• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Aby svět nebyl jen černobílý …

Ilustrační foto | Pixabay

Nelze nevidět, jak kolem nás bují diskuze o tom, co je správné a co správné není. Vleklé neshody o míře přínosu očkování pro boj s globální pandemií už v létě elegantně doplnily dohady nad tím, co stojí za nedostatkem stále rostoucí množiny zboží, jehož nedostatek historicky pamatují jen ti, kdo zažili přehmaty plánovité ekonomiky. To ale není nic proti velmi aktuální diskuzi o skutečných důvodech rostoucí inflace a cen energií, respektive o tom, zda je třeba s tímto jevem aktivně bojovat, nebo jej přijmout jako prostý fakt, jehož původ je daleko za hranicí našich reálných možností. V posledních dnech se ale na čelo pomyslného pelotonu společenské diskuze nekompromisně prodralo téma morálky politických elit a s ním i hodnot naší současné společnosti.

Nejen tato, ale i celá řada dalších aktuálních témat dnes čeří už tak neklidné vody sdělovacích prostředků a velmi úspěšně rozdělují společnost, která by právě v této komplikované době měla táhnout za jeden provaz. Už dávno jsme se přece shodli na tom, že budoucnost naší společnosti je v dokonalejší komunikaci, sdílení dat, přijetí jednotných standardů a strategii postavené na akceptování společných cílů. Pro dosažení takových cílů bude ale nezbytné nastolit pořádek ve společnosti i na trhu, a to nepůjde bez kvalitních a respektovaných autorit, lidí, kteří dokáží ostatní spojit a nasměrovat tím správným směrem. Čím hlubší je příslovečné bahno, kterým se v současné době po kolena brodíme, tím více důvodů je k tomu, abychom se pokusili určitě nepromarnit šanci, kterou nám blížící se volby nabízejí. Tak šťastnou volbu!

 

Mirek Rumler

7.10.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies