• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Efektivní logistika vyžaduje nové technologie i dobrou spolupráci

ilustrační foto

Efektivita logistických procesů je stále více spojena se zaváděním pokročilých technologií automatizace a robotizace. Tyto technologie umožňují překonávat omezení v logistice a výrazně inovovat stávající systémy i vytvářet zcela nové logistické procesy typu Logistika 4.0 v návaznosti na Průmysl 4.0. Spojení technologií 21. století se správnou organizací a propojení procesů však musí být k dosažení maximální efektivity doplněno také vytvářením dobrých vztahů mezi všemi účastníky logistického řetězce.

Podle aktuální studie společnosti DHL s názvem Logistics Trend Radar je internet věcí jedním z trendů, které v nadcházejících pěti letech významně ovlivní svět logistiky. Internet věcí může zvýšit transparentnost, sledovatelnost a spolehlivost logistických činností a bude možné k němu připojit prakticky cokoli.

Propojeny mohou být stroje a přístroje (M2M – machine-to-machine), lidé a stroje (P2M – person-to-machine) a lidé navzájem (P2P – person-to-person). Vývoj směřuje k tomu, že internet věcí promění chytré objekty v aktivní účastníky logistických procesů. Předměty každodenní potřeby, připojené k internetu, budou odesílat, přijímat, zpracovávat a ukládat informace. Pro logistiku z toho plyne velký přínos v podobě inteligentního propojení informací a materiálových toků.

„DHL Supply Chain zavádí internet věcí s cílem optimalizovat provozní efektivitu a položit základy pro bezpečnější pracovní postupy. Ve spolupráci se společností Cisco a startupem Conduce testujeme novou technologii ve třech pilotních skladech v Německu, Nizozemí a Polsku,“ uvedl Petr Polák, IT Delivery Manager, DHL Supply Chain. „Je to koncept, který v konečném důsledku trvale mění i náš způsob práce. Monitorováním provozních procesů v reálném čase místo zpětného přehledu můžeme interpretovat data smysluplněji a okamžitě přizpůsobovat procesy nebo uspořádání skladu, abychom zvýšili provozní efektivitu a odstranili potenciální zdroje ohrožení bezpečnosti ve skladu,“ vysvětlil Petr Polák.

Toto řešení podle Petra Poláka umožňuje sledovat provozní procesy v reálném čase prostřednictvím grafického zobrazování provozních údajů. Data jsou snímána ze senzorů na skenerech, regálech, zařízeních pro manipulaci s materiálem či jeho přepravu a jsou agregována do systému řízení skladu DHL. Kromě vizualizace provozních dat se využívají zároveň teplotní mapy, což zásadně mění způsob analýzy a její použití. Inovativní technologie přispívá ke zvýšení provozní efektivity, což je v případě e-commerce při rychlém vychystávání velkého počtu malých položek zásadní, a zároveň ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

První zkušenosti a poznatky jsou již k dispozici. „V pilotních projektech byly díky vizualizaci provozních dat získány cenné poznatky o pracovních špičkách, koncepčních řešeních skladovacích hal a interních procesech. Za tímto účelem byly v reálném čase zjišťovány a zobrazovány počty zaměstnanců skladu a zařízení pro manipulaci s materiálem a jeho přepravu v poměru k objednávkám skladu,“ dodal Petr Polák.

Pro fungování velkých internetových obchodů a jejich ziskovost je důraz na efektivitu procesů zcela zásadní věcí. Kvalitního a rychlého dodavatelského řetězce lze v oblasti e-commerce dosáhnout jedině tehdy, pokud všechny jeho složky budou nakloněny inovacím a moderním metodám práce s daty.

Podle slov Jana Kličky, ředitele logistiky Alza.cz, vše začíná už u výrobce či distributora, který dodává zboží. „Alza je jedním z největších on-line obchodníků v ČR a pro úspěšné a rychlé zpracování využívá prvků EDI (Electronic Data Interchange), které umožní tvořit automatizované nebo semi-automatizované objednávky produktů pro konkrétní sklady, dodací listy, faktury, potvrzovací zprávy či dobropisy,“ říká Jan Klička.

Na vstupu tak vzniká kompletní bezpapírová zóna (paperless processing). S tím je spojen přenos master dat o každém z objednaných produktů, jako jsou kódy EAN, sériová čísla, rozměry, hmotnost, expirace a další. Poslední trend ve zrychlování v příjmu zboží představují SSCC kódy a jejich obdoby, kde se pracuje přímo s informací na každé paletě, která je tímto systémem přesně specifikována co do obsahu produktů, kusů a podobně.

Samotnou kapitolou jsou bookovací systémy na urychlení příjmu zboží, ve kterých si dodavatel či jeho dopravce zabookuje časové okno pro vyložení kontejneru, návěsu nebo i pouhé dodávky v případě expresního příjmu.

„Všechny zmiňované metody mohou fungovat pouze za předpokladu stálého budování dobrých vztahů s dodavateli a ochotou všech stran zapojovat se do využívání nových technologií. A to platí i v případě odesílání zboží zákazníkům. Internetový obchod musí zákazníka o termínu dodání vždy včas upozornit, proto je nezbytné sdílet informace s dopravci, zdůrazňuje Jan Klička.

Také společnost Mall.cz jako významný internetový obchodník v ČR vidí základ efektivního fungování v dobrých vztazích s dodavateli i odběrateli. „E-commerce má na jedné straně výrazně širší nabídku ve srovnání s kamennými prodejnami, na druhé straně je ale většinou soustředěna do jednoho distribučního centra, které musí ve velmi krátké době dodat zásilku zákazníkovi po celém území České republiky. Celý proces je velmi komplexní a jakékoliv narušení má vždy důsledky,“ říká Jitka Dvořáková, obchodní ředitelka Mall.cz.

Základním kamenem efektivního fungování obchodu je podle ní vždy kvalitní dodavatelsko-odběratelský vztah, ve kterém obě strany rozumí především potřebám zákazníka. „Vzhledem k velikosti Mall.cz je velmi důležité plánování objemů dodávek zejména pro hlavní sezonu, a to i s několikaměsíčním předstihem. Důležitou roli hraje také elektronické propojení s dodavateli, tedy maximálně automatizovaný proces tvorby a odeslání objednávky na naší straně a přípravy a expedice do distribučního centra e-shopu na straně dodavatele (EDI). Tento proces zahrnuje elektronickou komunikaci objednávky, dodacích listů, faktur i rezervace závozových oken,“ dodává Jitka Dvořáková.

Obzvláštní péči vyžadují procesy, které se týkají logistiky farmaceutických výrobků. Doprava a distribuce citlivého zboží jako jsou léky, je úkolem pro skutečné odborníky. „Na prvním místě stojí zdraví člověka,“ říká Lenka Křivancová, Marketing Manager Kühne + Nagel ČR, české pobočky globálního logistického a přepravního operátora. „Proto jde v logistice farmaceutického průmyslu o celý end-to-end komplex inteligentního logistického řešení v souladu s požadavky GXP, tedy zásadami kvality.“

Co ovlivňuje efektivitu dodavatelského řetězce s farmaceutickými výrobky? Především jsou to zvládnutá specifika. Ideální přepravce ve farmaceutickém oboru disponuje chladírenskými zařízeními pro zajištění teploty +30 °C až –35 °C na moři, na silnici, ve vzduchu, vlaku i skladech. Potřebuje mít také aplikace pro monitoring pozice, teploty, vlhkosti, otevírání i zavírání dveří, aby bylo možné hlídat teplotně citlivé zboží. V případě jakékoli odchylky musí door-to-door aktivní senzory a GPS aktivovat zásah.

Vyspělá metodologie musí umožňovat bezproblémový přechod z letecké dopravy na námořní dopravu, aniž by došlo k přerušení dodavatelského řetězce. Rovněž regulace teploty musí splňovat přísné regulační normy pro námořní, leteckou i pozemní dopravu. Sklady musejí mít oddělené části pro omamné a psychotropní látky, klinické vzorky, zdravotnické pomůcky, léky či doplňky výživy, a to ve dvojím teplotním režimu.

„Bez čeho se však logistický operátor ve farmaceutickém průmyslu zcela jistě neobejde, jsou zkušenosti. Správný logistický poskytovatel zajišťuje služby pro největší farmaceutické společnosti a díky globální síti poboček zaručuje hladkou přepravu teplotně citlivého zboží po celém světě podle norem GXP a WHO,“ vysvětluje Lenka Křivancová. Efektivní logistická společnost musí podle Lenky Křivancové trvale investovat do nových technologií k minimalizaci nákladů na chlazení, teplotní ztráty a zlepšení monitorovacích aplikací či reporting.

Poskytovatel logistických služeb potřebuje získat odpovídající certifikace a licence pro manipulaci s teplotně citlivým farmaceutickým zbožím, biologickým a lékařským materiálem od SÚKL, MZ ČR a WHO včetně ISO 9001: 2008.

„A pro všechny účastníky procesu od výroby až ke konečnému spotřebiteli je nutná integrita. Každá činnost musí stát na vysoké spolehlivosti, disciplíně, znalostech, zkušenostech a školeních,“ zdůrazňuje Lenka Křivancová.

Snadná dostupnost zboží a co největší skladové zásoby jsou pro společnosti Auto Kelly prioritami v systému zásobování zákazníků. „Abychom jim byli co nejblíže, disponujeme kromě Centrálního skladu v Kunicích i dalšími velkými regionálními sklady v Brně, Ostravě a nově i regionálním skladem v Hradci Králové,“ uvedl Michal Knor, ředitel marketingu Auto Kelly. Moderní software pro řízení skladů umožňuje online přístup k informacím o dostupnosti výrobku nejen v těchto skladech, ale i na všech našich pobočkách, kterých je po České republice více než osmdesát.“

Centrální sklad Auto Kelly expeduje zboží 6 dní v týdnu. Expedice objednaného zboží na většinu českých poboček pak probíhá dvakrát denně a na pražské pobočky až pětkrát denně. Díky více než 400 rozvozových aut doručí přímo k mnoha tisícům našich velkoobchodním zákazníkům, kterými jsou především autoservisy a autodílny, jejich objednané zboží až šestkrát denně. „Logistika Auto Kelly tak servisům a dílnám umožňuje flexibilitu i zajištění velmi krátkých lhůt oprav, které motoristé vyžadují,“ dodal Michal Knor.

 

LN

13.12.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.