• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Být na straně zákazníka je poslání

Pavel Prokop

Dodavatelský řetězec budoucnosti je stejně jako celá globální ekonomika postaven na inteligentních technologiích. Jejich úkolem je nahradit lidskou práci, zajistit bezchybnost jednotlivých procesů a jejich maximální efektivitu. Technologie však představují nemalé finanční investice. Právě finanční hledisko modernizace stávajících provozů významně brzdí zapojení jednotlivých podniků do dodavatelského řetězce budoucnosti. Stéle významnější roli tak v celém procesu hrají ty subjekty, které nabízejí vhodné podmínky financování jednotlivých technologií. Mezi nejvýznamnější hráče v této oblasti v České republice patří i společnost ČSOB Leasing. Ta prostřednictvím financování majetku pomáhá svým klientům tvořit a rozvíjet jejich podnikatelskou budoucnost a držet krok s domácí i zahraniční konkurencí. U příležitosti ročního výročí působení ve funkci generálního ředitele ČSOB Leasing a.s. a předsedy představenstva jsme o rozhovor na toto téma požádali pana Pavla Prokopa.

Významná část Vaší profesní kariery je spojena právě s finančním sektorem. Nabízí se tedy otázka, co vás k financím přivedlo a co Vás na financování projektů vašich zákazníků upoutalo natolik, že jste u něj celou tu dobu zůstal?

Ve skupině ČSOB se na různých pozicích pohybuji od poloviny roku 2000, takže je to teď devatenáct let. Předtím jsem dva roky pracoval v automobilovém oboru. Tenkrát jsem ještě ani netušil, jak právě tyto zkušenosti dokáži v budoucnu v bankovnictví zhodnotit.

A co mě přivedlo do oblasti financí? Já si myslím, že v životě každého z nás jsou určitá témata, která jsou důležitá, a umět je správně vybalancovat může být dlouhodobě velice zajímavý předpoklad ke spokojenosti jak v soukromém životě, tak v zaměstnání. Mezi tato témata já jednoznačně řadím zdraví a rodinu, stejně tak mezi ně patří finance a prostor pro seberealizaci v zaměstnání či podnikání, ale také prostor pro volný čas a zábavu. Pro mě bankovnictví a finance kombinují možnost bavit se o jednom z těchto hlavních témat každého z nás, ať už jsme fyzické osoby nebo firmy. To co mě na bankovnictví zajímá, jsou nejen „čísla“, ale především prvek poradenství a přesah do reálného života a ekonomiky. Takže to, co mě na bankovnictví tolik baví, je především jeho komplexnost a různorodost.  

 

Zmínil jste, že doposud čerpáte ze svých zkušeností v automotive. Co konkrétně považujete za nejvýznamnější inspiraci automobilového průmyslu pro Vaši současnou práci?

Nechtěl bych se stylizovat do pozice automobilového experta. Asi jako každého mě auta baví. Měl jsem možnost dva roky působit na pozici importéra značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia pro český a slovenský trh, kde jsem měl na starosti rozvoj dealerské sítě včetně sledování jejich ekonomiky. Když dnes stojím na druhé straně barikády, kde nabízíme finanční produkty pro dealery, autosalony nebo importéry, dokáži si dobře představit, jak ekonomika v jednotlivých částech automobilového průmyslu funguje a co potřebují. V průběhu času sice dochází k určitému vývoji, základní principy však zůstávají stejné.

 

V dubnu uplynul rok od doby, kdy působíte na pozici předsedy představenstva ve společnosti ČSOB Leasing. S jakými očekáváním a vizemi jste tuto roli přijímal, a jak byste s odstupem času zhodnotil situaci?

Pozici jsem přijímal s maximální pokorou a vnitřní výzvou. A tento pocit ve mně nadále zůstává. Pohledem do zpětného zrcátka mohu říci, že ten rok byl poměrně dynamický a že jsme v jeho průběhu dosáhli hodně z toho, co jsme si předsevzali. Podařilo se nám firmu, která už v době, kdy jsem ji přebíral, byla ve velmi dobré kondici, posunout zase o kus dál. V některých oblastech, ve kterých jsme neměli jasný názor, kam chceme směřovat, jsme si tento názor společně s kolegy definovali. Uplynulý rok tedy hodnotím jako velmi úspěšný, i když samozřejmě v životě firmy je jeden rok krátká doba. Myslím, že relevantnější hodnocení zejména ze strany zákazníků můžeme očekávat spíše v perspektivě tohoto a příštího roku, kdy už zrealizované kroky budou více viditelné.

 

Jak se aktuálně vyvíjí trh leasingového financování? Objevují se nové směry, preference zákazníků atp.? Mluví se o příchodu možné další krize, zaznamenáváte nějaké náznaky v chování vašich zákazníků?

To je poměrně široká otázka, takže by se na ní dalo pohovořit déle. Pokusím se zmínit alespoň klíčové body. Pravděpodobně všichni vnímáme lehké riziko ochlazení české ekonomiky, ale určitě bych to nenazýval krizí. Myslím si, že stále solidní 2,5% růst HDP je spíše důkazem, že ekonomika funguje dobře, i když pomaleji než bychom třeba aktuálně chtěli. Ale jsou některé sektory nebo subsegmenty, ve kterých narážíme na určitá rizika a limity a součástí je určitě i to, že může dojít i k potenciálním problémům se schopností našich klientů a partnerů splácet. V těchto sektorem jsme proto obezřetnější. Snažíme s klienty co nejvíce komunikovat a případně přijít s nabídkou i jiných produktů, abychom jim v tomto období pomohli. Složité jsou zejména oblasti, ve kterých ze strukturálních důvodů naráží firmy na své limity. Typickým příkladem jsou dopravní společnosti, kde díky nízké nezaměstnanosti už nemají, kde brát řidiče. A díky tomu musí odmítat některé zakázky nebo kvalitu služeb nedokáží zajistit takovou, jakou by si představovaly. To se pak projevuje i u nás.

Na druhou stranu jsou zajímavé růstové oblasti, kterým se chceme věnovat. Z nových trendů, které ještě úplně neukázaly svou finální tvář, bych určitě zmínil trendy v rámci mobility. Začínají vznikat nová schémata ať už ve firemním světě nebo B2C, a trh směřuje k tomu, že se definuje ne nabídkou financující firmy, ale poptávkou společnosti, která je na druhé straně, nebo klientem, který více a více náročněji sděluje, co by potřeboval ke svému podnikání nebo životu. Tyto směry vedou na trhu ke změně a vznikají nové vztahy mezi partnery, kteří službu poskytují. Pokud bude chtít klient například sdílený vozový park, můžou se spojit dvě společnosti, které budou auta sdílet a sníží tak náklady. Pro nás jako financujícího partnera pak vzniká nová struktura financování.  

Stejně tak je stále výraznější trend autonomních a elektrických vozidel. Zde vzniká nová oblast pro financování, ale teprve se musí ukázat nakolik je silná a perspektivní. Naše společnost bude rozhodně tyto trendy sledovat a bude aktivní, abychom byli schopni klientům nabízet řešení i v těchto oblastech.  

 

V současné době se nacházíme v éře tzv. čtvrté průmyslové revoluce. Do oblasti průmyslové výroby se jako megatrend promítá pravděpodobně o něco více, ale stále výrazněji proniká do celého dodavatelského řetězce. Stále více „rutinních“ činností je dnes nahrazováno automatizací. Leasingová společnost zde může sehrát úlohu významného katalyzátoru implementace nových technologií do reálného provozu. Jak tuto skutečnost ze své pozice vnímáte vy a jak hodnotíte připravenost finančního sektoru i společnosti ČSOB Leasing na zvýšený zájem firem aktivně působících na českém trhu o financování při zavádění automatizace a robotizace?

Myslím si, že digitalizace, robotizace, automatizace nebo jakkoliv to nazveme je dnes již běžnou součástí našich životů. Nemusíme jít daleko. Mobilní telefony jsou názornou ukázkou toho, jak jsme se všichni, každý jednotlivec, zdigitalizovali. Firmy se snaží maximalizovat potenciál, který se dá díky automatickým strojům a robotům zvládnout bez zásahu lidské síly. Není náhodou, že jsme tento trend zachytili a stali se jedničkou na trhu financování strojů, zařízení a technologií. A nejen, že jsme tento trend zachytili, ale dlouhodobě ho podporujeme v rámci našich stávajících financujících aktivit. Co je ještě důležitější, že jsme v tomto směru aktivní v oblasti poradenství, protože firmy nemají vždy přesně postavený koncept a mnohdy si nejsou jisté, co by mohlo a nemuselo fungovat. Od dotačních programů, ve kterých dokážeme zajistit speciální financování přes poradenství jak strukturovat některé typy nejen transakcí ale i způsobů podnikání včetně znalosti toho co funguje třeba někde jinde v České republice nebo na trhu. Pomáháme tak klientům definovat vhodná řešení v současné době automatizace. Takže náš apetit věnovat se financování nových technologií je vysoký a rozhodně se ho nechystáme snižovat.

 

Časopis LogisticNEWS je primárně zaměřen na logistiku a dodavatelský řetězec. Jaký je z pohledu leasingové společnosti rozdíl ve financování velké logistické korporace ve srovnání s menšími a středními firmami?

Zde bych chtěl především říci, že rozdíl mezi velkou a malou firmou, stejně jako mezi bohatším a chudším klientem banky se velmi stírá a žádná ostrá hranice neexistuje. Existují různé definice, co je velká firma. Záleží, podle čeho hodnotíte, jestli podle obratu, počtu zaměstnanců, přeshraniční spolupráce apod. Z pohledu ČSOB skupiny i leasingu se ke všem klientům chováme ve stejném duchu. Základem je vždy pochopit a nabídnout produkt, který klientovi skutečně dává smysl. Rozumět jeho způsobu podnikání nejen v současnou chvíli ale i do budoucna. V těchto ohledech je malý i velký zákazník stejně důležitý, a pokud součástí jeho požadavků je poskytnout poradenství, financování nebo třeba i pojištění, řešíme rozsah té potřeby. Většina firem chce komplexní řešení na klíč, chce mít nejlépe jednoho partnera, který zajistí kompletní servis včetně dodatečných služeb. Na všechny tyto požadavky jsme připraveni a umíme na ně reagovat. Může se stát, že větší firmy chtějí více produktů, naopak menší firmy chtějí jenom část například v rámci financování vozového parku. Pokud bychom se dívali na financování strojů a zařízení, tak se jedná velmi často o podobný způsob jako u automobilů, pouze rozsah a množství se liší podle velikosti firmy.

 

Dnes se setkáváme v prostorách vašeho nového sídla v Radlicích, ve kterém jste teď necelý týden. Jaké jsou vaše první dojmy? Nová budova má patřit mezi nejmodernější v Evropě; Odráží se v její koncepci požadavky moderní společnosti na její vstřícnost k vnějšímu prostředí a na využití nejmodernějších technologií pro komfort zaměstnanců?

Nové sídlo navazuje na velmi vydařený koncept budovy, vybudované před dvanácti lety hned naproti. Díky použití špičkových technologií je skutečně jednou z nejmodernějších budov v Evropě a plní i ty nejpřísnější ekologické standardy. V otázce ohleduplnosti k okolí je budova výjimečná hned v několika směrech. Je koncipována do šířky, nikoli do výšky, a plně kopíruje reliéf svahu, do kterého je umístěna. Zvyšování teploty okolního prostředí v horkých letních dnech zabrání rozmanité zahrady na střechách jednotlivých pavilonů, ale zcela unikátní je především systém hospodaření se zemní energií ze 177 vrtů s hloubkou 150 m.

Budova je unikátní nejen využitím nejmodernějších technologií a naplněním nejvyšších ekologických standardů, ale je koncipována pro budoucí potřeby naší společnosti a zaměstnanců, kterými jsou zejména spolupráce, vzdušnost, flexibilita a současně i určitá míra komfortu, a jsem velmi rád, že je tady na to pamatováno. Sama vidíte, že jsou zde velkorysé prostory ve smyslu potkávání lidí, které jsou základem otevřené kultury ve firmě. Zároveň je zde dostatek možností jak si najít svůj soukromý koutek, ve kterém můžete fungovat. Budova má krásné výhledy a je v ní dostatek světla. Máme také skvělou kantýnu, což považuji za nedílnou součást. Pamatováno bylo i na odpočinek, takže na každém patře je několik relaxačních místností, ve kterých si můžete odpočinout. Jak již bylo zmíněno výše, máme zde pochozí střechu, kterou lze také využít k relaxaci. Kromě garáží pro motoristy, které jsou samozřejmostí, je zde pamatováno i na cyklisty. Takže já jsem z budovy opravdu nadšený.  A myslím, že nejsem jediný.

Hodně se těšíme, že budeme prostory naší budovy moct nabídnout i rodinným příslušníkům, protože je dobré, aby děti věděli, kde jejich rodiče pracují.

Máme radost, že můžeme ukázat, že jdeme s dobou a trendy, které naším klientům nabízíme a propagujeme, se nám lépe obhajují, když klienti vidí, že i my jako firma se tímto směrem ubíráme.  

 

LN

1.7.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies