• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Bezpečnost a optimalizace v provozu manipulační techniky

Zdroj: GX Solutions

Knorr-Bremse ČR, Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

Koncernová společnost Knorr-Bremse, s hlavním sídlem v Mnichově, je celosvětově vedoucím výrobcem brzdicích systémů pro železniční a užitková vozidla. V roli technologického průkopníka působí výrobce Knorr-Bremse významně v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisních služeb moderních brzdicích systémů déle než 110 let.

 

Naše společnost v Liberci se v minulosti potýkala v souvislosti s provozováním flotily 40 ks manipulační techniky s vyššími náklady za škody způsobené vozíky jak na samotné technice, tak na vybavení výrobních a skladovacích prostor. Při analýze škodných událostí jsme nebyli schopni ve všech případech dohledat viníka a tím vyšetřit příčinu s následnou aplikací nápravného opatření k předcházení vzniku podobných nehod.
Problémem pro nás bylo také vedení provozních deníků, které řidiči nevyplňovali vždy správně a v dostatečném rozsahu. Zároveň jsme museli zpracovávat a archivovat deníky v papírové podobě, kdy archivace byla složitá a dohledání deníků zdlouhavé. Údaje v denících byly neúplné a nepřesné. Hledali jsme také způsob, jak zlepšit prevenci v rámci BOZP, která je pro naši společnost velmi důležitá. V této oblasti jsme často řešili zapomenuté klíčky v zapalování, kdy hrozilo riziko manipulace s vozíky neoprávněnou osobou. V našem provozu máme některá místa, která jsou nepřehledná, nebo složitá pro pohyb chodců a manipulační techniky. V těchto místech docházelo v minulosti k nebezpečným situacím a hrozily zde kolize vozíků, nebo střet zaměstnanců s vozíky.
V neposlední řadě nám chyběla relevantní data o vytíženosti naší manipulační flotily, na základě kterých bychom mohli efektivněji využívat manipulační techniku nebo provádět taková opatření, která by vedla ke snížení počtu a následným finančním úsporám. Uvedené skutečnosti nás vedly k tomu, že jsme hledali řešení, které by nám pomohlo aktuální situaci zlepšit.


Cíle projektu

•    efektivnější využívání manipulační techniky
•    zvýšení efektivity práce manipulačních pracovníků
•    snížení počtu nehod manipulační techniky
•    snížení nákladů na opravy a poškození manipulační techniky
•    redukce škodných událostí a nákladů na opravy
•    zjednodušení a zpřesnění povinné administrativy
•    získání přesných dat pro optimalizaci provozu a počtu techniky
•    zabezpečení problematických míst v prostorách provozu
•    ochrana zaměstnanců před kolizí s manipulační technikou


Volba řešení

Petr Toman„Při výběru vhodného systému, který by řešil komplexně naše požadavky jsme se rozhodli pro řešení od společnosti GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o.
Hlavním důvodem bylo především to, že se jedná o univerzální a jednotný systém, který lze implementovat na manipulační techniku různých typů od více výrobců, protože používáme „smíšenou“ flotilu. V průběhu instalace docházelo postupně k různým individuálním úpravám celého řešení na základě našich dodatečných požadavků. Přizpůsobení celého řešení specifickým podmínkám našeho provozu se ukázalo jako jedna z klíčových vlastností systému od GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. Systém nám poskytuje funkce a informace nad rámec našich požadavků, které se ukázaly jako velmi užitečné. Řešení od GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. jsme vyhodnotili jako nejvhodnější jak rozsahem nabízených služeb, tak cenou za implementaci.“

Říká pan Petr Toman, specialista logistiky


Řešení dodavatele GX Solutions

V návaznosti na potřeby klienta bylo zvoleno řešení na osazení manipulační techniky monitorovacím systémem GX Store v kombinaci s nadstavbovým bezpečnostním systémem GX ActiveSafety. Kombinace obou řešení umožnila vyřešit většinu požadavků zákazníka:

 

Konkrétní výsledky řešení

•    Úspora 6 ks techniky díky analýze dat z reportů přinesla úsporu více než 500 000 Kč na operativním leasingu.
•    Úprava počtu motohodin ve smlouvách operativního leasingu s roční úsporou v řádech statisíců.
•    Pokles nehodovosti manipulační techniky o 50 %.
•    Snížení nákladů na škody způsobené manipulační technikou o 60 %.
•    Úspěšnost odhalených viníků nehod až 90 %.
•    100% eliminace neoprávněné manipulace, díky přihlašování řidičů k technice zaměstnaneckými čipovými kartami.
•    On-line sledování pohybu, identifikuje konkrétní místa bezpečnostních incidentů vč. data a času. Informace jsou využívány mimo jiné v kombinaci se záznamy z bezpečnostních kamer.
•    Systém on-line upozorňuje formou zaslání alarmu (sms/e-mail) na nežádoucí situace. Nárazy, přetížení techniky, podnabití baterií apod.
•    Systém nám poskytuje komplexní data o managementu baterií. Nyní máme baterie a jejich nabíjení plně pod kontrolou.
•    Identifikace „problémových“ řidičů pro zlepšení jejich dovedností.
•    Povinná administrativa v podobě elektronických provozních deníků vč. předprovozní technické kontroly je vedena zcela automaticky a je archivována v elektronické podobě. Při závadě zjištěné předprovozní kontrolou dostáváme informaci formou sms/e-mail.
Jiří Rak•    Sledování pohybu techniky identifikuje neefektivní trasy vozíků.
•    Reporty ze systému slouží pro motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci soutěží v oblasti efektivity, nebo v počtu nárazů.
•    Reportovaná data nám významně pomáhají při výběru nové techniky a jejich technických parametrů.
•    Některá data nám slouží jako podklady pro řešení reklamací závad na technice vč. baterií.
•    Omezení počtu servisních zásahů mimo záruku ze strany dodavatelů techniky o 70 %.
•    100% eliminace srážek v konkrétních nepřehledných oblastech provozu.
•    Eliminace a prevence úrazů (BOZP) spojených se střety techniky a osobami pohybujícími se v provozu.

Vyzdvihl přínosy systému pan Jiří Rak, vedoucí skladové a interní logistiky

 

 

Zdroj: GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o.

 

4.3.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies