• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Budoucnost není ve hvězdách. Je v našich rukách!

Snaha vědět, co nás čeká v budoucnosti, je snad tak stará jako lidstvo samo. Znalost toho, co nás čeká, by nám jistě umožnila vyvarovat se zbytečných chyb, činit účinná preventivní opatření, nebo neodvratný sled událostí lépe snášet. V minulosti se lidé uchylovali ke hvězdám, kartám, či ke křišťálové kouli, které nabízely velmi nepřesné výsledky. Věda, výzkum a moderní technologie nám dnes nabízejí celou řadu nástrojů, s jejichž pomocí lze věci a děje předvídat naopak velmi přesně. Není tak problém s předstihem znát rozsah a sílu živelních pohrom, ekonomických či sociálních dopadů státní politiky, nebo třeba poptávku po konkrétních druzích výrobků a služeb. Zatímco v komerční sféře se dnes vrcholoví manažeři snaží budoucnost svých společností zajistit právě s využitím nejmodernějších postupů a technologií, politika – alespoň ta současná – si vědu a výzkum drží zuby nehty od těla. Jak jinak si vysvětlit, že vláda dimenzuje opatření nezbytná pro udržení ekonomiky i celé společnosti v chodu podle toho, co nejlépe poslouží jejím politickým cílům a nereflektuje na varování a doporučení předních našich i světových odborníků.

Kdybychom se namísto líbivých gest určených pro početné skupiny nerozhodnutých voličů od počátku ve společnosti zaměřili – podobně jako u firemních procesů – na odstranění kořenových příčin celého problému, mohli jsme dnes být na čele pomyslného pelotonu zemí čelících světové pandemii. Realita je však zcela jiná: pandemie postihuje den za dnem více lidí, množí se lokální ohniska, v ohrožení jsou opět naše firmy i běžný občanský život. Komerční sféra by si chaos, netransparentnost a absenci systémového přístupu vlády k řízení celé země měla dobře zapamatovat jako odstrašující příklad a inspiraci a snad i pro rozhodování v dalších volbách. Politici by se naopak co nejdříve měli inspirovat chováním firem, které úspěšně bojují s nepřízní osudu, investují do inovací, účinně digitalizují své procesy rekvalifikují své zaměstnance, aby jim zajistili perspektivní budoucnost. I stát může zkrachovat, ale to my si nikdo nepřejeme …

 

Miroslav Rumler

17.9.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies