• LogisticNEWS
    O čem se mluví

DCT Gdaňsk navzdory náročné situaci v loňském roce zaznamenal růst

Cameron Thorpe

Terminál DCT Gdaňsk představuje největší intermodální point v Polsku a plní funkci severní brány Evropy. Od svého otevření v roce 2007 se propracoval mezi pět největších evropských přístavů podle objemů odbavených intermodálních vlaků, kterých se zde ročně odbaví více než 5 500. Několikrát denně zajišťuje spojení se všemi klíčovými vnitrozemskými destinacemi v Polsku a nyní také přeshraniční vlaky.  Jak se v této nelehké době daří přístavu naplňovat stanovené cíle v oblasti rozvoje a udržitelnosti, a jaký bude dopad koronavirové krize na jeho další podnikatelskou činnost? Na tyto a další otázky nám odpověděl generální ředitel, člen představenstva DCT Gdaňsk pan Cameron Thorpe.

 

Jakým vývojem prošel terminál DCT Gdaňsk od svého otevření roku 2007?

Kontejnerový terminál DCT Gdaňsk se rozvíjel velmi dynamicky hned od svého otevření díky silnému růstu trhu ve střední a východní Evropě. Také v loňském roce, kdy jsme sledovali v Polsku a přilehlých regionech negativní vývoj HDP, jsme zaznamenali nárust odbavení exportních a importních kontejnerů.

Tento silný a důležitý trh si zaslouží dedikovaný terminál, který se zaměřuje na neustálé investice a rozvoj.

DCT Gdaňsk se snaží překonávat očekávání svých zákazníků pomocí investic do infrastruktury a technického vybavení, co nejrychlejšími reakcemi na potřeby trhu a neustálé zvyšování produktivity.

Zakládáme si na vysoké kvalitě servisu poskytovaném našim zákazníkům, tak aby mohli těžit maximum z unikátní lokality a přímého servisu z Asie. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s přístavními autoritami, které se taktéž podílí na souvisejících investicích do rozšíření přístavní infrastruktury. Došlo také k významnému pokroku v investicích do silniční a železniční infrastruktury v celém přístavu Gdaňsk. To vše patří k mnoha faktorům, které posílily pozici DCT Gdaňsk jako severní brány do nejrychleji se rozvíjejícího regionu v Evropě.

 

Kteří hlavní rejdaři naplouvají DCT Gdaňsk pravidelně?

DCT má dva pravidelné týdenní servisy z Asie do Evropy, které jsou provozovány dvěma největšími aliancemi na světě, a to aliancí 2M (Maersk Line a MSC) a aliancí Ocean Alliance (COSCO, CMA-CGM Group, Evergreen, OOCL). DCT Gdaňsk má také četná pravidelná spojení skrze feeder a shortsea s většinou přístavů v Baltském a Severním moři.

 

Zajišťuje DCT Gdaňsk také servis pro své jižní sousedy?

Za posledních několik let si kontejnerový terminál DCT Gdaňsk postupně vybudoval rostoucí pozici na českém a slovenském trhu. Prostřednictvím našeho terminálu každoročně propojujeme tisíce kontejnerů se zbožím směrovaným do nebo z těchto zemí s globálními trhy. To by nebylo možné bez přímé vlakové dopravy do České republiky, která začala fungovat v roce 2017. DCT obsluhuje až 2 vlaky týdně do Paskova.

Abychom posílili servis pro naše zákazníky v těchto zemích, má nyní DCT Gdaňsk trvalé lokální zastoupení skrze Adélu Kurečkovou na pozici Business Development Manager pro Českou republiku a Slovensko. Se zkušenostmi zahrnujícími oblast dopravy, spedice a celního odbavení může Adéla úzce spolupracovat s našimi zákazníky v České republice a na Slovensku, přinést jim své znalosti a pomoct logistickému průmyslu a zákazníkům na těchto klíčových trzích využít nákladově efektivní příležitosti, které zasílaní zboží přes DCT Gdaňsk přináší.

Terminál slouží jako největší intermodální point v Polsku a je jedním z pěti největších evropských přístavů podle objemů odbavených intermodálních vlaků. Odbavujeme více jak 5 500 vlaků ročně a zajišťujeme několikrát denně spojení se všemi klíčovými vnitrozemskými destinacemi v Polsku a nyní také přeshraniční vlaky. Máme osvědčenou schopnost poskytnout spolehlivost našim vnitrozemským zákazníkům, kteří chtějí využít levnější alternativu ve srovnání s tradičními přístavy.

 

DCT Gdaňsk je evropským lídrem v počtu kontejnerů přeložených v jednom kontejnerovém plavidle, tedy s počtem 10 tisíc kontejnerů tzv. per call. Považujete zvyšující se kapacitu plavidel za disruptor vývoje přístavních služeb?

Snaha o nasazování větších lodí pochází od rejdařů, kteří usilují jednak o úspory, ale mimo to tyto ULCV (ultra-large container vessel) mohou také poskytovat nižší uhlíkovou stopu na kontejner. ULCV však potřebují správnou námořní a přístavní infrastrukturu, a právě v tom DCT Gdaňsk vyniká.

DCT Gdaňsk je jedním z mála přístavů v Evropě bez jakýchkoliv námořních omezení a je schopen příjmout ty největší lodě 24/7/365! S přechodem zákazníků do DCT Gdaňsk kvůli vysoké úrovni poskytovaných služeb a přímým námořním servisům zaznamenal terminál rychlý růst a nyní zajišťujeme největší plánovanou výměnu kontejnerů v Evropě. Proto považujeme za prioritu, aby se terminál posunul vpřed a překonal očekávání našich zákazníků.

Odbavování velkých lodí, lokace a vybavení neznamenají však jediná pozitiva pro zajištění vynikajících podmínek. Znamená to také zajištění pozemní infrastruktury té nejvyšší kvality, aby se kontejnery mohly volně a rychle pohybovat k zákazníkům anebo od nich. Jedním z nejzajímavějších projektů v DCT Gdaňsk je proto rozšíření železniční vlečky na terminálu, kde později v tomto roce dokončíme nárůst současné kapacity na dvojnásobek. Po dokončení tohoto projektu budeme mít sedm kolejí, z nichž každá bude schopná pojmout vlak o délce až 750 m. DCT Gdaňsk tak získá více než 5 km kapacit pro vlaky a dvě příjezdové tratě. Díky vylepšené infrastruktuře budou mít naši vnitrozemští zákazníci přístup k efektivní  a spolehlivé železniční dopravě a budou moct využít výrazné úspory nákladů na dopravu ve srovnání s přístavy směrem na jih nebo západ.

 

Jaké jsou klíčové oblasti rozvoje DCT Gdaňsk za poslední dobu?

Abychom uspokojili rostoucí poptávku na trhu a očekávání zákazníků, DCT Gdaňsk neustále investuje do svých manipulačních kapacit. Přes náročné podmínky v roce 2020 způsobené pandemií terminál pokračoval ve svých plánech rozvoje. Náš program na rozšíření kapacit plochy a vybavení bude brzo dokončen. Mnoho dílčích ukonů již dokončeno je – 3 další super-post-panamax jeřáby (celkově je jich nyní 14), všechny schopné manipulace na těch největších lodích, 5 dalších eRTG, 3 nové RMG jeřáby pro manipulaci kontejnerů na vlacích, plně automatizovaný proces brány s OCR kamerami integrovanými do našeho systému rezervace vozidel „E-gate”, OCR kamerami na vstupu železnice a novou přístupovou silnicí k DCT.

Rozvoj železnice jsme již zmínili, ale v letošním roce bude dokončen rozvoj dalších 3,6 ha terminálu a je objednáno dalších 10 elektrických RTG. V rámci samostatného rozvoje si DCT pronajal 6,5 ha pozemků navazujících na terminál, což umožní rozvoj nových logistických řešení šitých na míru tak, aby vyhovovala potřebám rejdařů a zákazníků, zřejmě jako forma přístavního distribučního centra.

 

Jaký bude dopad Covid-19 na další rozvoj vaší podnikatelské činnosti?

Rok 2020 byl díky Covid-19 pro mnoho průmyslových sfér, včetně námořního průmyslu, rokem náročným, ale i přes dopady na ekonomiku jsme ve společnosti DCT Gdaňsk ve skutečnosti zaznamenali růst importního a exportního zboží. Jak již bylo zmíněno dříve, pandemie Covid-19 neměla žádný dopad na naše rozvojové plány a pokračovali jsme v rozšiřování naší schopnosti nabízet alternativu severní vstupní brány, která je zavázána kvalitnímu servisu našim sousedům ve střední a východní Evropě.

 

Jaké jsou cíle vašeho úsilí o udržitelnost a jaký pokrok byl při plnění vašich cilů dosažen?

Společnost DCT Gdaňsk bere svou odpovědnost k životnímu prostředí vážně a tato odpovědnost je klíčovým hlediskem pro náš provoz a budoucí investice. Máme v tomto ohledu dva klíčové podnikové cíle, nejprve do roku 2030 snížit emise CO2 o 50 % v absolutním vyjádření ve srovnání s rokem 2019. Zadruhé, DCT bude do roku 2050 zcela uhlíkově neutrální. K dosažení těchto cílů směřuje DCT k více elektricky poháněnému zařízení. S otevřením našeho terminálu T2 na konci roku 2016 byla většina našeho manipulačního zařízení na terminálu poháněna elektricky a tedy došlo k ustoupení od naftových zařízení staršího typu, čímž jsme navázali na již provozované, elektricky poháněné, jeřáby. V loňském roce 2020 jsme uvedli do provozu tři nové portálové kolejové jeřáby (RMG), které obsluhují naši železniční vlečku. Všechny tyto RMG jeřáby jsou poháněny elektricky. Rovněž, jak již bylo zmíněno, rozšiřujeme naši železniční vlečku, abychom zdvojnásobili její současnou kapacitu, a to vše v rámci našeho závazku ke snížení uhlíkové stopy celého vnitrozemského logistického řetězce. Přibližně 55 % energie v DCT nyní pochází z elektřiny a pro rok 2021 DCT zajistilo, že odebíraná elektrická energie je ze 100 % z obnovitelných zdrojů, což významně snižuje sekundární emise.

DCT ve spolupráci s klíčovými zákazníky a zúčastěnými stranami pomáhá dekarbonizovat dodavatelský řetězec. Naše strategická rozhodnutí zahájit odklon od dieselových zařízení nákupem elektrických ekvivalentů a také zabezpečit elektřinu, která pohání zařízení, z obnovitelných zdrojů, jsou hmatatelným důkazem závazku DCT sehrát naši roli při zajišťování lepší a čistší budoucnosti Evropy.

 

LN

9.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies