• LogisticNEWS
    O čem se mluví

„Chci přivést do dopravy více mladých lidí“

ilustrační foto

Svaz spedice a logistiky má dlouholetou historii. Jeho cílem je rozvoj a podpora spedice a logistiky v České republice. Více než deset let stál v jeho čele Ing. Jan Ekl, který svou prací významně přispěl k činnosti svazu a podpoře dopravců a speditérů. Vedení svazu nyní z jeho rukou přebírá jeho nástupce Ing. Petr Rožek, odborník s dlouholetou praxí v oblasti dopravy a spedice. Krátce po jeho nástupu jsme se Ing. Rožka zeptali s jakými plány a cíli do funkce přichází.

1/ Začátkem ledna jste převzal z rukou Jana Ekla funkci výkonného ředitele Svazu spedice a logistiky. Jak se Vám nastupuje do funkce po tak významné osobnosti, jakou Jan Ekl je?

Se Svazem spedice a logistiky jsem byl v poměrně úzkém spojení již nějakou dobu, díky skupině „Odborná výchova“, kterou jsem vedl. S panem Eklem se znám také již dlouhou řadu let.

Svůj nástup do této funkce považuji za další příjemnou etapu svého profesního života. Dosud jsem pracoval spíše tak říkajíc „v provozu“, a to dlouhých 35 let. Proto jsem se těšil na určitou změnu, zkušenost z jiného úhlu.

Pan Ekl je velká osobnost, to máte pravdu, odvedl ve svazu velký kus práce. Já se zatím spíše rozkoukávám. Původně jsem měl představu, že nastoupím „a začnou se dít změny“, ale tak jak je to zde nyní nastavené a jak vše funguje díky panu Eklovi, mám pocit, že žádné zásadní změny ani nejsou potřeba.

Pan Ekl je navíc nejen velmi pracovně zdatný, ale jak jeho kolegové humorně říkají „má jednu buňku navíc“, díky které je také skvělým bavičem a umí velmi dobře jednat s lidmi.

Z jedné strany se mi tedy nastupuje velice příjemně a jsem velice rád, že tady můžu být a že jsem byl do této funkce vybrán právě já. Na druhou stranu cítím určitou zodpovědnost, protože laťka je nastavena velmi vysoko, a to nejen profesně ale i lidsky.

 

2/ Co myslíte, že rozhodlo právě o Vašem zvolení?

Co přesně rozhodlo, nedokáži říci. Ředitel je zde jmenován do funkce představenstvem, které o jeho volbě hlasuje, takže zde není výběrové řízení. Na základě doporučení pana Ekla jsem byl představenstvem jednomyslně schválen. Myslím, že k mému zvolení hodně přispěla moje práce v rámci skupiny odborné výchovy. Dříve jsem byl již s představenstvem díky této činnosti také v kontaktu. Znali tedy moji práci a výsledky v rámci skupiny.

Předpokládám, že dalším plus, které hrálo v můj prospěch, byla moje pestrá profesionální minulost. V minulosti jsem pracoval jak v kontejnerové a železniční dopravě, tak u univerzálního speditéra nebo třeba v zastoupení rejdaře atd. Takže i z hlediska zkušeností jsem vyhovoval požadavkům na tuto pozici.

 

3/ Máte bohatou praxi v mezinárodní spedici a obchodě, ale také v námořní a kombinované přepravě. Jaké zkušenosti se Vám budou v nové funkci nejvíce hodit?

Já myslím, že zde rozhodně využiji všechny nasbírané zkušenosti, protože činnost svazu je velmi pestrá. Jedním z mých cílů je zachovat neutralitu a zároveň vyváženost jednotlivých druhů dopravy. To znamená, že by měly mít stejnou váhu všechny obory nebo podobory dopravy, které se zde objevují, nemělo by docházet k dominanci jednoho oboru. Také bych zde rád i nadále provozoval poradenství, a byl bych rád, aby i tato oblast fungovala pro všechny druhy dopravy.

 

4/ Jaké jsou Vaše plány a cíle v rámci SSL?

Mým profesním cílem je aby, až jednou půjdu do důchodu, co nejvíce lidí řeklo „My jsme přišli do dopravy kvůli Vám.“ Rád bych přivedl co nejvíce mladých lidí do dopravy a do odborných škol, aby na ně zkusili nejen nastoupit, ale aby na nich také vydrželi. To jsou mé plány v rámci vzdělávání a to nejen na středních a vyšších odborných školách, ale také v rámci svazu, kde funguje program Spediční expert.

Mým dalším cílem je pozdvihnout profesi zasílatele, aby slovo „zasílatel“ získalo zpět svoji prestiž a nemělo téměř hanlivý nádech, tak jak je tomu nyní. Když jsem nastupoval kdysi dávno do Čechofrachtu, tak zasílatel nebo speditér znamenalo něco úplně jiného než dnes. Dnes obzvláště po změnách v rámci soukromého podnikání mám pocit, že v České republice je zasílatel takový „otloukánek“, hromosvod, na kterém si všichni ventilují své problémy, nechávají ho čekat na peníze, atd. Pokud by se podařilo to, že zasílatel bude na úrovni dopravce a že zákazník si bude volit zasílatele ne proto, že nemá jinou možnost, ale proto, že je to rozumná a dobrá volba.

 

5/ Věnujete se vzdělávání budoucích logistiků. Jaký je v dnešní době zájem studentů o obor logistiky? Jak by bylo možné tento zájem ještě zvýšit?

Před dvěma lety jsem skončil doktorandské studium na Univerzitě v Pardubicích, samozřejmě učit na univerzitě je prestižní záležitost. Já osobně však dávám a chci dávat přednost spíše střednímu a odbornému školství. Z hlediska výkonů a výsledku, který bych chtěl jednou vidět, je zde větší potenciál. V současné době je to však taková opomíjená popelka, která není příliš oblíbená a vyhledávaná. Střední a vyšší odborné školy jsou považovány spíše za takové okrajové a to bych byl rád, aby se změnilo.

To samozřejmě není jen můj názor. Dočtete se to ve všech rozborech školství. Začíná to již na základní škole. U nás se v zásadě neprofiluje matematika jako cílový obor. Matematika, která je základem pro tyto obory, je považována za nutné zlo, a to nejen matematika, ale i další přírodovědné obory, jako fyzika či chemie. Než se podařilo prosadit matematiku jako povinný maturitní předmět, tak to také trvalo poměrně dlouho. Školy, které mají matematický nebo technický směr a matematiku jako jeden z oborů, na kterém staví svoji existenci, jsou tím pádem odsunovány v žebříčku popularity až na konec.

Dá se tedy říci, že hlavním problémem je matematika. A pokud se na to stát nezaměří již od základních škol, tak tyto obory budou mít vždycky problémy se zájmem uchazečů.

Spousta šikovných lidí, kteří přicházejí do oboru a mají například jazykové znalosti na velmi dobré úrovni, neumí logicky uvažovat. A ona logika a logistika má k sobě hodně blízko.

Navíc děti a jejich rodiče často nemají ponětí, jaké uplatnění mohou po ukončení studia najít. Já na to vždycky říkám „naprosto cokoliv“, pokud budou šikovní, tak od logistiky až po dopravu je takových oborů a takového uplatnění, že mohou dělat v zásadě cokoliv. Vyšší odborné školy jsou na úrovni bakalářského studia na vysoké škole, a tam bych rád investoval více síly.

Na závěr bych velmi rád ještě jednou touto cestou za celý obor poděkoval panu Eklovi za jeho jedenáctiletou činnost a práci, kterou pro svaz a především jeho členy vykonal.


Ing. Petr Rožek

Po absolvování Fakulty obchodní VŠE v Praze nastoupil na první angažmá v PZO Čechofracht, odkud byl také později vyslán na delegaturu Čechofrachtu v Alexandrii (Egypt) - 1988-1991. Po návratu z Egypta přešel do soukromé sféry, nejdříve do nově budované společnosti ECS Eurocargo, poté DM Express a od roku 1995 v čele zastoupení rejdaře MSC v ČR a SR. Od roku 2000 do 2003 získal zkušenosti o pohled operátora kombinované kontejnerové dopravy u ČSKD Intrans (provozně-obchodní ředitel) a vedení sekce kombinované dopravy pod Svazem dopravy ČR. Všechny tyto zkušenosti zhodnotil po 2003 jako vstupenku do světa velké mezinárodní spedice, nejdříve u společnosti Schenker CZ (postupně až k pozici provozního ředitele) a poté u společnosti Dachser CZ (ředitel pobočky námořních a leteckých přeprav). Od roku 2013 pak vede pobočku Eurogate Logistics v ČR.

Ve volném čase si rád zahraje squash, lyžuje a jezdí na kole nebo jen tak relaxuje na zahradě se sklenkou dobrého bílého vína a dobrou hudbou.

6.2.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.