• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Další úspěšní absolventi studia na katedře logistiky fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze získali mezinárodní odborné certifikáty cElog Evropské logistické asociace (ELA)

Katedra logistiky ve spolupráci se zástupci České logistické asociace (ČLA) vzhledem k platným epidemiologickým opatřením letos výjimečně předávání certifikátů nezorganizovala slavnostní formou – tj. za přítomnosti zástupců vedení ČLA, rektorky VŠE v Praze, děkana Fakulty podnikohospodářské a dalších, ale zvolila pro tuto událost nouzový režim.

Logo ELAÚspěšně mezinárodně certifikovaným absolventům jsou tyto certifikáty v současnosti předávány individuálně prostřednictvím sekretariátu katedry logistiky nebo jim jsou zasílány poštou. Důvodem těchto opatření je maximální ochrana zdraví všech zúčastněných.

Katedra logistiky má mezinárodní odbornou akreditaci ELA, která ji opravňuje certifikovat své úspěšné absolventy v odborném vzdělávání. Konkrétně se jedná o absolvování vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Certifikace je pak již možná bez dalšího studia či zkoušek.

„Schopnost realizovat odborné vzdělávání a udělovat kandidátům plnících i v současné situaci přísná odborná kritéria certifikace ve spolupráci s ELA jako garantem byznysového mezinárodního duálního vzdělávání jen potvrzuje, že stejně tak jako obor logistiky, tak i na něj navázané studium na naší katedře, je schopno reagovat na výzvy a příležitosti způsobené COVID-19 pandemií. Ta v plné nahotě ukázala nezastupitelnost oboru logistiky nejen pro celou ekonomiku, ale také pro zaměstnanost v místním, národním a globálním měřítku“ doplňuje v této souvislosti zástupce vedoucího katedry logistiky doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Mezinárodní odborné certifikáty cElog jsou pro úspěšné absolventy mezinárodně platným osvědčením o kvalitě jejich odborných znalostí, které jim katedra logistiky garantuje, ale jsou i významnou podporou v jejich odborném startu.

 

Zdroj: Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. | Vysoká škola ekonomická v Praze

21.1.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies