZ.

Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle 26 rychlodobíjecích stanic v 23 lokalitách je řidičům k dispozici i 45 tzv. stanic normálního dobíjení.  Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje jedinečnou RFID kartou, která umožňuje neomezené dobíjení u všech stanic ČEZ za paušální poplatek 450 korun měsíčně. Tuto cenu vnímáme jednoznačně jako jeden z benefitů pro zákazníky, jedná se např. o ekvivalent pouhých šesti plných dobití elektromobilu.

Tomáš Chmelík pokračuje „Také v budoucnu chceme stavět zejména rychlodobíjecí stanice s výkonem 50 kW, jež umožňují dobít baterie elektromobilu na úroveň kolem 80 % za přibližně 20 - 30 minut. Více než 40 jich například naistalujeme během několika následujících měsíců na hlavních tazích napříč Českou republikou díky grantu z evropského programu Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T (pozn. viz zeleně vyznačené hlavní tahy napříč ČR, kde zmiňovaných více než 40 stanic vznikne).“

Pro majitele a řidiče elektromobilů z řad domácností a firem, kteří upřednostňují dobíjení mimo síť veřejných dobíjecích stanic, nabízí ČEZ speciální zvýhodněný tarif D27. Zprostředkovává také prodej dobíjecích kabelů a tzv. wallboxů pro komfortní a profesionální dobíjení.

Za hlavní překážky rychlejšího rozvoje elektrického pohonu v individuální i veřejné dopravě lze označit zatím relativně nízké dojezdy dané omezenou kapacitou baterií (cca 200 km) a stále poměrně vysoké pořizovací náklady nového elektromobilu (vyšší stovky tisíc korun).

Optimismus naopak vzbuzují systémová opatření na podporu nákupu nových elektromobilů. Od loňska vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu příspěvek na koupi automobilů s alternativním ekologickým pohonem ve výši až 80 tisíc Kč v případě podnikatelských subjektů a podpora na nákup elektromobilu obcemi a městy ve výši až 200 tisíc korun vyšel zase z dílny Ministerstva životního prostředí. Aktivní jsou také města – zavádějí např. bezplatný nebo zvýhodněný vjezd elektromobilů do městských a parkovacích zón, zahrnutí provozu elektrických aut do vyhrazených pruhů pro busy a taxi nebo sází na elektrobusy ve veřejné dopravě. Také ČEZ podporuje využívání elektrobusů v hromadné dopravě, např. už více než rok v Praze 4 na lince Budějovická-BB Centrum nebo nově v Třinci.

Široký záběr logistiky nabízí prostor pro ekologická řešení

Odvětví dopravy a logistiky nabízí celou řadu možností, jak přispívat k trvale udržitelnému rozvoji. Zelená logistika začíná ekologickou dopravou, pokračuje přes zvyšování energetické účinnosti budov, zavádění inovativních technologií či angažování zaměstnanců pro ochranu životního prostředí a končí důslednou spoluprací se subdodavateli a zákazníky.

Pavel Šubrt, Business Development Director DHL Supply Chain ČR k tomu říká „DHL Supply Chain, jež je součástí koncernu Deutsche Post DHL, se jako první poskytovatel logistických služeb zavázala ve svém programu GoGreen snížit emise CO2 o 30 % do roku 2020, ve srovnání s úrovní v roce 2007.

V dopravě, která nejvíce přispívá k emisím CO2, přináší nemalé snížení spotřeby paliv a energií optimalizace přepravních tras. Dalším krokem je nasazení nejmodernějších dopravních prostředků, od hospodárných letadel až po elektromobily s nulovými emisemi. Tam, kde je to možné, se důraz postupně přesouvá od letecké dopravy k silniční a od silniční k železniční. Ekologickou bilanci vylepšuje nejen výrazně nižší spotřeba pohonných hmot, ale i přechod na alternativní paliva. V rozvážkové dopravě v městských centrech nalézají stále častěji uplatnění elektromobily, kde jejich omezený dojezd není na překážku a nulové lokální emise a tichý provoz představují jednoznačnou přednost. Při využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů je „uhlíková stopa“ elektricky poháněných vozidel zanedbatelná. Neméně důležitá jsou školení řidičů, protože hospodárný styl jízdy může ušetřit i několik dalších desítek procent paliva, resp. energie, a tím i emisí.“

Obnovitelné energie hrají velkou roli rovněž ve zvyšování účinnosti budov. Program DHL GoGreen pečlivě optimalizuje efektivitu skladovacích činností. Při auditu spotřeby energie vyšly najevo například velké rezervy pro úspory energií při osvětlení, vytápění a klimatizování budov, jako jsou sklady a výrobní závody. DHL proto v celosvětovém měřítku investuje do inteligentního osvětlení, solárních panelů a systémů pro zachycování dešťové vody. Například v České republice přinesly již realizované projekty úsporného osvětlení v jednotlivých skladech snížení roční spotřeby elektrické energie o 27 až 62 %. S projekty dokončenými během loňského roku dosáhne od ledna celková úspora emisí CO2 téměř 3 800 tun ročně.

Také společnosti Geis není vliv důsledků její činnosti na životní prostředí lhostejný. „V první řadě již delší dobu splňujeme certifikaci ISO 14001:2004. Ta přesně určuje standardy zaměřené na management životního prostředí v organizacích, které musíme dodržovat. Celosvětově investuje Geis nemalé peníze do nejmodernějších technologií a vybavení budov. Díky tomu pak například dosahujeme nižší spotřeby energií. To samé platí o všech našich provozech, protože nám záleží na tom, v čem pracujeme a jak tím ovlivňujeme životní prostředí. Snažíme se být v souladu s naším okolím a nezatěžovat planetu více než je nezbytně nutné. Proto pravidelně obměňujeme flotilu našich vozů, a samozřejmostí jsou školení našich řidičů, neboť správný způsob jízdy dokáže přinést nejen úspory nákladů ale také nižší zátěž pro ovzduší. V rámci logistiky souvisí šetrnost vůči životnímu prostředí také s optimalizací. Díky našemu produktu cross-dock se snažíme maximálně optimalizovat přepravu a vytížení našich vozů. To nám umožňuje i synergie našich produktů. U zákazníka tak například můžeme naložit veškeré zboží bez rozdílu do jednoho návěsu (balíky, palety). Až v  našich pobočkách je toto zboží disponováno do speciálního paletového či balíkového provozu, což opět přináší výhodu z jak z ekonomického tak i  ekologického hlediska,“ říká obchodní ředitel společnosti Geis CZ, Karel Drbal.

LN

29.3.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.