• LogisticNEWS
    O čem se mluví

ČLA: Stanovisko k úloze logistiky v podmínkách nouzového stavu

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – prezident ČLA

Doba není lehká. Pro většinu z nás stejně jako pro většinu firem představuje novou zkušenost. Zatímco jedna část společnosti byla uvržena v lepším případě do práce z domova, v horším případě do přísné karantény, druhá část pracuje nezřídka v třísměnném provozu na zajištění základních potřeb těch ostatních – domácností i firem. Viníkem je Covid-19; neviditelný nepřítel paralyzující zaběhnuté a léty ověřené vazby v rámci globálního dodavatelského řetězce. V první linii už týdny stojí lékaři, zdravotníci, výrobci potravin a hygienických potřeb a – až nečekaně málo viditelní – poskytovatelé logistických služeb. Bez nich by nefungovalo zásobování potravinami, drogistickým zbožím, ale ani základní zdravotní péče. Neviditelnými jsou proto, že dokáží dodavatelský řetězec udržet v chodu bez viditelných problémů. Ale bez problémů jejich práce v současných podmínkách rozhodně není: Systém funguje s velkým rizikem nákazy lidí, ochranné prostředky jim firmy shánějí, kde se dá … Někdo úspěšněji, někdo musí ještě pár dnů počkat.

Proces ale musí fungovat děj se co děj. Vše funguje za extrémního úsilí skladníků, pickerů, operátorů, řidičů, dispečerů a celé armády dalších lidí udržujících daný systém v chodu. To vše mnohdy s vědomím toho, že v extrémních situacích nelze očekávat dosahování obvyklých ekonomických výsledků. Nečekané zvýšené objemy přinášejí adekvátní zvýšení nákladů. S těmi lze jen stěží pracovat udržitelně. To teď ale nikdo neřeší. Není čas. Namísto ekonomiky se zásadními stávají parametry jako flexibilita, spolehlivost a výdrž.

Všichni, kdo spojili svou profesní karieru s logistikou plně chápou svoji odpovědnost za zachování kvality života, kterou po generace budujeme. Pro logistiku a lidi v ní je globální pandemie velkou profesionální výzvou a do budoucna i zdrojem nových zkušeností. Vyjde z ní – stejně jako celá společnost – posilněná o nově nabytou sebedůvěru a odhodlání uskutečnit změny, které do budoucna riziko opakování podobné krize výrazně omezí. Věřme společně, že až vše odezní, kromě morálního ocenění se logistika podobně jako řada dalších oborů dočká i kompenzací utržených ztrát. Ty budou obrovské, ale bez nich by se společnost vrátila daleko zpátky do minulosti.  To je samozřejmě nepředstavitelné a nežádoucí. Je tak na místě významně poděkovat všem, kdo neváhají a přes veškerá rizika dodavatelský řetězec udržují i v těchto komplikovaných časech v chodu, ať už jde o firmy, nebo jednotlivce, a to jménem celé naší společnosti.

 

Česká logistická asociace z.s.

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – prezident ČLA

 

25.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies