• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Development trochu jinak

David Vais, CEO společnosti Logport

Trend „plechových hal“ je snad již na ústupu. Developeři se dnes již kromě udržitelnosti svých projektů a vytvoření příjemného prostředí pro zaměstnance, kteří zde pracují, zaměřují také na citlivé zapojení objektu do okolního prostředí. To je záměrem také společnosti Logport. Ta kombinuje skladové a výrobní plochy s kancelářskými a obchodními prostory pro velkoobchod a služby. „Naše vášeň pro development a nastavené hodnoty nás vedou k tomu, abychom všechna připravovaná území přetvořili na atraktivní místo pro práci a život kolem nich,“ říká David Vais, CEO společnosti Logport. Budovy staví dle nejpřísnějších ekologických měřítek s důrazem na udržitelnost životního prostředí. Logport pečlivě každou lokalitu vybírá tak, aby přetvářel staré a již nevyužité území na moderní městské čtvrti napojené na místní síť cyklostezek a hromadnou dopravu. Nastavuje tak standardy fungujícího a moderního města.

Logport staví logistická centra trochu jinak. Kombinujete skladové a výrobní plochy s kancelářskými a obchodními prostory pro velkoobchod a služby. Co vás přivedlo na tuto myšlenku?

To má hned několik důvodů. Vše vychází ze základní myšlenky Logportu, která spočívá v budování základní městské infrastruktury, což z našeho pohledu nevede přes stavění velkých skladových hal u dálnic. Pokud už má být dané území zastavěné jakýmkoliv developmentem, ten by rozhodně měl přidávat mikro i makro lokalitě na hodnotě. My tedy cílíme na vytváření multifunkčních komerčních zón, ve kterých kombinujeme různé využití od skladu a výroby až po obchodní a kancelářské prostory, a to včetně retailu. To vše v již neaktivních průmyslových zónách (brownfieldech), případně na vybraných místech, která jsou pro tento typ zástavby určena. Tím zvyšujeme občanskou vybavenost v dané lokalitě a zároveň snižujeme potřebu dopravy místních obyvatel, ať už za prací nebo za službami, které v dané lokalitě chybí.

 

Zaměřujete se na lokality v sousedství nákupních center a ve velkých městech. Proč právě tam?

Protože právě tam vidíme největší potenciál pro zlepšení infrastruktury, která ve velkých městech chybí. Zároveň je ve většině velkých měst spousta nevyužitých chátrajících míst, která jsou výborně dostupná. Tato kombinace přímo vybízí k využití těchto území právě na zlepšení zmiňované městské infrastruktury.

 

Výstavbu prvního projektu jste zahájili na Praze západ, další připravujete v Kladně? Plánujete se do budoucna zaměřit i na další lokality v rámci České republiky nebo se budete držet spíše v Praze a ve Středočeském kraji?

V Praze a jejím okolí se nabízí spousta možností pro náš development. Na Kladně jsme jako první komerční developer vstoupili do areálu bývalé Poldovky. Nicméně velký potenciál vidíme i ve všech dalších krajských městech České republiky a netajíme se ani ambicí expandovat do zahraničí.

 

Jak řešíte infrastrukturu v daných lokalitách?

Naše první kroky vedou za místním zastupitelstvem. Právě oni jsou totiž volení zástupci občanů, kteří nejlépe znají místní poměry a potřeby týkající se dopravy, bydlení, nabízených služeb a občanské vybavenosti. Po prvotních diskusích začínáme společně vytvářet projekt tak, abychom vyhověli všem požadavkům obce a zároveň aby byl pro nás projekt ekonomicky smysluplný. Samozřejmostí je napojení na místní dopravní infrastrukturu, a to nejen týkající se dopravy automobilové, ale také napojení na místní síť cyklostezek a na systém městské hromadné dopravy. Co se týče kapacit médií, snažíme se v maximální možné míře využít alternativních zdrojů energie - pomocí solárních panelů i skrz využití dešťové vody, případně studní. Tím značně snižujeme potřebu zdrojů z veřejné infrastruktury a necháváme kapacity pro další rozvoj v dané municipalitě, které mohou být potřeba například na bydlení.

 

Zmínil jste, že se zaměřujete na využití brownfieldů. V takových případech většinou developer vše původní odstraní a staví od základů. Jak je to u vás?

Brownfield je pro každého developera velkou výzvou. My se ve všech případech snažíme zanechat maximální množství „brownfieldu“ pro náš development. A to jak co se týče budov, tak zejména infrastruktury. V našem projektu na Kladně zanecháme celý skelet třípatrové kancelářské budovy, kterou znovu opláštíme a zachováme ve stávající hmotě. Dále využijeme veškeré stávající napojení na infrastrukturu v původních kapacitách. Jelikož se na celý development díváme i očima architektů, necháváme, kde je to možné, zajímavé prvky z historie daného území a předchozího využití. Ať se jedná o budovy, graffiti, anebo technologie.

 

S tím souvisí také téma udržitelnosti …

Logport už při svém založení v roce 2018 počítal s mnoha prvky udržitelnosti, pro nás to tedy není žádná novinka. Již dlouho máme vytvořený koncept tzv. Logport Ekosystému, který se zakládá především na alternativních zdrojích energie - od solárních panelů, přes využití dešťové vody až po vlastní vrtané studny a vodojem na pitnou vodu. Naše haly mají z části zelené fasády pro snižování tepelných ostrovů. Samozřejmostí je napojení na místní síť cyklostezek i napojení každé zóny na MHD a rychlonabíjecí stanice pro elektroauta.

 

Jaký je zájem ze strany nájemců a kdo tvoří převážnou část nájemců?

Převážná část nájemců jsou společnosti kombinující výrobu, skladování a prodej. Jsou to společnosti, které nechtějí být součástí velkých logistických center, ale chtějí patřit do multifunkční komerční zóny a vytvářet tak synergické efekty společně s jinými nájemci. Chtějí být v areálu, ve kterém budou moci vítat své zákazníky a to úrovni jak B2B, tak B2C. Dalšími nájemci jsou společnosti, které potřebují být blízko svým zákazníkům a vytvářejí si v našich parcích menší distribuční centra. V neposlední řadě jsou to společnosti, které potřebují kvalitní pracovní sílu z důvodu náročnosti svých provozů (R&D centra, laboratoře, specifická výroba atd.).

 

Jaké služby vašim nájemcům poskytujete?

Nabízíme kompletní balíček služeb tak, aby se nájemce mohl soustředit pouze na svůj business. Od revizí všech zařízení až po uklízení sněhu a sekání trávy. Kombinujeme pro nájemce i residenty dané oblasti různé využití v rámci jedné lokality - nechybí restaurace, čerpací stanice, či potraviny. Tím opět snižujeme potřebu dojíždění zaměstnanců i obyvatel z a do našich parků za jídlem nebo nákupem.

 

 

David Vais

David Vais založil Logport v roce 2018 s myšlenkou oživit staré a již nevyužívané plochy ve městech, tzv „brownfieldy“, prostřednictvím výstavby moderních komerčních zón podporujících klíčovou městskou infrastrukturu. David se podílí zejména na strategii, ale i každodenním provozu společnosti. Před založením společnosti prošel David několika pozicemi trhu komerčních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.

 

 

Markéta Vojáčková

25.10.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies