• LogisticNEWS
    O čem se mluví
DACHSER EXECUTIVE BOARD

Skupina DACHSER oznámila nové představenstvo pro budoucnost společnosti

Budoucí tým představenstva v čele s Burkhardem Elingem se ujme funkce 1. ledna 2021; Bernhard Simon a Michael Schilling přejdou v roce 2021 do dozorčí rady.

Bernhard Simon, CEO, a jeho zástupce Michael Schilling, COO Road Logistics, po 31 letech úzké spolupráce na operativních řídicích pozicích ve společnosti DACHSER vstoupí v roce 2021 do dozorčí rady tohoto mezinárodního logistického providera. Bernhard Simon se pak stane předsedou této dozorčí rady. Novým CEO rodinné společnosti DACHSER bude od 1. ledna 2021 Burkhard Eling, který je členem představenstva již od roku 2013 jako CFO.

více >>
Radek Novák

Teorie, jíž se řídí dopravní praxe

V době, kterou charakterizuje překotné řešení mimořádných požadavků na krizové fungování globálního dodavatelského řetězce, představují doc. JUDr. ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM a doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. publikaci Mezinárodní přepravní doklady. Tu vydalo počátkem tohoto roku nakladatelství Wolters Kluwer. Publikace díky dlouhodobé těsné vazbě obou autorů na dopravní a spediční praxi systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží podle jednotlivých dopravních oborů.

více >>
ilustrační foto

Každý dobrý hrdina potřebuje štít ...

Není nám to jedno, chceme pomáhat. V boji proti nákaze COVID-19 se sdružením firem agroup: Authentica s.r.o., GRD servis s.r.o. a chráněná dílna Craftwork s.r.o. rozhodlo zapojit své výrobní možnosti a pomáhat všem hrdinům. Během krátké doby sdružení vyvinulo efektivní, jednoduchou, a především účinnou pomůcku na ochranu tvou i tvého okolí.
Rouška je základ. To už víme. Chraň sebe i své blízké, jak nejlépe to jde!
Chceme pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba, a máme pro vás ochranný obličejový štít. Víme, že všeho je nedostatek, a proto jsme se snažili najít výrobek, který jsme schopni sami vyrobit, a zároveň pomoci. Společně jsme několik dní ladili to nejoptimálnější, a to s ohledem na množství, které jsme schopni zvládnout, i na cenu tak, aby byl výrobek co nejdostupnější a mohl být vyráběn ve velkém množství.
 

více >>

DB Schenker nabízí speciální charterové lety do USA a do Číny

Mezinárodní logistická společnost DB Schenker nabízí firmám závislým na obchodování se zámořím mimořádné charterové lety do Atlanty, Chicaga a do Šanghaje.

více >>
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – prezident ČLA

ČLA: Stanovisko k úloze logistiky v podmínkách nouzového stavu

Doba není lehká. Pro většinu z nás stejně jako pro většinu firem představuje novou zkušenost. Zatímco jedna část společnosti byla uvržena v lepším případě do práce z domova, v horším případě do přísné karantény, druhá část pracuje nezřídka v třísměnném provozu na zajištění základních potřeb těch ostatních – domácností i firem. Viníkem je Covid-19; neviditelný nepřítel paralyzující zaběhnuté a léty ověřené vazby v rámci globálního dodavatelského řetězce. V první linii už týdny stojí lékaři, zdravotníci, výrobci potravin a hygienických potřeb a – až nečekaně málo viditelní – poskytovatelé logistických služeb. Bez nich by nefungovalo zásobování potravinami, drogistickým zbožím, ale ani základní zdravotní péče. Neviditelnými jsou proto, že dokáží dodavatelský řetězec udržet v chodu bez viditelných problémů. Ale bez problémů jejich práce v současných podmínkách rozhodně není: Systém funguje s velkým rizikem nákazy lidí, ochranné prostředky jim firmy shánějí, kde se dá … Někdo úspěšněji, někdo musí ještě pár dnů počkat.

více >>
ilustrační foto

Bridgestone přechodně omezí výrobu ve svých evropských závodech kvůli pandemii COVID-19

Společnost Bridgestone EMIA reaguje na pandemii COVID-19 a ve svých evropských výrobních závodech přechodně omezí nebo přeruší výrobu.
Závody Béthune ve Francii a Bari v Itálii budou uzavřeny do 6. dubna. V závodech Bridgestone ve Španělsku (Bilbao, Puente San Miguel a Burgos), Belgii (Lanklaar), Polsku (Stargard a Poznaň) a Maďarsku (Tatabánya) bude výroba snížena.

více >>
ilustrační foto

Emergency logistics: Globální pandemie jako výzva

Jak mávnutím příslovečného proutku se logistika ve světle eskalující globální koronavirové pandemie proměňuje z oboru s negativní konotací ve smyslu vlivu na životní prostředí na obor se schopností zajistit milionům lidí základní životní potřeby navzdory vyhlášenému stavu nouze či národní karantény ve většině rozvinutých zemí světa. Zřejmě selhání většiny světových politiků a milionů úředníků celého světa vrhlo planetu do globálního problému. Dlouhodobé hledání absurdních, ale politicky atraktivních témat, bagatelizace prevence moderní společnosti před život ohrožujícími riziky, ale mnohdy i rezignace na kvalifikaci a reálné schopnosti odpovědných úředníků. To vše v důsledku toho, že společnost v posledních letech nebyla vystavena žádné zásadní hrozbě. Nefungují školy, divadla, kina, obchody, a mnohé úřady. Významně omezena je mobilita osob. Jde o bezprecedentní změny v nastavení celého dodavatelského řetězce. Logistika však musí podle nově formulovaného zadání společnosti fungovat dál. A ona je toho schopná. Právě logistika si i v době postupující digitalizace a automatizace globální ekonomiky dokázala zachovat flexibilitu a kreativitu – vlastnosti nezbytné pro fungování moderní společnosti i v době koronavirové.

více >>
logo

“World of Material Handling” je posunut na rok 2021

„World of Material Handling,“ který se měl letos v červnu konat v Mannheimu, byl kvůli koronavirové pandemii o rok odložen.  „Chceme tím solidárním způsobem přispět ke zpomalení šíření viru,“ říká Christophe Lautray, Chief Sales and Service Officer z Linde Material Handling, hlavního organizátora akce a zdůrazňuje: „Zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a celé společnosti je teď naší hlavní prioritou.“

více >>
ilustrační fotografie

Víte, že větráním na pracovištích dochází ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí? Proč není antibakteriální dezinfekce účinná?

I když část firem a institucí nařídila svým zaměstnancům práci z domu, je tu stále velká část profesí, kde je nutné na pracoviště docházet každý den. Společnost SSI Group, která se specializuje na facility management ve stovkách budov po celé ČR, připravila několik klíčových otázek a odpovědí pro firmy, jak eliminovat šíření koronaviru v kancelářských budovách a na dalších pracovištích. Zásadní jsou zvýšená hygienická opatření, správně prováděný úklid a vhodně zvolená desinfekce společných prostor, stejně tak vhodná opatření týkající se vzduchotechniky, zejména výměna filtrů. Provětrávání budov nemá většího efektu. Naopak v případě většího proudění vzduchu skrz celou budovu může docházet ke snížení relativní vlhkosti vzduchu, což zvyšuje šanci přenosu infekcí a proudění vzduchu samotného zase unášení patogenů na větší vzdálenost. Na nejčastější dotazy odpovídá Radek Škrabal, provozní ředitel SSI Group.

více >>
ilustrační foto Zásilkovna

Zásilkovna zajišťuje i přes složitou situaci kompletní logistické služby

Zásilkovně, stejně jako dalším firmám ve skupině Packeta, se i přes problémy spojené s pandemií koronaviru, daří zajišťovat kompletní logistické služby ve všech zemích, kde působí.  Jediným státem, kam bylo pozastaveno doručování zásilek, je Itálie.

více >>
ilustrační foto

Průmyslové nemovitosti jako součást moderní infrastruktury

Jaké jsou hlavní trendy ovlivňující podobu průmyslových nemovitostí dnes a jaké trendy ovlivní jejich budoucnost? Bude i v nejbližší budoucnosti tak silně akcentovaný tlak především na jejich energetickou pasivitu, umístění v blízkosti páteřních komunikací mimo hlavní aglomerace a vstřícnost k potřebám zaměstnanců, nebo bude společnost definovat jiné, důležitější cíle? A jak se k dalšímu rozvoji průmyslových nemovitostí bude v budoucnu stavět stát? O popsání nejvýznamnějších trendů současnosti a o vizionářský pohled do budoucnosti jsme požádali Ing. Jaroslava Kaizra, jenž v minulosti zastával pozice obchodního ředitele společnosti CTP Invest, ředitele divize komerčních nemovitostí společnosti Savills pro ČR a SR a v současnosti působí jako partner společnosti DEMACO a správce portfolia průmyslových nemovitostí společnosti Star Capital Investments.

více >>
ilustrační foto

CITY LOGISTIKA a její realita: Politici a úředníci vs. bezmocní odborníci a rezidenti měst

City logistika není z pohledu odborné logistické veřejnosti ničím novým. Provází odedávna migraci lidí z venkova do měst a čím větší jsou města, tím složitější je logicky i jejich pravidelné zásobování vším, co v nich lidé každý den potřebují. Složitosti v systémech, které se za desítky let v jednotlivých městech vyvinuly, postupně stupňují tradiční faktory, jako rostoucí množství lidí žijících v jednotlivých městech, rostoucí počty vozidel, spotřebitelské zvyklosti obyvatel, či množství lidí každodenně dojíždějících do zaměstnání ze svých domovů vně těchto měst. S těmito faktory si však ve většině měst zpravidla odborníci specializovaní na řešení pro městskou logistiku dokáží poradit. Nově se ale do problémů city logistiky zejména v podmínkách největších českých měst začal promítat zcela nový fenomén, se kterým si prozatím žádný sofistikovaný systém neví rady: je jím nezkušený politik v kombinaci s neschopným a mnohdy arogantním úředníkem.

více >>
FOTO: Budějovický Budvar

Logistika pro výrobu a retail v centru pozornosti

Jedenadvacáté století, do jehož třetí dekády v současnosti pomalu vstupujeme, přineslo ve srovnání s minulostí výrazný nárůst integrace logistiky do výroby a obchodu a v mnoha případech lze dnes hovořit o dominanci vybraných logistických procesů nad těmi výrobními. To zejména výrobním firmám přineslo možnost více se soustředit na vlastní výrobu a pro mnoho obchodních firem nastolilo stav, kdy své vlastní zboží na jeho cestě k zákazníkovi fyzicky vůbec nepotkají …

více >>
Bert Hesselink

Mít vliv na svět kolem nás je úžasná představa

Bert Hesselink, Group Business Development Director ve společnosti CTP hovoří o tom, jak vidí budoucí vývoj a trendy na trhu komerčních nemovitostí, ale také o své motivaci, nadějích a vizích pro spolupráci mezi developery, investory a místními komunitami.  

více >>
ilustrační foto

Veletrh HANNOVER MESSE 2020 přesunut

Termín veletrhu HANNOVER MESSE 2020 se přesouvá  na   13. – 17. července. Veletržní správa Deutsche Messe AG tím reaguje na celosvětový vývoj v souvislosti s virem Covid 19 (Coronavirus).  

více >>
© 2020 Danjaq, LLC a Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NENÍ ČAS ZEMŘÍT a loga související s filmy a postavou Jamese Bonda © 1962–2020 Danjaq, LLC a Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NENÍ ČAS ZEMŘÍT a oc

DHL ve službách 25. filmu s Jamesem Bondem Není čas zemřít

DHL je oficiálním logistickým partnerem filmu Není čas zemřít
Vedoucí logistická společnost přepravovala unikátní vybavení již pro pět filmů s Jamesem Bondem
odborníci na logistiku ze společnosti DHL mají od filmu Casino Royale (2006) na starosti dopravu a logistiku při natáčení série filmů s agentem 007. V letošním roce se v kinech na celém světě začne promítat nový snímek Není čas zemřít. I 25. pokračování filmové série o fiktivním agentovi vzniklo s přispěním společnosti DHL, která letadly, loděmi nebo nákladními vozidly včas dopravila vše potřebné na příslušná místa natáčení.

více >>
Startupy se mohou do 5. března přihlásit do PowerUp! Challenge

Startupy se mohou do 5. března přihlásit do PowerUp! Challenge

PowerUp! Challenge je výzva pro startupy, scaleupy a malé a střední podniky ze střední a východní Evropy, jejichž produkty v oblasti energetiky, inteligentních technologií a mobility řeší dnešní problémy s technologií zítřka. Těm nejlepším týmům už šestým rokem nabízí investiční a další příležitosti, jako je například rozvoj týmových dovedností, přístup k investorům nebo expanze na mezinárodní trh. 
 
Vybraným týmům se budou během víkendového Boot Campu věnovat profesionální mentoři. „Jejich úkolem bude diskutovat se startupisty jejich byznys model, sales strategie nebo marketing. Nevynechají ani přípravu a tipy, jak uspět na podiu.“, říká Michal Štefan, manažer aktivit na podporu podnikání v DEX Innovation Centre a organizátor Country Final v České republice. 
více >>
Jiří Cee

Logistiku značky ŠKODA čeká plánovaná generační výměna

Legenda logistiky značky ŠKODA Jiří Cee odchází a pomyslné žezlo vládce logistiky celé automobilky s důvěrou předává svému nástupci. Tím je David Strnad, jenž pro značku ŠKODA AUTO pracuje již od roku 2000. Manažerské pozice v oblasti výroby a logistiky zastává od roku 2008. Své první zahraniční zkušenosti v rámci koncernu začal sbírat v roce 2010, kdy měl možnost prostřednictvím rozvojového programu pro mladé manažery působit v provozu koncernové značky Audi v Neckarsulmu. Od roku 2014 se stal ve Škoda Auto vedoucím plánování logistiky se zodpovědností za plánování ve všech závodech firmy v Česku i zahraničí. Poslední dva roky vedl logistiku Volkswagen Group v ruské Kaluze.

více >>
ilustrační foto

Lanovka, delfíni nebo kotevní řetěz. Přeprava speciálního zboží vyžaduje i rok příprav

Každý se denně setkáváme s přepravou standardních zásilek, zejména v podobě zboží z e-shopů. Přepravní a logistické firmy se ale zabývají také transportem tzv. speciálních zásilek náročných na převoz, a to kvůli jejich nadměrným a atypickým rozměrům či obrovské hmotnosti v řádech desítek tun. „Speciální přepravy vyžadují pečlivou přípravu a plánování, které může být v řádu týdnů, ale i několika měsíců, a to v závislosti na parametrech přepravovaného produktu a typu cílové destinace. Takovýmto způsobem se přepravují strojírenské produkty, technologické celky, či velké konstrukce. Speciálních zásilek přepravíme v průměru i několik desítek ročně,“ říká Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

více >>
František Mikeš

František Mikeš novým obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Toyota Material Handling CZ

František Mikeš (45) převzal vedení obchodního týmu společnosti Toyota Material Handling CZ s.r.o., předního dodavatele komplexních řešení v oblasti manipulace, logistiky a skladování. S účinností od 3. února 2020 se stává členem užšího vedení společnosti a bude řídit týmy obchodu, marketingu a produktového managementu. 

více >>
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.