• LogisticNEWS
    O čem se mluví

ČLA: logistika zboží funguje jen za cenu enormního nasazení a vysokých nákladů

ilustrační foto

Česká logistická asociace, která sdružuje největší české společnosti působící v oblasti dopravy, skladování a logistiky, upozorňuje, že probíhající koronovirová krize se velmi negativně projevuje na hospodářských výsledcích českých logistických firem. Na logistice je přitom závislé zásobování obchodů potravinami nebo drogistickým zbožím.

„Dopady na logistické společnosti jsou zjednodušeně dvojí. Firmy pracující pro sektor automotive, který je tahounem české ekonomiky, přišly díky utlumené výrobě v tomto odvětví o práci. Naopak firmy působící v oblasti rychloobrátkového zboží, zejména potravin nebo e-commerce, musí díky nečekaně zvýšené poptávce nasazovat všechny rezervy, aby zajistily plynulé zásobování obchodů. Obě situace se však výrazně negativně podepisují na ekonomice fungování podniků,“ upozorňuje Miroslav Rumler, vice president České logistické asociace.

Data členů ČLA potvrzují, že poptávka po distribuci potravin vzrostla o 50–120 procent oproti normálnímu stavu ve stejném období běžného roku. Jde o srovnatelný výkyv, jaký logistika potravin zaznamenává před Vánoci nebo Velikonoci. Na tyto sezónní výkyvy se ovšem firmy připravují předem. „Oproti tomu se průměrný propad výroby v sektoru automotive dnes v meziročním srovnání pohybuje mezi 50-100 procenty celkového objemu. I zde situaci komplikuje nečekanost změny, na kterou se firmy neměly příležitost připravit. Navíc dnes nikdo neví, jak dlouho budou odstávky výroby trvat, a je tak téměř nemožné přijmout adekvátní opatření k minimalizaci vzniklých škod,“ doplňuje Miroslav Rumler. Oba nejvíce zasažené segmenty trhu přitom nejsou vzájemně zastupitelné - dopravní prostředky a sklady pro automotive komponenty nejsou použitelné pro potraviny.

K tomu přistupují dodatečné náklady na ochranné pomůcky a dezinfekce, které firmy musí vynakládat, aby ochránily své zaměstnance. „Jde o částky v řádech milionů korun, které nezanedbatelně zatěžují hospodaření členských firem. Tyto náklady přitom nejsou zahrnuty do standardních cenových kalkulací. Roušky a další ochranné prostředky si navíc musí firmy velmi problematicky zajišťovat samy, bez jakékoli pomoci státu, přestože jde o distribuci potravin,“ dodává Miroslav Rumler. Například u společnosti ESA logistika přesahují dosavadní vícenáklady na ochranné prostředky pro zaměstnance, dezinfekční prostředky a nezbytná organizační opatření v dopravních a skladových procesech dva miliony korun. Další logistický operátor - MD logistika - odhaduje částku, kterou musel vydat na bezpečnostní opatření, v rozmezí 1,3 a 1,5 milionu korun a podobně jsou na tom ostatní. Situaci českých logistických firem zhoršuje i nedostatek pracovních sil zejména ve skladech, kdy je řada zaměstnanců v karanténě nebo musí neplánovaně pečovat o své děti.

Hladké fungování logistiky a distribuce zboží směrem k zákazníkům je v běžných časech považováno za samozřejmost. „Firmám se i dnes daří udržet celý dodavatelský řetězec v chodu bez zvenčí viditelných problémů. Ale fungují za extrémního úsilí skladníků, operátorů, řidičů, dispečerů a celé řady dalších profesí. Ti jsou denně ‚v první linii‘ a bez jejichž nasazení by regály obchodů s potravinami a drogistickým zbožím zely prázdnotou a nefungovala by ani základní zdravotní péče,“ upozorňuje prezident České logistické asociace prof. Ing. Václav Cempírek a dodává: „To vše běží s vědomím, že v extrémních situacích nelze očekávat obvyklé ekonomické výsledky. Namísto ekonomiky se dnes zásadními parametry stává flexibilita, spolehlivost a výdrž. Věříme, že až vše odezní, logistika se podobně jako řada dalších oborů dočká kompenzací utržených ztrát. Ty budou obrovské, ale bez nich by se společnost vrátila daleko zpátky do minulosti. To je samozřejmě nepředstavitelné.“

 

Zdroj: Česká logistická asociace

 

1.4.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies