• LogisticNEWS
  O čem se mluví

BUREAU VERITAS: řešení v každé době

Aleš Podrazil, obchodní ředitel BUREAU VERITAS

Logistika a celý dodavatelský řetězec procházejí nepochybně jednou z nejtěžších zkoušek posledních dekád. V letech, která této zkoušce předcházela, přijímaly zejména ty odpovědnější firmy řadu preventivních opatření, která měla za cíl minimalizovat škody způsobené mj. právě takovými riziky, jež nebylo možné doposud dost přesně předpokládat. Implementovaly nejrůznější řídící systémy v souladu s mezinárodně uznávanými standardy, podstupovaly interní i externí audity, usilovaly o certifikace …

Jak současnou situaci vnímá obchodní ředitel společnosti BUREAU VERITAS pan Aleš Podrazil?

 

Lze dnes ve světle globální koronavirové krize s jistotou odlišit ty firmy, které se průběžnému vylepšování svých systémů pečlivě věnovaly od těch ostatních?

Ano, lze rozlišit společnosti, jak zmiňujete. Vidíme, slyšíme každý den, jaký zásadní dopad má tato „krize“ na spousty společností. Všeobecně však lze říci, že systém řízení je nástroj pro management, jak efektivně řídit firmu a jak se vypořádat s neočekávanými událostmi.

V souvislosti s tím mě napadá pojem Business Continuity management (BCM) nebo Risk management (RM). Právě toto období ukazuje, jak dobře nebo jak špatně jsou tyto procesy v dané společnosti nastaveny a jak efektivně s těmito nástroji management společnosti pracuje. 

 

Přínosy dobře zavedených procesů BCM jsou pak:

 • Předvídatelná a účinná reakce na krizi
 • Ochrana osob ať už se jedná o zaměstnance, klienty, dodavatele nebo partnery
 • Zachování životně důležitých činností organizace
 • Lepší porozumění organizaci
 • Snížení nákladů
 • Uznání zainteresovaných stran
 • Ochrana dobrého jména a značky
 • Důvěra zákazníků
 • Konkurenční výhoda
 • Soulad s požadavky zákonů, předpisů a se smluvními závazky

 

Pro RM jsou to:

 • Spolehlivější a bezpečnější provoz
 • Efektivitu investic do zabezpečení provozu
 • Optimální poměr rozsahu pojistného krytí a jeho ceny
 • Prevenci škod
 • Lepší image na trhu

 

Nemusí to však být jen o těchto dvou oblastech a normách ISO 22301 resp. ISO 55001, které jsou zaměřené na výše zmíněné oblasti. Dobře zavedený a udržovaný systém řízení kvality podle normy ISO 9001 Vám může udělat podobnou službu, ale jak říkám, musí se s tím dobře a efektivně pracovat.

 

Prioritou firem je nyní zajistit bezproblémový provoz a reagovat na bezpečnostní a hygienické podmínky. Máte pro tyto firmy nějaká specifická řešení a postupy, které je možné rychle aplikovat a především okamžitě převést do praxe?

Covid-19 nás zasáhl všechny. Otázkou je, zda jsme připraveni na běžný provoz, a to i po opadnutí všech opatření. Proto BUREAU VERITAS přišlo celosvětově s produktem zvaným SafeGUARD. Díky tomuto produktu zajistíme pro vaše zaměstnance i zákazníky vysoké standardy v oblasti bezpečnosti a hygieny. Navíc od nás každá organizace získá certifikát/nálepku a dá tak najevo svým zaměstnancům, zákazníkům a okolí, že prokazuje soulad s požadavky pro zamezení šíření viru Covid-19. Daná organizace je následně zanesena do mezinárodního registru a zobrazena na mapě bezpečných míst a tím se zviditelní v lokálním i celosvětovém měřítku.

 

Z dlouhodobého pohledu pak doporučuji zavést a nechat certifikovat normu ISO 45001 – Systém bezpečnosti a zdraví při práci. Popřípadě využít poradenských služeb BUREAU VERITAS v oblasti kultury bezpečnosti práce, či nastavení základních hygienických pravidel jako např. HACCP pro oblast potravin.

 

Zaznamenáváte v souvislosti s globální pandemií nějaké významné změny v poptávce vašich služeb? Mění se požadavky zákazníků a případně i samotné zákaznické portfolio?

O změnách bych úplně nemluvil. Posláním společnosti BUREAU VERITAS je utvářet svět důvěry, snižovat rizika, zvyšovat výkonnost a pomáhat při inovacích. Naše služby jsou postaveny na čtyřech základních pilířích a to kvalita, bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a sociální odpovědnosti.

Doba se však ubírá směrem digitalizace, proto stoupá poptávka po systémové certifikaci na ISO 27001 – Systém managementu informací, certifikaci či implementaci požadavků na Evropské nařízení GDPR, v automobilovém průmyslu pak certifikace TISAX.

V tomto směru se snažíme být aktivní. I my inovujeme a přinášíme nové digitální nástroje, které našim klientům "usnadňují práci" a už nyní nabízíme např. kompletní nástroj pro řízení Facility Managementu, nástroje, které nahrazují papírové záznamy, spravují procesy, digitalizují provádění interních kontrol, vytvářejí akční plány, popřípadě jednoduchou kontrolu z pohledu bezpečnosti jako je naše bezplatná aplikace iCheck, kterou lze stáhnout jak v AppStoru a GooglePlay.

 

LN

3.12.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies