• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Daňová informační schránka PLUS

Ilustrační foto | Pixabay

Daňová informační schránka PLUS (DIS+) vznikla v roce 2021 a přinesla další posun ve zjednodušení komunikace mezi daňovými subjekty a správcem daní. DIS+ poskytuje informace z osobních daňových účtů a veřejné části elektronických spisů vedených Finanční správou ČR. Některé funkčnosti jsou zcela nové a šetří čas daňovým poplatníkům. Naopak uživatelská přívětivost je na některých místech systému s otazníkem. Důležité je, že původní systém „staré“ DIS nebude do budoucnosti funkční.

Pro zachování přístupu k informací musí proběhnout zcela nový proces přihlašování a pověřování dalších osob. Dosavadní přístupy do DIS, ani plné moci nejsou použitelné. Nově lze pověřovat pouze konkrétní fyzické osoby.

Můžeme v krátkosti shrnout, co DIS+ umí

Přihlášení – přístup k DIS+ je jednoduchý a je možný různými způsoby. Není třeba vyplňovat registraci, odesílat ji na finanční úřad a čekat na schválení. Přihlášení je možné ihned prostřednictvím datové schránky, různých forem e-identity (eObčanka, mobilní klíč, bankovní identita) nebo přihlašovacími údaji od finanční správy.

Pověření dalších osob – jednoduše lze pověřit jinou fyzickou osobu přístupem do schránky a nastavit jí různá práva, a to bez nutnosti řešit to s finančním úřadem. Pověřovaná osoba má ve své DIS+ přidělený jedinečný kód, který sdělí a jeho pomocí se práva nastaví. První pověření musí provést statutární zástupce. Odebrání práv je také velmi rychlá záležitost s okamžitým dopadem. Pověření je možné nastavit jako:

  • úplné – osoba může provádět všechny operace, včetně odeslání podání jménem daňového subjektu
  • administrátor – držiteli umožňuje spravovat jednotlivé uživatele DIS+ a přidělovat jim jejich vlastní pověření
  • prohlížení vybraných údajů - může být nastaveno pro všechny daně nebo po jednotlivých daních. Osoba s tímto pověření nemůže odesílat podání.

Stav na osobních daňových účtech – je možné zobrazit přehled v členění podle jednotlivých daní a finančních úřadů (daňové povinnosti i platby).

Předvyplnění daňových přiznání a hlášení – přiznání a hlášení je možné vyplňovat přímo v aplikaci. Ta si sama doplní informace o subjektu a natáhne informace z minulých podání. Formuláře jsou doplněny nápovědou i kontrolou návazností.

Podání je možné učinit přímo z DIS+ bez jakékoliv další autorizace (zde pozor – je třeba rozlišovat a aktivně doplnit informaci, že je podání zadáváno na základě plné moci).

Z DIS+ je možné si stáhnout skutečně podané xml podání (i pdf opis) i potvrzení o podání.

Notifikace – významné usnadnění mohou přinést notifikace zasílané na e-mail (připomenutí splatnosti daně, termín splnění výzvy ze strany správce daně, vznik nedoplatku na daňovém účtu, úhrada daně, upozornění na vymáhání nedoplatku daně).

Placení – v systému je uložen QR kód, který může platbu usnadnit.

Informace o daňovém subjektu jsou v DIS+ přehledně k dispozici (základní o subjektu, kontaktní údaje, registrované bankovní účty, k jakým daním je daňový subjekt registrován). Prostřednictvím DIS+ (případně odkazy na další formuláře) je možné tyto údaje upravovat.

Modernizovaná daňová informační schránka je určitě dobrým pomocníkem a její používání lze daňovým subjektům doporučit. Může sloužit jako nezastupitelný zdroj rychlých informací, případně systém kontroly plnění povinností. Využití dalších služeb pak záleží na potřebách konkrétního uživatele. Můžeme jen doufat, že finanční správa bude nástroj dále rozvíjet a postupně přiblíží DIS+ na úroveň, jakou bychom mohli v 21. století očekávat. Daňoví poplatníci by si to určitě zasloužili.

 

Zdroj: ASB Czech Republic

15.6.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies