• LogisticNEWS
    O čem se mluví

AMTP KARVINÁ: Covid zvýšil poptávku po specialistech logistiky

Ilustrační foto | JAKL Karviná

Nezbytnou součástí bezchybného provozu průmyslových firem je kvalitní logistika, která umožňuje plnit náročné požadavky na dovoz materiálu pro výrobu i distribuci finálních výrobků. Bohužel kvalitních logistiků je v současnosti nedostatek, velkou měrou k tomu přispěl i covid. Aby napomohli ke zlepšení situace, dohodli se v karvinském ArcelorMittal Tubular Products (dále AMTP Karviná) se Střední školou techniky a služeb v Karviné (dále SŠTaS) na podpoře nového oboru Logistika v průmyslu. Cílem je zlepšit přípravu studentů na výkon povolání.

Potřeba logistiků, nejen ve výrobních firmách, je v současné době na velkém vzestupu. Nutnost efektivně manipulovat s materiálem ve výrobě a distribuovat finální výrobky, často „just in time“, ovlivnila zásadně i tzv. covidová doba. Na nedostatek logistiků na pracovním trhu zareagovala SŠTaS v Karviné, kde vznikl nový obor Logistika v průmyslu. Protože studenti potřebovali získat další znalosti, praktické informace přímo z firem, došlo mezi vedením SŠTaS a AMTP Karviná k dohodě o spolupráci.

Rádi se se studenty podělíme o naše znalosti a zkušenosti, například formou exkurzí v závodě nebo ukázkami logistiky přímo v provozu firmy. V případě absolvování praxe jsme schopni studenty také zaměstnat,“ říká René Fabik, generální ředitel společnosti AMTP Karviná.

Logistické technologie se rychle vyvíjejí a jejich využívání klade vždy nové nároky na kvalifikaci logistiků. Studenti jsou v AMTP Karviná seznámeni s chodem logistiky, s firmami zajišťujícími transport kamiony i po kolejích, včetně zkušeností s transportem po moři. IT tým AMTP Karviná přiblíží studentům nástroje a aplikace pro logistiku, které byly vytvořeny zaměstnanci IT centra sdílených služeb pro celou Evropu v rámci ArcelorMittal Tubular Products.

Odborníci na logistiku musí mít hluboké znalosti jak o dopravě, skladování a obalové technice, tak i o samotném procesu nákupu, řízení zásob a plánování výroby. S tím souvisí rychlé rozhodování a řešení kritických situací. Důležitá je také schopnost komunikovat s poskytovateli logistických služeb a budovat silné a stabilní partnerské vazby se zákazníky. „Spolupráce s AMTP Karviná a dalšími průmyslovými podniky je pro kvalitní výuku a následné uplatnění studentů v praxi zásadní,“ shrnuje Yvetta Kałužová, ředitelka SŠTaS v Karviné.

AMTP Karviná se středními školami technického zaměření spolupracuje dlouhodobě. Výsledkem je např. uplatnění učňů na pracovišti Údržba a opravy, kde učni a studenti vykonávají praxi. Týká se to především budoucích zámečníků, elektrikářů, instalatérů a obráběče kovů. Za jejichž odborný růst odpovídá konkrétní garant, vybraný zaměstnanec s minimálně 5letou praxí v oboru. Studenti tohoto garanta tzv. stínují, učí se jeho řemeslu.

ArcelorMittal Tubular Products Karviná zaměstnává v současné době přibližně 250 lidí. V oblasti logistiky jich působí šest v kamionové dopravě a také železniční dopravě, neboť v areálu karvinské firmy je v provozu drážní vlečka.

 

Zdroj: Crest Communications

16.2.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies