• LogisticNEWS
    O čem se mluví
Ilustrační foto | Pixabay

Ze zboží menší hodnoty se začne platit DPH

Od 1. července měli adresáti zásilek, které pochází ze třetích zemí, platit DPH, ať byla hodnota obsahu jakákoliv. Dosavadní praxe, kdy balíčky do hodnoty 22 EUR byly od DPH osvobozeny, měla 1. červencem tohoto roku skončit, což se však vlivem neschválené legislativy nestalo. Poslanecká sněmovna schválila 14. 9. 2021 novely zákonů o dani z přidané hodnoty a celního zákona, které jí byly vráceny Senátem ČR v červenci tohoto roku.  K dokončení legislativního procesu je kromě zveřejnění ve Sbírce zákonů ještě nutný podpis prezidenta. Novely nabydou účinnosti následující den po zveřejnění ve Sbírce zákonů, což pravděpodobně nastane 1. října 2021.

Česká pošta je v celém celním procesu oním pomyslným pošťákem a řídí se platnými zákony České republiky. Česká pošta dostane zásilky do přepravy a doručí je koncovým příjemcům. V momentě povinnosti vyměření DPH i na zásilky pod 22 EUR je Česká pošta připravena tuto činnost vykonávat a DPH koncovému příjemci zásilky vyměřit.

více >>
Zdroj: DB Schenker

DB Schenker pomáhá Uklízet Česko – přímo v terénu i v logistickém zázemí

Dobrovolníci z řad zaměstnanců logistické společnosti DB Schenker se již tradičně zapojili do celorepublikové ekologické akce Ukliďme Česko. Z přírody v okolí Prahy, Plzně nebo Liberce se jim v průběhu víkendového odpoledne podařilo vysbírat několik stovek kilogramů plastového odpadu, skla, plechovek, textilu a mnoha dalšího. Kromě samotného úklidu zajistil DB Schenker ze svého pardubického skladu také logistiku pracovního materiálu pro více než 500 úklidových skupin po celé České republice.

více >>
Zdroj: UPCE

Plán udržitelné městské mobility v kontextu e-commerce a smart city logistiky

V Pardubicích se v pátek 17. září za účasti členů katedry logistiky VŠE v Praze konala společná akce projektu TA ČR CK01000032.

Hostitelem workshopu byla Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, jejíž akademičtí a výzkumní akademici s katedrou logistiky na projektu úzce spolupracují. Workshopu se také zúčastnili manažeři dopravců PPL CZ, DPD, DACHSER, České pošty a e-retailera Alza.cz. Správu a samosprávu zastupovali specialisté z Institutu plánování a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy spolu s odborníky z Magistrátu města Pardubice a Ministerstva dopravy ČR.

více >>
Zdroj: DHL

DHL Express oznamuje úpravu cen pro rok 2022 v České republice

DHL Express, přední světový poskytovatel expresních přepravních služeb, oznamuje  zvýšení cen, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2022. Nárůst cen v České republice bude ve srovnání s rokem 2021 činit v průměru 5,9%.

Každoroční úprava cen reflektuje vývoj inflace a dynamiku růstu administrativních nákladů plynoucích z regulatorních a bezpečnostních opatření. Tato opatření pravidelně aktualizují národní a mezinárodní orgány v každé z více než 220 zemí, ve kterých DHL Express působí. Úpravy cen se v jednotlivých zemích budou lišit podle lokálních podmínek a budou se vztahovat na všechny zákazníky, pokud to bude smluvně možné.

více >>
Zdroj: P3

Zahradní architektura patří i do průmyslových parků

Zasadit průmyslový park do okolní krajiny citlivě je stejně důležité jako umístit do ekosystému správné rostliny. Společnost P3 si proto od zahradnického ateliéru Flera nechala pro své parky vypracovat Koncepci zeleně. Řeší napojení nové vegetace na tu stávající, vylepšuje pracovní prostředí, a zároveň cloní okolí od provozu areálu.

Unikátní koncepce se již uplatňuje v parku P3 Prague D11 ve Mstěticích na východním okraji Prahy. Připravuje se v dokončeném parku P3 Mladá Boleslav a také v připravovaném projektu P3 Ostrava Central. Zeleň v areálu zajistí místní dřeviny, traviny a nenáročný porost, které splní jak estetickou, tak praktickou funkci.

více >>
Radek Duda

Turbulentní období v dopravě přetrvává

Logistika a momentálně především přeprava zboží zažívá velmi intenzivní období. Po prvotních „šocích“ způsobených příchodem koronaviru, kdy byl očekáván spíše pokles poptávky po zboží, a tudíž i útlum objemu přeprav, přišla v důsledku uzavření velké části obchodů změna v nákupním chování zákazníků. Ti se z kamenných obchodů přesunuli do on-line prostředí. Logistické a přepravní společnosti tak musely zvládnout nárůsty přeprav v řádech několika desítek procent, navíc za poměrně ztížených podmínek. Po ukončení mimořádných opatření, kdy se svět alespoň z části vrátil k „normálu“, se začal odrážet vliv „lockdownů“ a pozastavení výroby na nedostatku materiálů. Do toho se přidal akutní nedostatek kontejnerů v námořní dopravě a extrémní zdražení cen námořní přepravy. Tato situace opět zamíchala kartami a postavila logistické společnosti před nové výzvy.

O zhodnocení aktuální situace jsme požádali Radka Dudu, Country Managera Air & Sea Logistics společnosti DACHSER Czech Republic a. s.

více >>
Ondřej Krutílek

Fit for 55: Všechno, co jste kdy chtěli vědět (ale báli jste se zeptat)

Evropská komise v polovině července představila svůj dlouho očekávaný plán, jak v EU snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, aby se Evropa nejpozději za dalších dvacet let stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Navzdory okurkové sezóně se okolo patnácti legislativních návrhů, jimž zasvěcení neřeknou jinak než „Fit for 55”, strhl docela povyk. Jedni je okamžitě zatratili jako drastické a požadovali, když ne jejich stažení, tak alespoň podstatné rozvolnění, jinak EU přijde o svoji konkurenceschopnost. Druhým zase přišly ambiciózní málo a ještě by je ve jménu Planety zpřísnili.

více >>
Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group

Z malé rodinné firmy lídrem trhu

Prosadit se na trhu není snadné v žádné době. Udržet se na trhu, rozšířit svoji působnost do dalších zemí a stát se lídrem trhu, to už chce mimořádný drive a schopnost dělat ve správný čas správná rozhodnutí. Zdá se, že v rodinné firmě Raben se tyto schopnosti dědí z generace na generaci. Jak se z malé firmy v Nizozemsku stala nadnárodní logistická společnost působící v 13 zemích Evropy a více než 10 000 zaměstnanci, jsme si u příležitosti devadesátého výročí od založení povídali s Ewaldem Rabenem, CEO skupiny Raben Group.

více >>
Zdroj: Insighters

Jaký vývoj lze očekávat v oblasti recyklačního průmyslu, oběhového hospodářství a nakládání s odpady?

Nejen na tuto otázku přinese odpovědi multioborová online konference Cirkulář Chytré recyklace už 23. září 2021

Pořadateli konference „Cirkulář Chytré recyklace aneb V odpadech musíme vidět souvislosti a hledat cirkulární příležitosti“ jsou Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) společně s kolektivními systémy REMA. Úvodní ročník přiblíží zájemcům o udržitelný způsob života a podnikání z řad široké i odborné veřejnosti oblast praktického nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a principů cirkulární ekonomiky. To vše prostřednictvím příspěvků a panelové diskuse za účasti profesionálů z oboru. Online konference se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 9 do 16 hodin. Registraci lze provést zdarma na stránkách www.chytrarecyklace.cz/konference, kde je k dispozici také program konference a profily jednotlivých řečníků.

více >>
ilustrační foto

Začíná čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. „Poznání a vzdělání je základem každého pokroku. Studentům, mladým vědcům a jejich pedagogům chceme ukázat, za jak důležitou jejich roli ve společnosti považujeme,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2021.

více >>
Ilustrační foto | Pixabay

Nebezpečné hrátky s cenami paliv

Za současnou inflací stojí z části i vysoké ceny benzinu a nafty. O to větší pozdvižení vyvolala zpráva z německých médií, že tamní vláda v tichosti připravuje zvýšení cen paliv o těžko uvěřitelných 18 korun, to je o více než 50%. Záminkou je předpokládané neplnění dekarbonizačních cílů v dopravním sektoru a pomalý přechod k bezemisní dopravě.

více >>
ilustrační foto

Konference TAL 2021 hledá klíč k úspěšné digitalizaci logistiky

Zkušenosti z praxe, případové studie, nejnovější technologie a prostor pro setkání a diskuzi odborníků na poli výroby, logistiky a IT z oblasti evropského oboru automotive – to je konference Trends in Automotive Logistics (TAL), kterou 21. září pořádá v Plzni společnost Aimtec, letos ve spolupráci s IHK Regensburg a DTIHK.

více >>
Zdroj: DCT Gdaňsk

DCT Gdaňsk a přístav Gdaňsk vstupují do nové éry odbavování kontejnerů v Baltském moři

Dne 18. září 2020, zahájil úřad přístavu Gdaňsk výběrové řízení na nájemce pro novou přístavní plochu, která bude vytvořena v rámci Gdaňského přístavu. Komise pro výběrové řízení dne 23.července oficiálně oznámila, že nájemní smlouva byla udělena společnosti DCT Gdaňsk S.A.

více >>

Česká pošta zahájila spolupráci s internetovým portálem Wish

Česká pošta navázala přímou spolupráci s další internetovou obchodní platformou. Poté, co v roce 2020 uzavřela smlouvu se společností Aliexpress, je dalším obchodním portálem, se kterým bude Česká pošta spolupracovat, platforma Wish. Největší výhodou pro klienty je, že své objednané zásilky nebudou muset danit, protože to za ně včetně příslušné administrativy vyřídí právě Wish.

více >>
Hvězdy dětem koncert

Koncert rocku 2021 "Hvězdy dětem"

1. září 2021 od 19:00 hodin

Přijďte na koncert "Hvězdy dětem - nejlepší koncert rocku 2021", který pohladí vaši duši i uši a zároveň zakoupením vstupenky pomůžete splnit sen dětem z dětských domovů.

Během večera vystoupí známé rockové legendy a osobnosti jako Lešek Semelka s kapelou S.L.S., Ivan Hlas, Pavla Forest a Rock Opera, Petr Kutheil a Live Band, Leona Šenková a děti z Dětského domova Litoměřice.

Slovem celý večer provází Pavla Forest z Rock Opery Praha a Otta Seemann, známý moderátor z Radia Beat.

více >>
Ilustrační foto | MD ČR

ŘSD se změní na státní podnik, úspory a urychlení výstavby schválila vláda

Na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS) se přemění dosavadní organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Věcný záměr zákona schválila vláda. Tento krok navazuje na změny, které povedou k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jako jsou dvě novely zákona o liniových stavbách či úprava stavebního zákona.

více >>
ilustrační foto

Linde Material Handling zveřejnila zprávu o udržitelnosti za rok 2020: Transparentnost současného stavu a cílů

Společnost Linde Material Handling (Linde MH), specialista na intralogistiku, zveřejnila svou zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2020. Společnost v ní bilancuje hlavní sociální, ekologické a ekonomické aspekty činnosti a stanovuje konkrétní cíle do budoucna. Hlavními pilíři jsou udržitelné obchodní postupy, spokojenost zákazníků a ziskový růst. 

více >>
Logo C&W

Česko je stále nejvhodnější destinací pro výrobu v Evropě a pátou na světě

Česká republika se opět umístila vysoko na žebříčku 47 zemí nejvhodnějších pro výrobu. Díky dobrému hodnocení ve všech kritériích, jako jsou provozní náklady, pracovní síla, politická a ekonomická rizika či schopnost restartu po koronavirové krizi, zaujala pátou pozici celosvětově a první v rámci Evropy. Od roku 2016, kdy byla ČR do žebříčku Manufacturing Risk Index realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield poprvé zahrnuta, se tak pravidelně řadí k nejpříznivějším destinacím pro umístění výrobního provozu.

více >>
Foto: STILL GmbH

STILL je vedoucím konsorcia v projektu digitalizace ARIBIC

Když se přepravní vozíky bez řidiče (FTF) pohybují sklady nebo výrobními halami, stávají se skutečnými sběrači dat. Dat, která mohou být ovšem ihned opět vymazána. „To je obrovské plýtvání,“ míní Bengt Abel, vedoucí projektu ve společnosti STILL. Mezinárodní výzkumný projekt ARIBIC (Artificial Intelligence-Based Indoor Cartography) chce proto ukázat metody, pomocí kterých je možné tyto cenné informace výhodně využít.

více >>
Ilustrační foto | Raben

Skupina Raben Group podepsala svůj první úvěr spojený s udržitelností

Evropská logistická skupina Raben Group úspěšně uzavřela se skupinou sedmi bank pětiletý inaugurační úvěr spojený s udržitelností (SLL) ve výši 225 milionů EUR. Jedná se zároveň o jednu z prvních transakcí SLL formou klubové dohody v rámci logistického odvětví v Evropě.

Na této transakci se podílelo sedm finančních institucí. BNP Paribas Bank Polska S.A. působila jako koordinátor udržitelnosti v souvislosti s transakcí SLL, přičemž ING Bank Śląski S.A. plnila roli zprostředkovatele a Coöperatieve Rabobank U.A. koordinátora dokumentace. Dalšími bankami, které se této transakce účastnily, byly Commerzbank AG, Mbank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. a UniCredit Bank AG.

více >>
Zvolte stranu: Předchozí strana 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Další strana

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies