• LogisticNEWS
    O čem se mluví
ilustrační foto

Henkel pokračuje v elektronizaci výměny dokladů, nově zapojil řetězec Lidl

Společnost Henkel a obchodní řetězec Lidl spolu nově komunikují přes EDI. V elektronických strukturovaných zprávách už si posílají faktury, brzy k nim přibudou také objednávky. Henkel, pod který patří například prací prášek Persil, spárovací hmota Ceresit nebo kosmetika Schwarzkopf, se tak významně přiblížil k tomu, aby 100 % jeho dokladů s odběrateli teklo přes EDI.

více >>

Prioritou je zdravá, fungující logistika

Současná mimořádná situace ukazuje, jak je logistika pro fungování společnosti a ekonomiku státu podstatná. Pokud by nefungovala logistika, zkolabuje zásobování obchodů a lidé zůstanou bez tak zásadních věcí, jakými jsou potraviny, hygienické prostředky nebo léky. Logistika tudíž musí fungovat vždy a za všech okolností…

více >>
ilustrační foto

V roce 2020 se nebude konat HANNOVER MESSE

HANNOVER MESSE se tento rok kvůli stále kritičtější situaci spojené s pandemií Covid-19 nemůže uskutečnit. Region Hannover vydal nařízení zakazující pořádání tohoto předního světového veletrhu průmyslových technologií. Odteď až do příštího HANNOVER MESSE v dubnu 2021 bude nabídka digitálních informací a sítí návštěvníkům i vystavovatelům poskytovat příležitost přeorientovat se na hospodářskou politiku a technologickou výměnu.

více >>
ilustrační foto

O.T.E.C. CR - s důrazem na informovanost zákazníků ohledně možností řešení držíme stále aktivní servis navzdory veškerým omezením

Vzhledem k aktuální situaci, která úzce dopadá i na náš segment, ať už z pohledu zajištění přeprav, nebo organizování skladového hospodářství, je na naší straně kladen důraz na maximální komunikaci se zákazníky, tak abychom našli co nejvhodnější řešení a pomohli jim v co největší míře držet ekonomické aktivity.

více >>

Pojišťovna Coface: Produkce automobilového průmyslu poklesne až o 75 %.

Podle pojišťovny COFACE riziko ohrožení automobilového průmyslu výrazně vzrostlo. Dopady na středoevropské ekonomiky včetně ČR budou zásadní. Proto Coface nyní zhoršila hodnocení odvětvového rizika v automobilovém průmyslu na vysoké riziko.

více >>
ilustrační foto

ESA logistika proti koronaviru

Společnost ESA logistika, která patří mezi desítku největších českých logistických firem, nabídla zdarma své dopravní a skladovací služby v Čechách, Polsku a na Slovensku nekomerčním projektům pomáhajícím v boji proti onemocnění COVID-19.

více >>
ilustrační foto

GS1 Czech Republic: školíme online

Na začátku letošního roku dokončila GS1 Czech Republic poměrně významnou reorganizaci vzdělávacích programů. Cílem bylo nabídnout více interaktivní a obsahově lépe zaměřená školení, která budou pro účastníky lépe pochopitelná a snad i více prakticky použitelná. Kromě již zavedených školení se v nabídce objevila také nová, sektorově orientovaná školení, která si, jak se ukazuje, rychle našla cestu k uživatelům.

 

více >>
ilustrační foto

Automatizace skladu pro e-commerce – od vychystávání objednávek až po zpětnou logistiku

Raketový nárůst prodejů přes internet přináší pro firmy z oblasti e-commerce celou řadu výzev. Patří k nim například rychlost a přesnost vychystávání objednávek, a to kromě jiného proto, že náklady na vychystávání objednávek představují cca 50–70 % nákladů na práci operátorů.

více >>
ilustrační foto

Snížíme vaši nejistotu

Současná pandemie koronaviru je pro logistické operátory zcela novou zkušeností, s níž se musí vyrovnat. Problémy působí hlavně výkyvy v poptávce po zboží, které logistické firmy skladují a distribuují pro své zákazníky.

více >>
ilustrační foto

ČLA: logistika zboží funguje jen za cenu enormního nasazení a vysokých nákladů

Česká logistická asociace, která sdružuje největší české společnosti působící v oblasti dopravy, skladování a logistiky, upozorňuje, že probíhající koronovirová krize se velmi negativně projevuje na hospodářských výsledcích českých logistických firem. Na logistice je přitom závislé zásobování obchodů potravinami nebo drogistickým zbožím.

více >>
ilustrační foto

Balíček opatření na podporu dopravy schválen

Vláda dnes schválila sérii opatření směřující na podporu sektoru dopravy, na který také dopadají opatření zaváděná v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 v Evropě. Dopravci nákladní kamionové dopravy se dočkají odkladu plateb za mýto i silniční daň. Dále se posílí investice do dopravní infrastruktury a pomoci by se měli dočkat i pendleři cestující mezi Českem a Slovenskem či Polskem.

více >>

Logistika ve víru pandemie

Logistici dnes kromě standardních provozních problémů řeší i celou řadu problémů nových: Potýkají se s nedostatkem ochranných prostředků, enormními provozními náklady, kolísajícími objemy zboží v systému i slabou podporou státu. Jak situaci hodnotí jednotlivé firmy aktuálně samy?

více >>
ilustrační foto

Profesionální logistika: Nedílná součást krizového řízení

Není zcela jasné, jak dlouho bude ještě trvat stav nouze, odstávky ve výrobě, omezení maloobchodního prodeje a neustálý nárůst zaměstnanců v nucené karanténě. Není tudíž jasné ani to, jak se zejména před ekonomickými dopady vzniklé situace na úrovni komerčních firem co nejefektivněji bránit. Jisté však je, že firmám v logistice v posledních týdnech astronomicky rostou náklady na ochranu zaměstnanců, zboží i zákazníků. Obdobně však rostou také komplikace v důsledku nemocnosti či karantény zaměstnanců i nedostupnosti byť jen elementárních ochranných pomůcek a hygienických potřeb. Je jistě správné, že první vlna dodávek roušek a respirátorů směřuje k tzv. prvosledovým profesím, jako jsou lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči nebo obsluha prostředků hromadné dopravy. Není správné, že jako prvosledové nevnímáme pracovníky v logistice, kteří se od samotného počátku koronavirové pandemie starají o to, aby všichni – doma i v zaměstnání – měli i v podmínkách stavu nouze neomezený přístup k potravinám, drogistickému zboží, lékům a celé řadě dalších nepostradatelných komodit. Přitom právě lidem v logistice náleží dík celé společnosti!

více >>
DACHSER EXECUTIVE BOARD

Skupina DACHSER oznámila nové představenstvo pro budoucnost společnosti

Budoucí tým představenstva v čele s Burkhardem Elingem se ujme funkce 1. ledna 2021; Bernhard Simon a Michael Schilling přejdou v roce 2021 do dozorčí rady.

Bernhard Simon, CEO, a jeho zástupce Michael Schilling, COO Road Logistics, po 31 letech úzké spolupráce na operativních řídicích pozicích ve společnosti DACHSER vstoupí v roce 2021 do dozorčí rady tohoto mezinárodního logistického providera. Bernhard Simon se pak stane předsedou této dozorčí rady. Novým CEO rodinné společnosti DACHSER bude od 1. ledna 2021 Burkhard Eling, který je členem představenstva již od roku 2013 jako CFO.

více >>
Radek Novák

Teorie, jíž se řídí dopravní praxe

V době, kterou charakterizuje překotné řešení mimořádných požadavků na krizové fungování globálního dodavatelského řetězce, představují doc. JUDr. ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM a doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. publikaci Mezinárodní přepravní doklady. Tu vydalo počátkem tohoto roku nakladatelství Wolters Kluwer. Publikace díky dlouhodobé těsné vazbě obou autorů na dopravní a spediční praxi systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží podle jednotlivých dopravních oborů.

více >>
ilustrační foto

Každý dobrý hrdina potřebuje štít ...

Není nám to jedno, chceme pomáhat. V boji proti nákaze COVID-19 se sdružením firem agroup: Authentica s.r.o., GRD servis s.r.o. a chráněná dílna Craftwork s.r.o. rozhodlo zapojit své výrobní možnosti a pomáhat všem hrdinům. Během krátké doby sdružení vyvinulo efektivní, jednoduchou, a především účinnou pomůcku na ochranu tvou i tvého okolí.
Rouška je základ. To už víme. Chraň sebe i své blízké, jak nejlépe to jde!
Chceme pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba, a máme pro vás ochranný obličejový štít. Víme, že všeho je nedostatek, a proto jsme se snažili najít výrobek, který jsme schopni sami vyrobit, a zároveň pomoci. Společně jsme několik dní ladili to nejoptimálnější, a to s ohledem na množství, které jsme schopni zvládnout, i na cenu tak, aby byl výrobek co nejdostupnější a mohl být vyráběn ve velkém množství.
 

více >>

DB Schenker nabízí speciální charterové lety do USA a do Číny

Mezinárodní logistická společnost DB Schenker nabízí firmám závislým na obchodování se zámořím mimořádné charterové lety do Atlanty, Chicaga a do Šanghaje.

více >>
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – prezident ČLA

ČLA: Stanovisko k úloze logistiky v podmínkách nouzového stavu

Doba není lehká. Pro většinu z nás stejně jako pro většinu firem představuje novou zkušenost. Zatímco jedna část společnosti byla uvržena v lepším případě do práce z domova, v horším případě do přísné karantény, druhá část pracuje nezřídka v třísměnném provozu na zajištění základních potřeb těch ostatních – domácností i firem. Viníkem je Covid-19; neviditelný nepřítel paralyzující zaběhnuté a léty ověřené vazby v rámci globálního dodavatelského řetězce. V první linii už týdny stojí lékaři, zdravotníci, výrobci potravin a hygienických potřeb a – až nečekaně málo viditelní – poskytovatelé logistických služeb. Bez nich by nefungovalo zásobování potravinami, drogistickým zbožím, ale ani základní zdravotní péče. Neviditelnými jsou proto, že dokáží dodavatelský řetězec udržet v chodu bez viditelných problémů. Ale bez problémů jejich práce v současných podmínkách rozhodně není: Systém funguje s velkým rizikem nákazy lidí, ochranné prostředky jim firmy shánějí, kde se dá … Někdo úspěšněji, někdo musí ještě pár dnů počkat.

více >>
ilustrační foto

Bridgestone přechodně omezí výrobu ve svých evropských závodech kvůli pandemii COVID-19

Společnost Bridgestone EMIA reaguje na pandemii COVID-19 a ve svých evropských výrobních závodech přechodně omezí nebo přeruší výrobu.
Závody Béthune ve Francii a Bari v Itálii budou uzavřeny do 6. dubna. V závodech Bridgestone ve Španělsku (Bilbao, Puente San Miguel a Burgos), Belgii (Lanklaar), Polsku (Stargard a Poznaň) a Maďarsku (Tatabánya) bude výroba snížena.

více >>
ilustrační foto

Emergency logistics: Globální pandemie jako výzva

Jak mávnutím příslovečného proutku se logistika ve světle eskalující globální koronavirové pandemie proměňuje z oboru s negativní konotací ve smyslu vlivu na životní prostředí na obor se schopností zajistit milionům lidí základní životní potřeby navzdory vyhlášenému stavu nouze či národní karantény ve většině rozvinutých zemí světa. Zřejmě selhání většiny světových politiků a milionů úředníků celého světa vrhlo planetu do globálního problému. Dlouhodobé hledání absurdních, ale politicky atraktivních témat, bagatelizace prevence moderní společnosti před život ohrožujícími riziky, ale mnohdy i rezignace na kvalifikaci a reálné schopnosti odpovědných úředníků. To vše v důsledku toho, že společnost v posledních letech nebyla vystavena žádné zásadní hrozbě. Nefungují školy, divadla, kina, obchody, a mnohé úřady. Významně omezena je mobilita osob. Jde o bezprecedentní změny v nastavení celého dodavatelského řetězce. Logistika však musí podle nově formulovaného zadání společnosti fungovat dál. A ona je toho schopná. Právě logistika si i v době postupující digitalizace a automatizace globální ekonomiky dokázala zachovat flexibilitu a kreativitu – vlastnosti nezbytné pro fungování moderní společnosti i v době koronavirové.

více >>
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.