• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Další milník EPC v ČR: prvním projektem pro organizační složku státu je budova okresního soudu v Plzni

Ilustrační foto | MVV Energie

Okresní soud Plzeň-město se připojuje k řadě institucí veřejné správy, které snižují své náklady na energie pomocí progresivní metody EPC (Energy Performance Contracting). V ČR se jedná o vůbec první projekt EPC pro organizační složku státu (OSS). Dodavatel EPC projektu – společnost MVV Energie CZ a.s. bude po dobu 10 let smluvně garantovat úsporu energetických nákladů.

Společnost MVV Energie CZ do modernizace energetického systému okresního soudu investuje 9 mil. Kč, přičemž investovaná částka bude splácena z budoucích úspor. Ty činí v případě tepla 27 % a elektrické energie 18 %. Ulehčí se tak nejen rozpočtům, jejichž prostředky bude možné investovat jinam, ale zároveň dojde díky redukci CO2 k podstatnému snížení zátěže životního prostředí.

 

Vstupní náklady pro zadavatele jsou navíc v podstatě minimální – mimo jiné díky tomu, že většinové financování realizace opatření proběhne s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v kombinaci s Novou zelenou úsporám.

 

„Potenciál energetických úspor v objektech ve státním sektoru je obecně velmi vysoký. Implementací komplexních úsporných projektů by tak mohlo dojít nejen k modernizaci technologií, ale hlavně k úspoře provozních nákladů, které by se mohly využít například na rozvojové investice a podobně,“ poukazuje Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb MVV Energie CZ, který je zároveň místopředsedou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES): „Proto nás těší, že budeme prvním EPC dodavatelem pro OSS v republice. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem mohou snížit své energetické náklady i další budovy soudů, ale i dalších institucí ve státním sektoru.“

 

Smlouva o energetických službách, garantující komplexní rozsah služeb dle principů metody EPC, byla podepsána na začátku července. Zahrnuje například projekční přípravu, realizaci všech navržených opatření a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků dosahovaných úspor.

 

Mezi konkrétní energeticky úsporná opatření bude patřit rekonstrukce plynové kotelny, modernizace vzduchotechnických jednotek, řízení vytápění v jednotlivých místnostech, ale také například využití tepelného čerpadla namísto stávajícího elektrokotle pro prostor archivu. V celém objektu dojde navíc k výměně svítidel za úsporná LED světla.

 

„Kombinace komplexních opatření, která jsou vždy pro daný objekt či areál navržena maximálně efektivně a ekonomicky návratně, a aktivního energetického managementu znamená pro zadavatele prakticky nulové riziko nedosažení budoucích úspor nákladů. Dodavatel EPC totiž tento výsledek smluvně garantuje. Jsem přesvědčen, že pilotní EPC projekt pomůže vzniku dalších projektů pro OSS stejně, jako je o metodu EPC stále větší zájem v municipální oblasti,“ vysvětluje Martin Hvozda.

 

Zdroj: Community s.r.o.

9.7.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies