• LogisticNEWS
    O čem se mluví

COVID (z)mění fungování firem, států, globální trh i lidskou společnost

Tak jako zdravotníci začínají mít po téměř dvou měsících tvrdé a vyčerpávající práce k dispozici dostatek relevantních dat pro vyvození prvních závěrů, k bilancování dosavadního vývoje postupně přistupují i ekonomové a jednotlivé firmy. Ne že by pro firmy a jednotlivé ekonomiky s prvními kroky k uvolnění striktních opatření něco končilo: Přední makro i mikroekonomové se naopak shodují, že stále stojíme na samotném začátku procesu, který globální pandemie uvedla do pohybu. Za námi je podle nich zatím jen příslovečný vrcholek ledovce. NewsLETTER vám v tomto vydání přináší zajímavé názory známých osobností na dosavadní vývoj koronavirové krize, na jednotlivé faktory úspěchu, ale i na výzvy, které před firmami dnes stojí.

Některé obory jsou krizí postiženy více, některé méně. Situace se jistě bude ještě mnohdy překotně vyvíjet a měnit, takže dnešní poražení ještě mohou být nakonec vítězi. Musí ale napnout všechny své síly, zapojit vlastní invenci a mobilizovat veškeré své rezervy. Půjde o tvrdou zkoušku, při které nejspíš neobstojí to, co nebylo postaveno na pevných základech. U lidské práce bude opět klíčová kvalita vzdělání, kvalifikace, invence, flexibilita a motivace k dosahování potřebných výkonů. U technologií pak jejich efektivita, spolehlivost, univerzálnost a samozřejmě finanční náročnost. Pro ekonomiky jako jsou ty středoevropské, bude klíčové to, zda dokáží uskutečnit klíčovou konverzi od hospodářství postaveného na nízké ceně pracovní síly směrem k tomu, jež podporuje výzkum, vývoj a výrobu technologicky nejvyspělejší produkce. Evropská ekonomika nově stojí před rozhodnutím, jak minimalizovat svoji celkovou závislost na dodávkách ze vzdálených trhů, zejména pak z Asie. Aktuální zkušenost je jasným důkazem toho, že slabým místem megatrendu zvaného globalizace je dramatické oslabování regionální, resp. kontinentální soběstačnosti. A to by mohla být skutečně významná hrozba blízké budoucnosti …

 

Miroslav Rumler

7.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies