• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Důkladná analýza rizik zmírňuje jejich dopad

Radovan Škultéty AON

Snaha úspěšně odhadnout pravděpodobnost vzniku škody, vyčíslit její výši a dopad na život jednotlivce či komerční společnosti je tu zřejmě odedávna. Moderní technologie a možnosti vědy však dnes umožňují zpracování velmi realistické analýzy rizik, která je základem pro optimalizaci preventivních opatření stejně tak jako pro nastavení mechanizmu pojištění rizika vzniku škod, kterým se přes všechnu snahu vyhnout nelze. Jak k rizikům správně přistupovat a jak firmám může pomoci pojišťovací makléř, nám prozradil dlouholetý odborník v oboru pojišťovnictví, generální ředitel divize Aon Risk Solutions Česká a Slovenská republika společnosti Aon Central and Eastern Europe a.s. Radovan Škultéty.

 

V oboru pojišťovnictví a risk managementu působíte přes dvacet let. Co determinovalo vaši kariéru právě v této oblasti?

Po ukončení studií práv jsem dostal nabídku pracovat v pojišťovně jako právník a najednou je tomu již 22 let, co jsem v tomto odvětví aktivní. Mé působení právě v tomto oboru byla čirá náhoda. Když se ale ohlédnu zpět, rozhodně nelituji, že jsem celou svou kariéru věrný právě oboru pojišťovnictví. Fascinuje mě, že je to vlastně nekonečný obor znalostí a každý den se může stát, že vznikne nové riziko. Když poté klientům pomůžeme zmírnit jeho dopad skrze námi vyvinuté řešení, cítím, že má smysl pokračovat i nadále.
 

V obecné rovině je dlouhodobým problémem vašeho oboru jasné definování role pojišťovacího makléře a zejména pak jejího odlišení od pojišťovacího agenta či jiného zprostředkovatele pojištění. Jak ji vnímají vaši zákazníci? Jak se vám daří budovat povědomí o roli pojišťovacího makléře v prostředí odborné veřejnosti?

Troufám si říci, že naši zákazníci jsou s rolí Aonu jasně obeznámeni. Paradoxně se nevidíme ani jako pojišťovací agent, pojistný makléř nebo jiný zprostředkovatel pojištění. Vidíme se jako poradce v oblasti rizik, který je schopen dodat komplexní řešení, a to od analýzy rizik až po likvidaci pojistných událostí.  Subjektů s takovýmto nastavením na trhu není mnoho, mluvíme o stovkách zprostředkovatelů v oblasti pojištění, a tak je velice obtížné naši ideu prosadit. Ale snažíme se o to již dlouhodobě a usilovně.
 

Podle vašich slov firmy často hledají především vhodné pojištění, to však řeší pouze následek, nikoli samotnou příčinu problému. Měly by se ale spíše zaměřovat na mapování rizik a jejich prevenci. Jak se vám tento přístup firem daří měnit?

Jak jsem již zmiňoval, snažíme se klientům detailně vysvětlit, proč je velmi důležité znát rizika a také jak je konkrétně pojišťovat. Pojištění je cena za outsourcování rizik, ale nezohledňuje celkové náklady firmy na ochranu před riziky (tzv. Total Costs of Risks). Pokud si klient uvědomí, jakým způsobem může riziko měřit, vyhodnocovat a poté zmírnit, pochopí, že kolikrát zbytečně pojištění přeplácí, a to i v řádech miliónů korun, nebo naopak přehlíží rizika, která by pro jeho společnost mohla mít i fatální následky. V tomto případě mu můžeme my, jako Aon, pomoci rizika změřit a následně i vyhodnotit.

 

V rozsáhlém mapování podnikatelských rizik, které společnost AON realizovala před dvěma lety, mezi hlavní rizika patřily nedostatek pracovních sil a růst administrativní zátěže pro firmy. Následovaly zločin, krádeže, podvod a nečestné chování zaměstnanců.  Jak je tomu nyní?

Poslednímu průzkumu podnikatelských rizik z roku 2020 zcela jasně dominuje riziko pandemie, které se v roce 2019 umístilo na 56. místě žebříčku. To ale není překvapení vzhledem k dané situaci. Co však překvapením je, že mnohé firmy otevřeně přiznaly, že řízení rizik se zásadně nevěnují sofistikovaně, dělají to intuitivně a většinou nemají interní procesy na mapování, analýzu a hodnocení rizik. Jinými slovy: „Pokud to bouchne, tak to bouchne!“ A tady je právě pojištění velmi užitečné, protože by mělo chránit před riziky ohrožujícími samotné podnikání. Naopak, společnosti raději platí za pojištění, které téměř nemá vliv na jejich podnikání a mnohdy to jsou i ohromné částky.
 

Vaše společnost se zaměřuje také na oblast lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů je dnes vnímáno jako strategický a logicky promyšlený přístup k řízení jednoho z hlavních pilířů každé firmy – samotných zaměstnanců. Ti jako jednotlivci i jako kolektivy přispívají k dosažení cílů společnosti. Jakou podporu můžete firmám v oblasti řízení lidských zdrojů poskytnout v situaci jakou je současná koronavirová krize?

Jak jste již zmiňovali, v rámci Aon průzkumu podnikatelských rizik z roku 2019 se umístilo riziko nedostatku pracovních sil na prvním místě. A to je právě odpověď. Udržet si dnes schopné zaměstnance a atrahovat talenty byla a je obrovská výzva pro všechny zaměstnavatele, kteří se účastnili našeho průzkumu. V Aonu jsme vyvinuli unikátní nástroje, které firmám ulehčí naplnění již zmiňovaných cílů. Je to výsledek kombinace řešení z různých zemí Evropy, především západní části, a lokalizace dle legislativy ČR. V současné době pozorujeme trend, kdy lokální pobočky západních firem nastavují pro své zaměstnance standardy v oblasti zaměstnaneckých benefitů na úroveň mateřských firem. Společnosti s českým kapitálem ale kouzlo těchto nástrojů stále ještě objevují.

 

Jednou z oblastí, na kterou se vaše společnost specializuje, jsou dopravní rizika. Jaká rizika v této oblasti umíte minimalizovat a které služby pro klienty jsou s tím spojeny?

Dopravní rizika považujeme za stěžejní, protože logistika jako taková je do jisté míry motorem světové ekonomiky. V rámci společnosti máme specializované oddělení, které analyzuje rizika nejen dopravních firem, ale i výrobců zboží či spedičních firem. Rizika dokážeme zmírnit jak samotnou analýzou rizik a doporučením variant jejich řešení, tak i volbou samotného pojištění. Běžným pojištěním je pojištění motorových vozidel, tzn. povinné ručení a havarijní pojištění. Specializujeme se však i na odpovědnost silničního dopravce, odpovědnost zasílatele a pojištění přepravy zásilek, tzv. Cargo pojištění. Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní společnost a nejsme limitováni českým pojistným trhem, dokážeme tato rizika umístit i k našim zahraničním partnerům tak, aby klient bez ohledu na jeho umístění či roli v logistickém řetězci měl všechna exponovaná rizika precizně kryta, kdy výjimkou není ani riziko terorismu nebo pirátství. Asistence s likvidací škodních událostí je samozřejmostí, jelikož Aon působí také jako samostatný likvidátor pojistných událostí. K likvidacím bych ještě doplnil, že jsme ve spolupráci s našimi partnery schopni zajistit prohlídku s dosahem po celém světě do 24 hodin.

 

Likvidace škodních událostí v dopravním pojištění bývá pojistiteli častokrát protahována. Jaké máte s tímto nepopulárním faktem zkušenosti?

Vzhledem k tomu, že naše společnost pojišťuje zásilky v hodnotě přibližně 200 000 000 Kč / den, řádově tisíce přeprav / měsíc, je efektivní likvidace škodních událostí relevantní téma k diskusi. Statisticky jsme spočítali průměrnou výši škody v dopravním pojištění a s pojistiteli, u kterých držíme majoritní podíl uzavřeného obchodu, nastavili exkluzivní smlouvu o zjednodušené likvidaci škodních událostí do limitu přesahujícího hranici průměrné škody. Vzhledem k tomu, že u těchto škodních událostí stačí k doložení přibližně 50 % jinak standardně a zcela nadbytečně vyžadovaných dokladů, zkrátili jsme tak průměrnou dobu likvidačního šetření z 90 na 14 dní.

 

Radovan ŠkultétyRadovan Škultéty

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Své znalosti se rozhodl uplatnit a rozvíjet v oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuje více než 21 let. Svoji kariéru na Slovensku začal v pojišťovně Zurich Insurance Company, kde pracoval jako právník a posléze upisovatel odpovědnostních rizik. Od roku 2002 působil ve společnosti Marsh, kde v roce 2004 přijal funkci obchodního ředitele a od konce roku 2006 dále působil jako vedoucí organizační složky Triglav Insurance Company na Slovensku. Během své dlouholeté kariéry také úzce spolupracoval s českým pojistným trhem.

Pozici generálního ředitele divize Aon Risk Solutions Česká a Slovenská republika Radovan Škultéty převzal v roce 2016 z pozice vedoucího organizační složky Aon na Slovensku, ve které působil od roku 2009.

 

MV

9.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies