• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Brambles, mateřská společnost CHEP, dosáhla provozní uhlíkové neutrality

Ilustrační foto | CHEP

Společnost Brambles, jež působí v 60 zemích světa včetně České republiky prostřednictvím značky CHEP a poskytuje řešení založené na outsourcingu paletového hospodářství známé jako paletový pooling, dosáhla významného milníku. V září roku 2020 úspěšně splnila svůj pětiletý program pro udržitelnost a zároveň zahájila  ještě ambicióznější program zaměřený na hledání nových cest k nastavení regenerativních dodavatelských řetězců. Jeho součástí je závazek spojený s udržením úrovně globálního oteplení pod 1,5 °C v souladu s Pařížskou dohodou a cíl snížení emisí uhlíku v dodavatelském řetězci.

Brambles nyní s potěšením oznamuje, že se jí v rámci tohoto závazku podařilo dosáhnout uhlíkové neutrality ve všech jejích činnostech. Čisté emise CO2 snížila na nulu v rámci sektoru 1 (přímé emise ze spalovacích procesů) i v rámci sektoru 2 (nepřímé emise spojené se spotřebou nakupované energie) podle standardizovaného Protokolu o skleníkových plynech (GHG).

Dosažení uhlíkové neutrality v sektorech 1 a 2 je prvním krokem k ambicióznímu cíli, kterým je dekarbonizace celého dodavatelského řetězce, do něhož patří emise vznikající v důsledků aktivit subdodavatelů. Brambles si za tímto účelem vytyčila vědecky podložený cíl[1] a definovala jak emise, na které má přímý vliv, tak i emise v rámci svého dodavatelského řetězce.

„Jsem nesmírně hrdý na to, čeho jsme dosáhli. Naše práce ale tímto zdaleka nekončí a opravdovou výzvu máme ještě před sebou. Chceme totiž, aby se i naši zákazníci a dodavatelé vydali cestou uhlíkové neutrality v rámci svých každodenních aktivit a podnikání,“ říká Graham Chipchase, CEO společnosti Brambles.

Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP v České republice, dodává: „Také na tuzemském trhu rozšíříme stávající partnerství a vytvoříme nová. K tomu, abychom jejich prostřednictvím docílili vzniku dodavatelského řetězce, který bude ještě přátelštější k životnímu prostředí, využijeme náš cirkulární model založený na opětovném využívání palet, naše špičkové nízkouhlíkové a uhlíkově neutrální produkty i celé spektrum našich služeb.“

Uhlíková kompenzace a obnovitelné energie

Brambles jako průkopník v oblasti cirkulární ekonomiky aktivně snižuje emise uhlíku již více než 70 let, včetně jejich výrazné eliminace mezi roky 2015 a 2020. 100% čistých emisí lze ale dosáhnout pouze prostřednictvím iniciativ ke kompenzaci uhlíku. Proto společnost nyní zbylé emise, jež nelze jinak eliminovat, nahrazuje investicemi do projektů opětovného zalesňování, jako je například obnovování zanikajících porostů v Uruguayi vysazováním stromů, jež vytváří vysoce kvalitní uhlíkové kredity standardu VCS (Verified Carbon Standard).

Brambles se navíc zapojila do projektu Světového ekonomického fóra 1t.org k zachování, obnově a výsadbě bilionu stromů do roku 2030.

Dalším klíčovým aspektem pro snižování čistých emisí je nákup obnovitelné energie. V posledních letech vynaložila společnost Brambles nemalé prostředky k nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů v řadě regionů, kde působí. V roce 2020 se jí podařilo dosáhnout 70% podílu energie z obnovitelných zdrojů.  Po celém světě nakupuje také certifikáty EAC (Energy Attribute Certificates), jež potvrzují původ určitého množství využitých megawatthodin z obnovitelných zdrojů.

 

[1] Cíle vycházející z vědeckých poznatků ukazují, jak rychle a o kolik musejí společnosti snížit své emise skleníkových plynů, aby se zabránilo změně klimatu.

 

Zdroj: Best Communications

28.6.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies