• LogisticNEWS
    O čem se mluví
Logo FM Logostic

Změny ve vedoucím týmu FM Logistic Central Europe

1. června tohoto roku vstoupily v platnost změny ve vedoucím týmu FM Logistic v regionu střední Evropy, tj. Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Funkci provozního ředitele odpovědného za skladovací činnost společnosti v Polsku převzal Rafał Woźniak. Nahradil v této oblasti Guilhema Vicaira, který stále zůstává provozním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko a přebírá povinnosti ředitele pro obchodní řešení ve střední Evropě.

více >>

FM Logistic zaznamenává stabilní finanční výsledky za finanční rok 2020/21 s nárůstem výnosů o 1,5 % a rostoucím portfoliem zákazníků

  • Nárůst výnosů o 1,5 % při stálých směnných kurzech je srovnatelný s loňským rokem
  • Navzdory nepříznivému vlivu výkyvu směnných kurzů (73 mil.) činily příjmy 1,38 miliardy eur 
  • Nárůst příjmů o 1,5 % bez zohlednění kurzovních rozdílů
  • EBIT ve výši 41,8 mil. eur byl o 1,6 % nižší než v předchozím roce
  • Nové smlouvy přinesly 207 mil. eur, ve srovnání se 150 mil. eur v předchozím roce
  • Nové obchodní možnosti díky poptávce po omnichannelu a městské logistice
  • Cíl na rok 2021/22: dosažení vysokého jednociferného nárůstu organického příjmu

 

Firma FM Logistic zveřejnila své finanční výsledky za fiskální rok, který skončil 31. března 2021. Úplné výsledky spolu se zprávou auditora budou uvedeny ve výroční zprávě, která bude zveřejněna začátkem července.

více >>
Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group

Na co musí dát firmy pozor při provozu klimatizace a vzduchotechniky a jaká jsou další doporučení pro pracoviště na léto 2021

S příchodem horkých letních dní roste důležitost systematické regulace teploty na pracovištích. Vhodné podmínky k práci, i ty teplotní, stanovují hygienické a BOZP předpisy. Při lehké fyzické námaze člověk dosahuje stoprocentního výkonu při teplotách do 22°C, při teplotě 27°C pak dochází k poklesu výkonu o 25 % a při teplotě kolem 30°C dosahuje pouhých 50 % původního výkonu.

více >>
Nákladní vůz na zelený vodík / Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss šetří suroviny, vodu i CO2

Udržitelný rozvoj je jednou ze čtyř základních hodnot logistické společnosti Gebrüder Weiss a je základem jejího přístupu k lidské společnosti i životnímu prostředí.

„K závažným dopadům lidské činnosti na životní prostředí je nutné se postavit bez dalšího odkladu čelem. V Gebrüder Weiss klademe dlouhodobě důraz na snižování emisí oxidu uhličitého, proto budujeme fotovoltaické elektrárny, podporujeme výzkum alternativních pohonů, převádíme silniční nákladní dopravu na železnici a zabýváme se ekologickou likvidací akumulátorů, obalů a odpadu obecně. Naši planetu jsme povinni předat dalším generacím ve stavu, který není nevratně degenerativní,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR. 

více >>
Ľuboš Reviľák

Je flexibilní trh s elektrickou energií na obzoru?

Komentář Ľuboše Reviľáka ze společnosti Eaton k nedávnému Světovému dni životního prostředí.

V současné době jsme méně než deset let od cílů pro udržitelnost pro rok 2030, jak si je stanovila Organizace spojených národů. Je jasné, že k jejich splnění zbývá ještě dlouhá cesta. Dobrou zprávou ale je, že ekonomika i vlády jednotlivých zemí, začínají dělat potřebné kroky – obzvláště pokud jde o dekarbonizaci elektrizační soustavy a elektrifikace dopravy.

 

více >>
Ilustrační foto | DPD

DPD poprvé v historii zveřejňuje počet přepravených balíků

Společnost DPD, největší soukromý přepravce v České republice poprvé v historii zveřejňuje počet přepravených balíků - za rok 2020 jich bylo 44 milionů, v roce 2021 pak do konce dubna téměř 16 milionů. Letos společnost očekává, že zásilek doručí až 50 milionů.
 
 

více >>
DB Schenker - bateriové články

DB Schenker zajišťuje středoevropskou distribuci lithiových článků pro elektromobily

Lithiové baterie jsou hlavním hnacím mechanismem v právě probíhající elektrifikaci evropských silnic. Přední světový producent těchto článků z Jižní Koreje při jejich distribuci do evropských automobilek spolupracuje s českou pobočkou logistické firmy DB Schenker, která má na starosti jejich proclení, uskladnění a následnou distribuci do automobilek v sousedních zemích.

více >>
ilustrační foto: Tp Consulting

Míra nezaměstnanosti v ČR klesá a mzdy rostou. Česko už není montovnou Evropy

V České republice i nadále čelíme důsledkům pandemie koronaviru, a přesto nezaměstnanost v dubnu klesla na 4,1 %. Velký vliv na klesající nezaměstnanost má pravidelné oživení sezónního trhu práce. S jarem se otevírají nová pracovní místa v zahradnictví, zemědělství, ale také například pracovní místa v logistice. Úřad práce ČR evidoval k 30. dubnu 2021 celkem 297 876 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti je tak v České republice i nadále dle Eurostatu druhou nejnižší v celé EU. Dle údajů Českého statistického úřadu vzrostl v březnu meziročně vývoz o 29,2 % a výsledek zahraničního obchodu v březnu značně ovlivnil zejména nárůst vývozu automobilů, počítačů a elektrických zařízení. K údajům se vyjádřili odborníci z Tp Consulting.

více >>
Sportisimo Contera Park Ostrava D1

Brownfield jako řešení nejen pro e-commerce?

S rozvojem e-commerce roste potřeba vhodných lokalit. Těch ale začíná být nedostatek. Navíc poskytovatelé e-commerce směřují část svých operací co nejblíže k zákazníkovi do center měst. Kde ale hledat prostory v již tak vytížených lokalitách? Jsou řešením brownfieldy? Ty ale mají svá úskalí. A mohou být brownfieldy vhodné i pro jiné oblasti než e-commerce?

O odpovědi na tyto otázky jsme v anketě požádali několik odborníků z oblasti nemovitostí.

více >>
Lukáš Ondráček, ředitel DKV Euro Service pro Českou a Slovenskou republiku

Trendy ve správě flotil směřují k digitalizaci

Se zvyšujícím se provozem na silnicích a rozšiřujícími se flotilami firemních aut na jedné straně, se hledají úspory a zjednodušení fungování těchto flotil na straně druhé. Od dob, kdy se dalo tankovací kartou „pouze“ zaplatit palivo z firemního účtu, se funkčnost karet velmi rozšířila. Co vše dnes tankovací karty zákazníkům nabízí? Jaký je o ně zájem? A jak tento nástroj usnadnil práci dopravců v době koronakrize? Odpovědi na tyto a další otázky nám poskytl Lukáš Ondráček, ředitel DKV Euro Service pro Českou a Slovenskou republiku, jehož život je s auty a technikou spojen již od studentských let.

více >>
Ilustrační foto | Pixabay

Rok od největšího propadu firmám opět rostou zakázky i zisk

Obavy firem z budoucnosti postupně opadávají. Od začátku roku roste podíl firem, které letos očekávají vyšší zisk než v roce 2020. Pomáhá jim růst zakázek a do jisté míry i opatření, kterými už loni optimalizovaly provoz firmy. Vyplývá to z květnového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 155 průmyslovými firmami. Zlepšená nálada podniků se přelévá do výkonu celé ekonomiky. Svaz průmyslu a dopravy ČR pro letošní rok očekává ve své aktualizované predikci ekonomický růst mezi 3 a 3,5 procenta.

více >>
Ilustrační foto | MD logistika

Role dopravy v kvalitě logistiky roste

Logistika dneška je stále více zaměřená na rychlost. Roste tlak klientů na co nejrychlejší vyskladnění objednávek, vysoce konkurenční prostředí ale současně drží ceny při zemi. Dále se zvyšuje podíl e-commerce, kde je rychlost jedním z parametrů kvality. S tím, jak se zvyšují nároky na rychlost celého logistického procesu, roste i význam dopravních služeb. Firmy poskytující komplexní logistické služby si to uvědomují a vedle investic do skladového zázemí vynakládají velké prostředky na obnovu a rozvoj svých vozových parků. Platí to i pro společnost MD logistika, která poskytuje úplné logistické služby a jejich těžiště má v oblasti FMCG, především potravin, a to včetně chlazených a mražených.

více >>
Jaroslav Havránek, PST CLC

Projekt Sony: z Japonska do České republiky pod taktovkou PST CLC

Koncem loňského roku došlo k přestěhování projektu SONY do logistického centra společnosti PST CLC v Úžicích. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně rozsáhlý projekt, který zahrnuje komplexní řešení importu japonského výrobce Sony do České republiky, požádali jsme o rozhovor Jaroslava Havránka, manažera pro klíčové zákazníky společnosti PST CLC, který má vedení celého projektu na starosti.

více >>
Ilustrační foto | Pixabay

Jak dlouhá je poslední míle …?

Zatímco kroky, které většina z nás činí směrem k návratu do normálního života a k práci takové, jak jsme ji znali před loňským vypuknutím krize, jsou spíše pozvolné a velmi opatrné, postup směrem k zefektivnění logistiky poslední míle by měl být razantní a co možná nejrychlejší. Byla to právě krize, která převedla významnou část retailu do podoby dnes označované jako e-tail. Tedy z kamenných prodejen do oblasti e-commerce. Tento trend nejenže přinesl velký nárůst doručování jednotlivých zásilek přímo na adresy konečných příjemců, ale současně posunul do zcela jiné dimenze i související zpětnou logistiku. Ta zejména v segmentu B2C představuje významnou zátěž celého dodavatelského řetězce z pohledu finanční, environmentální, ale i procesní náročnosti. Je dobré si uvědomit, že to, že něco je technicky řešitelné ještě neznamená, že to je správné nebo výhodné. Stejně tak platí i to, že na světě není nic zadarmo – ani poslání zboží, ani jeho zpětný odběr. Je to jen fikce, se kterou marketéři rádi pracují. Právě otázky spojené s ekonomikou logistiky poslední míle, její environmentální udržitelností i významem pro celkovou koncepci moderní city logistiky byly důvodem, proč jsme k tomuto tématu v rámci online diskuzní platformy Reliant BroadCAST přizvali Pavlu Cihlářovou, ředitelku GS1 Česká republika a Jana Poltera, obchodního ředitele společnosti DACHSER Česká republika.

více >>
Ilustrační foto | ZETES

Budějovický Budvar vyřešil globální nárůst poptávky pomocí řešení ZetesMedea

Budějovický Budvar – pivovar s nejslavnější značkou na světě – ve svém nejmodernějším skladu investoval do řešení ZetesMedea loading verification. Toto řešení optimalizuje efektivitu logistiky expedice pomocí pokročilé kamerové technologie a zajišťuje 100% přesnost dodávek.

Společnost Budvar je hrdá na to, že se její pivo vždy vyrábělo výhradně v jejím historickém sídle, Českých Budějovicích. V posledních letech však společnost byla nucena navýšit svoji logistickou kapacitu v Budějovicích, aby mohla uspokojit rostoucí globální poptávku. Aby mohla efektivně zvýšit výrobu, společnost investovala do nového automatizovaného high-bay skladu, kam se vejde 19 000 palet najednou. Řešení ZetesMedea je klíčovým řešením celého skladu, protože pomáhá řidičům vysokozdvižných vozíků s automatizací expedice a nakládky. Díky využití kamerové technologie Zetes ImageID systém automaticky snímá a ověřuje čárové kódy palet a umožňuje viditelnost v reálném čase a 100% přesnost dodávek.

více >>
Ilustrační foto | C.S.Cargo

C.S.CARGO otevřelo v Plané nad Lužnicí centrum pro Partner in Pet Food

Distribuční centrum o rozloze přesahující 18 tisíc m2 pro výrobce krmiv Partner in Pet Food v jihočeské Plané nad Lužnicí otevřela dnes společnost C.S.CARGO. Celková investice přesahuje částku 200 milionů korun. Centrum samotné je obsluhováno nejmodernější technologií. Nově nabídne přibližně 40 pracovních míst.

více >>
Logo CZC.cz

CZC.cz přidává dopravu přes Zásilkovnu a v kampani ji nabízí za symbolickou 1 Kč

Dvojka na online trhu elektronikou se spojila se Zásilkovnou a tím navýšila počet odběrných míst o další 4 400. Po celý červen navíc zákazníci CZC.cz mohou napříč e-shopem využít dopravu přes Zásilkovnu za 1 Kč. Velmi výhodný nákup udělají zákazníci, kteří si v této době plánují pořídit třeba nový chytrý telefon. Právě telefony CZC.cz v prvním letním měsíci nabídne za atraktivní ceny s dárky a nyní navíc i s dopravou přes Zásilkovnu za 1 Kč.

více >>
Ilustrační foto | iStock

Jak ušetřit v oblasti industrialu: Konsolidace a akcentace automatizace hrají u nájemců prim

V rámci zvýšení efektivity a zeštíhlení dodavatelského řetězce je aktuálně největším trendem zkonsolidovat více skladů do jednoho centrálního distribučního centra. A to i přesto, když by „rozum“ velel, že firemní růst znamená automaticky více skladových prostor. Druhým, nutným a logickým krokem v rámci konsolidace pak bývá využít automatizované skladové systémy. Jen tak dosáhnou firmy požadovaných finančních úspor díky vyšší produktivitě, která může být až pětinásobná oproti neautomatizovanému systému.

 

více >>
ilustrační foto

Rozjíždí se historické parní vlaky v Praze a okolí

České dráhy ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Středočeským krajem připravily od června do října několik nostalgických vlaků tažených parními lokomotivami. Půjde o okružní jízdy do oblasti dolního Posázaví nebo malebným Prokopským údolím a Pražským Semmeringem. Poprvé v letošním roce vyjedou o víkendu 12. a 13. června.

více >>
Ilustrační foto | Palety CHEP - Penny

Skryté náklady v dodavatelském řetězci: Jak mohou společnosti ušetřit přechodem na paletový pooling

Změny v logistickém segmentu, které mimo jiné vyvolala pandemie COVID-19, zdůraznily význam efektivních a fungujících dodavatelských řetězců. Přestože nepředvídatelná situace přiměla firmy přehodnotit jejich přístup k logistice, některé z nich stále čelí vysoké administrativní, provozní a finanční zátěži spojené se správou vlastních paletových kont. Společnost CHEP, globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, popisuje možnosti, jak jednoduše eliminovat skryté náklady přechodem ze systému tradiční paletové výměny k outsourcingu paletového konta – paletovému poolingu.

více >>
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.