• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Česko-saské přístavy s.r.o.: Spolehlivý partner v krizových dobách s nabídkou trimodální logistiky pro české hospodářství

Překlad kalamitního dřeva do moderních vagonů ČD Cargo s nástavbou GigaWOOD v přístavu Děčín-Loubí

Společnost Česko-saské přístavy s.r.o. vlastní a provozuje pozemní část veřejných přístavů v Děčíně-Loubí a v Lovosicích-Prosmykách. Tyto veřejné přístavy jsou svou škálou nabízených služeb přirozenými, regionálními, trimodálními logistickými uzly s funkcemi podobnými HUBu či dopravně zbožových center. Dopravní infrastruktura veřejných přístavů bezprostředně navazuje na státní dopravní infrastrukturu a je ze zákona bezdiskriminačně poskytována všem uživatelům přístavů.  V období  coronavirové  krize nebyla dosud většina služeb přístavů dotčena a společnost Česko-saské přístavy si udržela plnou zaměstnanost. Přispívá tak svým dílem k tolik potřebné stabilitě zbožových proudů zejména v mezinárodních logistických řetězcích.

Provozovatelé veřejných přístavů však již delší dobu musí čelit krizi ve vnitrozemské vodní dopravě, která v posledních letech eskaluje omezenou splavností řeky vlivem sucha. ČSP se tedy snaží najít více aktivit „mimo vodu“ a první přirozenou alternativou je vytváření většího prostoru pro železniční dopravu, která je schopna v některých přepravách na velké vzdálenosti vodní dopravu substituovat.

V přístavu Lovosice-Prosmyky se tak slibně rozvíjí logistika zemědělských komodit, kdy v importní i exportní relaci dochází díky rychloobrátkovým skladovacím kapacitám k rozvozu i svozu zakázek kamiony a pro přepravy na velké vzdálenosti železniční dopravou. Poslední investiční akcí ČSP byla před rokem zprovozněná lehká hala jako logistický, podlahový sklad pro krmiva v režimu GMP+ s kapacitou 2000 t. Podobným způsobem zde na volných skladovacích plochách probíhá i distribuce pevných paliv. Vodní doprava je zde však nezastupitelná v segmentu některých přeprav těžkých a nadrozměrných kusů. Jedná se většinou o výrobky pro investiční celky s vysokou přidanou hodnotou, které je možno na „Terminálu“ v Prosmykách manipulovat až do hmotnosti kolem 400 t. Omezená splavnost na Labi „pod Střekovem“ dělá z této aktivity sezonní záležitost a speditérům i investorům vrásky na čelech.

V přístavu Děčín-Loubí je železniční doprava historicky přirozená a dostatečně kapacitní pro většinu logistických úloh.  Kůrovcová krize sem přivedla kalamitní dřevo z národního parku České Švýcarsko, kdy na území veřejného přístavu dochází ke kompletaci exportních vlaků se dřevem s intenzitou odpovídající hrozbě, které naše lesy čelí. Železniční doprava zde vstupuje i do procesu přeprav ocelového odpadu z  produkce lisoven  Automotive, kdy často musí nahrazovat efektivnější, tradiční vodní dopravu. Do třetice se na děčínském terminále slibně rozvíjí i kombinovaná (kontejnerová) doprava se silničními asfalty. Jedná se o svoz z rafinérií a po meziuskladnění export po železnici k pravidelnému kontejnerovému vlaku. Ostatní obvyklé aktivity, jako pronájmy prostor a ploch, služby veřejného přístavu a další, jsou doplňkem, který nemá rozhodující vliv na prosperitu přístavů. Rovněž tak překlad těžkých a nadrozměrných kusů v Děčíně je díky nízkým vodním stavům málo četná záležitost.

V závěru je třeba zmínit, že společnost Česko-saské přístavy s.r.o. je schopna nabídnout i víc. Zejména potenciál přístavu v Lovosicích není zcela využit. Vlečkové napojení na železniční stanici Lovosice má celou řadu problémů, většinou kapacitních, jež ústí v nespolehlivost přístaveb zátěže na vlečku. ČSP má připraveny již delší dobu projekty na rozšíření kapacity dopravní infrastruktury přístavu, jejichž realizace by dílčím způsobem přinesla zlepšení. Chybí však potenciál pro zainvestování a projekty jsou závislé na podpoře. Již několik let se čeká na vyhlášení výzvy z programu OPD2 pro přístavní infrastrukturu. Současná praxe ukazuje, jak i v období krize dokáže veřejný přístav fungovat v duchu tezí z Bílé knihy dopravy EU a je tedy hoden podpory v investičním rozvoji. Je třeba jen ve správném kontextu chápat úlohu dopravní infrastruktury veřejného přístavu.

 

Česko-saské přístavy s.r.o. (CSP) - Děčín, Lovosice

28.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies