• LogisticNEWS
    O čem se mluví

DHL přináší nové poznatky po roce boje s pandemií onemocnění covid-19

Ilustrační foto | DHL Supply Chain

Je to již více než rok, co se světem začala šířit zpráva o novém viru SARS-CoV-2. Po ní následovala největší globální zdravotní krize za uplynulých 100 let. Došlo k intenzivnímu narušení všech aspektů života lidské společnosti. Logistika spolu s řízením dodavatelských řetězců hraje ve zvládání pandemie od samého začátku zásadní roli, protože zajišťuje dostupnost a distribuci klíčových nástrojů pro boj s pandemií: dodávky léků a zdravotnického materiálu, například vakcín, testovacích sad, doplňkových potřeb a výbavy pro osobní ochranu. DHL se od začátku podílí na strategickém boji s pandemií distribucí více než 200 milionů dávek všech schválených vakcín do více než 120 zemí a zajištěním 9000 letů nákladních letadel prostřednictvím svých více než 350 provozoven DHL. Společnost DHL uzavřela pro zvládnutí náročného úkolu více než 50 bilaterálních a multilaterálních dohod o spolupráci s partnery z farmaceutického průmyslu i veřejné správy a současně vytvořila několik nových speciálních služeb. Nedávno zveřejněná zpráva DHL s názvem „Revisiting Pandemic Resilience“ (Nový pohled na pandemickou odolnost) se dívá na celou problematiku z většího nadhledu a vysvětluje, jaké nové poznatky logistické odvětví získalo z boje proti onemocnění covid-19, abychom byli nejlépe připraveni pro zvládání budoucích ohrožení veřejného zdraví.

„Logistika hraje spolu s řízením dodavatelských řetězců klíčovou roli v boji proti pandemii. Snahy o zachování funkčnosti dodavatelských řetězců a zajištění dodávek důležitého zdravotnického materiálu nám přinesly cenné poznatky,“ vysvětluje Katja Buschová, obchodní ředitelka společnosti DHL. „Dosud nevídanou rychlostí jsme do nabídky zavedli nové speciální služby pro distribuci vakcín. Všechna odvětví a státy musejí vzájemně spolupracovat, abychom úspěšně ukončili akutní fázi této pandemie. Klíčové bude vytváření silných partnerství a využívání analýzy dat. Musíme také zůstat připraveni na vysoké počty pacientů a vakcín, udržovat logistickou infrastrukturu a kapacitu a současně plánovat sezónní výkyvy, abychom mohli v nadcházejících letech nabídnout stabilní a dobře vybavenou platformu.“

V oblastech výzkumu a vývoje, výroby, řízení dodavatelských řetězců a politiky bylo dosaženo důležitých úspěchů, které nám jako globální komunitě pomohou přečkat tuto krizi. Základy položil výzkum a vývoj. Vakcína díky tomu vznikla pětkrát rychleji než jakékoli jiné vakcíny v historii a v rekordním čase byla spuštěna také její výroba – kapacity pro výrobu vakcín vzrostly oproti době před koronavirovou pandemií čtyřnásobně. Výrobci společně s logistickým odvětvím a dodavatelskými řetězci dokázali dopravit vakcíny zachraňující život pacientům na celém světě. Přestože musely být v průběhu přepravy splněny dosud nevídané požadavky na uchování vakcín při teplotách až −70 °C, dokázali poskytovatelé logistických služeb zajistit jejich distribuci třikrát rychleji než obvykle. Multilaterální kroky veřejného zdravotnictví a politické sféry navíc vytvořily příznivé rámcové podmínky pro rychlý vývoj vakcín a spuštění očkování.

Pro globální distribuci vakcín je klíčová spolupráce

K zajištění vysoké úrovně imunizace bude na celém světě do konce roku 2021 zapotřebí 10 miliard dávek vakcíny. Nicméně dosud přesáhla míra proočkovanosti 50 % pouze ve čtyřech zemích a mnoho ostatních zemí má méně rozvinutou infrastrukturu, což očkování ztěžuje. Distribuci vakcín urychlí zaměření na následující oblasti:

Průmyslová odvětví a státy musejí podporovat spolupráci, věnovat zvláštní pozornost vytváření silných partnerství a opírat se o spolehlivá data.

• Prozíravé řízení přepravních kapacit a trvale udržitelný systém vratných obalů jsou nutnými předpoklady pro zajištění bezpečných dodávek. To je mimořádně důležité, protože více než 95 % dávek vakcín pro celý svět se vyrábí v pouhých osmi zemích, odkud se musí distribuovat po celém světě.

• Navíc by měly být uváděny do praxe lokálně přizpůsobené modely pozemní distribuce na posledním úseku logistického řetězce se zaměřením na strategickou polohu skladů, synchronizaci toků vakcín a pomocného materiálu a na počty a rozmístění vakcinačních míst.

Vybudovaná logistická infrastruktura a kapacita by měla být zachována na dosavadní úrovni, protože v příštích letech bude zapotřebí dalších 7 až 9 miliard dávek vakcíny každý rok, aby se udržely počty (opakovaně) nakažených na nízké úrovni a zpomalila se rychlost mutací viru – bez ohledu na sezónní výkyvy.

Plánování pro budoucnost

Plánování pro budoucnost je zásadní pro včasné rozpoznání zdravotnických krizí a jejich prevenci. K tomu pomohou aktivní partnerství, rozšířené globální výstražné systémy, integrované programy pro prevenci epidemií a cílené investice do výzkumu a vývoje. Doporučuje se také rozšířit a institucionalizovat opatření proti šíření viru (např. digitální sledování kontaktů a státní rezervy), aby byla zajištěna strategická připravenost a větší rychlost a efektivita reakcí. Rychlou reakci zdravotnického systému (tzn. diagnostiku, terapie a vakcíny) umožní udržování nepřetržitě dostupných výrobních kapacit, detailní plány výzkumu, výroby a příslušných opatření na úrovni vlád i příslušných průmyslových odvětví a rozšíření možností pro realizaci účinných kroků na lokální úrovni.

 

Zdroj: AC&C Public Relations

24.5.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies