• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Efektivní skladové operace umožňuje sofistikovaná manipulační technika

ilustrační foto

Manipulační technika se stává stále sofistikovanější oblastí, ve které se uplatňují nejnovější technologie včetně automatizace a robotizace. Důvodem je rostoucí tlak na zvyšování efektivity skladových operací a jejich zapojení do celého zásobovacího řetězce. Pořizování a správa manipulační techniky se tak stává klíčovou otázkou nejen při provozování velkých skladů, ale i ve výrobě a všude jinde. O problematice jsme hovořili s odborníky předních výrobců a dodavatelů manipulační techniky.

Rozhodující faktory pro provoz manipulační techniky jsou bezpečnost a efektivita. „Provoz manipulační techniky musí být bezpečný, aby v provozu nedocházelo k nehodám a ke zraněním a aby nevznikaly přímé i nepřímé škody na majetku provozovatele, například přerušením výroby,“ říká Ing. Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu společnosti Linde Material Handling Česká republika s.r.o. „Efektivita nasazení manipulační techniky záleží na pořizovacích nákladech, na provozních nákladech, hlavně na nákladech na opravy a údržbu techniky a na výkonu stroje, kterým jsou ovlivněny následně mzdové náklady – čím je stroj produktivnější, tím méně času je třeba na odvedení potřebné práce v manipulaci.“

Při pořizování manipulační techniky je třeba si ověřit, jakou míru aktivní i pasivní bezpečnosti nabízejí jednotliví výrobci. Pokud s manipulační technikou jezdí méně kvalifikovaní řidiči, právě to může zachránit zdraví, majetek a zabránit ztrátám při přerušení výroby při nějaké nehodě vozíku. Dnes již existují asistenční systémy, které nedovolí řidičům vozík přetížit, zabrání v jízdě s nákladem zvednutým na vidlicích a podobně.

Důležitým kritériem jsou celkové náklady na vlastnictví stroje. Součástí nákladů jsou všechny náklady na provoz, tedy náklady na servis, spotřeba pohonných hmot nebo energie. Důležitá je i odolnost různých částí vozíků proti poničení při chybě operátora, může se jednat o různé plasty, oje a jejich díly. Škody způsobené nedbalostí řidičů totiž nespadají do full servisových kontraktů a jsou hrazeny zvlášť, což se může u snadno rozbitných dílů velmi prodražit.

„Automatizace může zvýšit zásadním způsobem efektivitu skladu,“ zdůrazňuje Ing. Martin Petřík. „Odborníci z oddělení Linde řešení zákazníkům obvykle předloží nabídku několika variant řešení, které se liší svými investičními a následnými provozními náklady.“ Robotická technika se také dnes stává stále dostupnější. Robotické vozíky nezpůsobují nehody, nepotřebují chodit k lékaři, nebývají nemocné, šetří mzdové náklady. Jejich nevýhodou je zatím vyšší pořizovací cena, která ovšem vzhledem k velkému nedostatku pracovních sil ve skladech a logistice přestává být limitující faktor.“

„Vzhledem k nástupu robotických vozíků se role člověka bude posunovat ke kreativnějším úkolům, než je řízení vozíku. Část pracovníků využije této příležitosti ke svému posunu a zvýšení kvalifikace a budou pak ve skladech řešit úkoly, kde je potřeba ,human touch‘, dotyk lidské ruky anebo se jejich role přesune do role dozoru nad technikou,“ dodává Martin Petřík.

 „Správný výběr typu manipulační techniky má vliv nejen na efektivitu skladových operací, ale i na konečnou kapacitu samotného skladu,“ říká Václav Kopecký ze společnosti STILL ČR spol. s r.o. „V konečném důsledku může přinést vyšší produktivitu a úsporu personálních nákladů, snížení provozních nákladů – především nákladů na opravy a spotřebu,“ vysvětluje Václav Kopecký.

Například u regálových zakladačů má podle jeho slov zákazník dvě základní možnosti. Při volbě systémových vozíků v provedení Man-Up proti tradiční variantě retraků může dojít k zásadnímu zvýšení efektivity díky možnosti vychystávání ze všech regálových úrovní a výrazné úspoře času. Obsluha není nucena paletu vyskladnit, na zemi vychystat a následně vracet zpět na svou pozici. Zároveň dochází ke zvýšení celkové skladové kapacity skladu díky zúžení jednotlivých uliček a výraznému snížení nákladů na každé paletové místo.

„Společnost STILL patří k lídrům na trhu, pokud jde o vývoj inovativních vozíků, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti a efektivity. Příkladem může být autonomní vychystávací vozík iGo neo uvedený na trh v loňském roce. Tento vozík automaticky následuje obsluhu a upravuje svou pozici vůči operátorovi tak, aby proces vychystávání byl co možná nejefektivnější. Pracovník skladu tak není nucen po každé dílčí operaci nasedat do vozíku a najíždět na novou vychystávací pozici. iGo neo si tam dojede sám. Tím dochází k zásadní časové úspoře. Díky nasazení těchto vozíků na místo klasických vychystávacích vozíků je možné zvýšit efektivitu pickingu až o 30 procent, a to především díky úspoře celkového počtu vozíků, ale i pracovníků, kteří mají na starost tento skladový proces.“

Nedostatek pracovní síly a potažmo i růst mezd v posledních několika letech jasně ukazuje, že automatizace je budoucím trendem číslo jedna. Aplikace však v žádném případě nebude možná vždy a všude. Do budoucna tedy obecně očekáváme zájem zákazníků o produkty s výrazně nižším stupněm nároků na kvalitu samotné obsluhy manipulační techniky. Cíl je jasný – snížení chybovosti, nehodovosti, zvýšení bezpečnosti a v konečném důsledku úspora nákladů.

„Společnost STILL se touto problematikou zabývá již řadu let. Jedním z příkladů je systémový Man-Up vozík, typ MX-X, vybavený funkcí Optispeed 4.4. Díky této funkci je vozík přímo napojen na zákazníkův WMS systém. Jakmile obsluha obdrží požadavek na vyskladnění, uvede pouze vozík do chodu. Ten pak operátora sám doveze na odpovídají skladovou pozici, a to jak v horizontální, tak i vertikální ose. Přesnost systému je v řádech milimetrů,“ dodává Václav Kopecký.

 „Zásadní je optimální volba řešení pro každý provoz,“ uvádí k problematice efektivity skladových operací Jindřich Přívora, PR Manager, Toyota Material Handling CZ. „Je třeba zvolit správný systém i správný typ manipulace. Disponujeme velmi rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, takže dokážeme každému uživateli navrhnout skutečně optimální řešení.“

Protože určitá část trhu vyžaduje jen jednoduchý, standardně vybavený vozík za co nejnižší cenu, podstatné obraty, inovace a trendy vznikají v segmentech, které vyžadují individuální řešení svých potřeb. Tyto segmenty (bez ohledu na to, z jakého oboru podnikání se rekrutují – výroba či skladovatelé) jsou ochotny naslouchat mnoha různým argumentům, které se týkají předností různých typů vozíků, jejich výbavy ale i služeb, které se koncentrují na efektivní kontrolu jejich využití, jejich provozních nákladů i nákladů na řidiče. Ti představují velmi drahý faktor, který se podílí na celkových nákladech manipulace až 70 procenty.

„Manipulační technika se používá prakticky ve všech oblastech průmyslu i obchodu. Díky tomu existuje nepředstavitelná škála typů aplikací a provozů, které vyžadují jiný typ vozíku, jiný pohon, jiné řízení, jinou nosnost, jinou výbavu, jiné výkonové parametry, ale třeba i jiné intervaly údržby nebo jiné nároky na kvalitu podlahy nebo terénu. Záleží samozřejmě na složitosti aplikace i množství různých typů nákladu, které chcete manipulovat, ale správná specifikace vozíku je vždy nesmírně důležitá. Tedy pokud chcete mít vozík maximálně produktivní, správně výkonově dimenzovaný, prostě ten správný vozík pro konkrétní práci,“ zdůrazňuje Jindřich Přívora.

A jak se bude podle Jindřicha Přívory v budoucnu vyvíjet role člověka-pracovníka při obsluze manipulační techniky? Ještě nějaký čas potrvá, než automaty nahradí v manipulaci člověka v takovém rozsahu, aby to bylo nějaké zásadní číslo. Automatizace také zcela jistě nepronikne do všech segmentů manipulace, ať již co do velikosti provozů nebo podle typů podnikání, takže role obsluhy vozíků v nich bude stále nezastupitelná.

„Obsluha vozíku často vykonává i jiné úlohy, ať již ve skladu nebo ve výrobě. Má také k dispozici vozíky Toyota stále lépe vybavené, ergonomicky na nejvyšší úrovni, s mnoha vyspělými kontrolními a bezpečnostními prvky, s novými generacemi li-ionových baterií v případě elektrických vozíků. To vše její práci usnadňuje a činí ji bezpečnější a současně maximálně efektivní. Pokud je nabídka techniky tak široká, jako v případě Toyoty, a uživatel si může vždy zvolit optimální řešení pro každou činnost, platí to dvojnásob,“ dodává Jindřich Přívora.

 

LN 1/2018

7.2.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies