• LogisticNEWS
    O čem se mluví

City logistika - silniční doprava

ilustrační foto

Nejrozšířenějším dopravním prostředkem městské dopravy jsou autobusy - kvůli nízkému podílu fixních nákladů jsou vhodné pro menší města jakožto jediný jejich dopravní prostředek, není třeba výstavby zvláštní infrastruktury a lze u nich relativně často měnit linkové vedení a trasu. Ze stejného důvodu jsou autobusy nepostradatelné ve větších městech s kolejovou dopravou jako doprava napájecí ke kolejové, pro páteřní směry se slabší poptávkou a směry tangenciální, kde se také nepředpokládá větší poptávka.

Protože autobusy jsou dnes nejrozšířenější a také ekologicky nejméně šetrné, rozvíjí se zde nejvíce pokrok ve smyslu vývoje nových pohonů. Vedle klasických dieselových autobusů se lze setkat s autobusy na plyn, elektrobusy, pokusně rovněž autobusy vodíkovými a vozy hybridními. Ekologicky nejvhodnější je vodíkový pohon prakticky bez emisí, ten však naráží na výrobu vodíku, jeho masivní rozšíření nastane pravděpodobně až po vynalezení jeho ekologické výroby, ideálně z obnovitelných zdrojů, pokud k tomu vůbec dojde. V současnosti se vodík vyrábí převážně z fosilních zdrojů a existují pouze pokusné provozy s vodíkovými autobusy, např. Hamburg, kde je provozováno 5 takových vozidel. Plynové autobusy mají obecně nižší emise než klasické autobusy, nicméně principiálně jsou stále postaveny na neobnovitelných zdrojích. Elektrobusy v případě ekologické výroby elektřiny mohou být udržitelnou alternativou, jejich nevýhoda ale spočívá v potřebě výstavby doplňkové infrastruktury v podobě nabíjecích stanic, případně vedení pro průběžné nabíjení, nevýhodou vozidla samotného je pak nutnost akumulátoru, jehož životnost je zpravidla kratší než u vozidla a vozidlo je těžší. Hybridy jsou pak založeny na kombinaci pohonů, což vozidlo opět zatěžuje větší hmotností a přináší různé výhody a nevýhody dle konkrétního typu.

Značnou výhodou autobusu daná jeho rozšířeností je nabízená velká škála typů vozidel podle velikosti a technických vlastností, která umožňuje dopravcům zvolit pro různé linky nejvhodnější typ vozidla, pokud by tím ale nedošlo k přílišnému roztříštění typů autobusů ve flotile dopravce.

Dopravním prostředkem, který je dnes ještě poměrně rozšířen, ale ze všech prostředků MHD nejvíce podceňován, nebo dokonce označován za relikt minulosti, je trolejbus. Příčinou toho je už jistá míra hybridnosti trolejbusu jako takového a skutečnost, že je řazen bezmyšlenkovitě mezi silniční dopravu, čímž je srovnáván ekonomicky pouze s autobusy. Trolejbus vyžaduje stacionární infrastrukturu, ale na druhou stranu vykazuje nižší provozní náklady a při správném využívání a kalkulaci i nižší relativní náklady na pořízení. Bohužel řada měst (nikoliv českých) tento prostředek omezuje ve prospěch různých typů autobusů, místo aby jej rozvíjela nebo minimálně udržovala a změnu pohonu realizovala uvnitř segmentu autobusů. Také výstavba infrastruktury u trolejbusů je řádově levnější než u kolejové dopravy a v případě již existující není vhodné ji likvidovat a nahrazovat klasickými autobusy či různými experimentálními vozidly; ty je možné vyzkoušet na jiných místech. Při použití hybridních trolejbusů je také možné síť stavět či rozšiřovat postupně tak, jak je plánováno v nejmladším světovém provozu v marocké Marrákeši, otevřeném v říjnu 2017, či v Praze. Trolejbus nesmí být stavěn do opozice proti autobusu, každý z nich má své místo v dnešní městské dopravě, trolejbus zejména tam, kde jsou dostatečně silné přepravní proudy, aby se vyplatilo stavět infrastrukturu, případně při vhodném terénu a konfiguraci sítě, autobus ve zbylých případech. Trolejbus a autobus se mají doplňovat a být společně alternativou individuální dopravy. Chybou je přístup Moskvy či novozélandského Wellingtonu, které opouštějí trolejbusy ve prospěch dosud neexistujících typů elektrobusů, takže jsou minimálně dočasně nahrazovány klasickými dieselovými autobusy, ekologické hledisko uváděné pro nutnost takové změny se tak obrací v přesný opak. Autobus je nepostradatelným dopravním prostředkem, ale nemá jím být nahrazován jiný funkční a efektivní dopravní prostředek jen kvůli módním, ale dosud jinde dostatečně neověřeným novým možnostem.

V souhrnu lze říci, že každý dopravní prostředek má díky svým unikátním výhodám (technickým i ekonomickým) své místo v městské dopravě, je třeba brát v úvahu takové parametry jako síla přepravních proudů, konfigurace sítě, terén či stávající infrastruktura. Zjednodušeně podle rostoucí síly přepravních proudů jsou postupně vhodné autobus - trolejbus - tramvaj - metro/vlak, ale v každém městě jsou podmínky odlišné, takže je třeba posuzovat individuálně, nikoliv šablonovitě.

Michal Mervart

13.12.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.