• LogisticNEWS
    O čem se mluví

16. duben: Den české logistiky 2020

Přestože současná situace neumožní realizovat letošní ročník Evropského dne logistiky ani jeho české národní verze pod názvem Den české logistiky v tradičním pojetí, není nejmenší důvod na logistiku a její úlohu v moderní společnosti zapomenout. Právě naopak: dnes více než kdy v moderní historii sehrává logistika klíčovou úlohu při zachovávání základních funkcí této společnosti. Každý z článků dodavatelského řetězce se do tohoto procesu zapojuje podle svých vlastních možností.

Daniel PribanTIMOCOM, Daniel Priban, Director - Representative Office Czech Republic

Naše poslání IT a datového specialisty nabralo v právě probíhající krizi nový rozměr. Již několik let patříme k průkopníkům digitalizace v oblasti logistických procesů a tato naše činnost nyní přispívá nám i našim zákazníkům k potlačování paralýzy, ke které dochází v souvislosti s vydávanými opatřeními napříč Evropou.

V enormně krátkém čase jsme převedli na home office všechny zaměstnance, abychom našim zákazníkům nadále mohli poskytovat veškerý servis v obvyklé kvalitě. Následně jsme upravili podmínky pro práci v našem systému, abychom také uživatelům našeho systému poskytli možnost nadále pracovat nezávisle na místě výkonu práce a zároveň nebyly narušeny veškeré bezpečnostní protokoly.

Díky každodennímu kontaktu s našimi zákazníky jsme velmi dobře informováni o těžkostech, se kterými se účastníci celého logistického řetězce v posledních týdnech musejí potýkat. Také proto se snažíme jít našim zákazníkům maximálně naproti a například nově registrovaní uživatelé mohou náš systém využívat až do 1. 7. 2020 zcela bez závazku.

 

Jan KulhánekČSOB Leasing, Jan Kulhánek, ředitel Vendor Finance & Full Service Leasing & Prague Branch

Stávající společenská situace znamená i pro ČSOB Leasing řadu nového. Od zásadní změny stylu a organizace práce, až po úpravu priorit pro rok 2020. Na druhou stranu přináší i některá pozitiva. Zdá se, že odfiltruje důležité úkoly od malicherností, kterými se mnoho z nás často za „normálních okolností“ zabývá. Otevírá nám šířeji pohled na to, jak důležité je pro nás zdraví, a to i zdraví ekonomické - našich obchodních partnerů a klientů.

Zde vidíme naši hlavní úlohu ve společném boji s nenadálým protivníkem: chceme odlehčit klientům a partnerům v situaci, kdy mnozí výrazně omezují či dokonce zastavují svou činnost.

V plném proudu je proces odkládání splátek, kdy žádostí o odklad jsou již nyní evidovány jednotky tisíc, a jen díky vzájemné výpomoci jednotlivých oddělení je možno tuto „záchrannou akci“ zvládnout. Aktivita zaměstnává desítky osob v ČSOB Leasing. Věříme ale, že nám v dlouhodobém horizontu přinese / zachová přízeň našich klientů.

V plánu byl i program pomoci klientům s žádostmi o zvýhodněné úvěry, resp. záruky COVID I a COVID II, byť jde o provozní financování, které neposkytujeme. Vzhledem k rychlému ukončení příjmu žádostí jsme stačili usnadnit zisk podpory jednotkám klientů. Programy COVID I a II znamenají pro naši spolupráci s ČMZRB v oblasti investičních programů znatelné zpomalení. S touto bankou již několik let realizujeme finanční nástroje Expanze/INFIN, které napomáhají našim klientům dosáhnout díky státní podpoře až bezúročného financování jejich investic.

Současná situace znamená hlavně nejistotu. A to i co se týká zásahů státu a jejich přímých důsledků na naši činnost. Bude COVID III? S jakými parametry? Pomůže firmám a odbřemení ČMZRB? Jaká bude zákonem daná povaha odkladu splátek a jak to bude s úročením odložených splátek u jednotlivých produktů?

Pevně věříme, že i v této nejisté době budeme pevnou oporou pro české firmy.

 

Rostislav VašekOLTIS Group, Ing. Rostislav Vašek, ředitel divize logistiky

Současná situace je pro většinu firem zcela nová a klade vysoké nároky zejména na flexibilitu a inovativnost. Z pozice producenta informačních systémů, podporujících a řídících veškeré procesy v dopravě, spedici a logistice, je naším prvořadým úkolem poskytovat našim zákazníkům maximální podporu, zejména pro bezproblémový chod těchto systémů. Zároveň se ukazuje, že úsilí, které jsme v posledních letech věnovali vývoji nových systémů zaměřených především na on-line komunikaci a automatizaci, přináším nyní našim zákazníkům nemalé výhody.

S příchodem pandemie koronaviru musela i naše společnost rychle na vzniklou situaci reagovat a zavedli jsme home office. S tímto stylem práce jsme měli určité zkušenosti, ale v takovém rozsahu ne. Dnes na home office pracuje více jak 80 % našich zaměstnanců. Hlavním důvodem, proč jsme tak učinili, byla nejen ochrana zdraví našich zaměstnanců, ale i neohrožení nepřetržitého provozu, které poskytujeme pro zákazníky v našem datovém centru.

Mělo to samozřejmě dopad na práci vývojářských týmů, které potřebují být v neustálém kontaktu při vývoji nových řešení i poskytování technické podpory zákazníkům. Organizace práce se stala náročnější a museli jsme změnit zavedené postupy práce. Abychom zachovali kontakt mezi lidmi, zavedli jsme pravidelné denní videokonference, které jsou mnohem efektivnější než komunikace prostřednictvím mailů. Tento způsob komunikace umožňuje okamžitě reagovat na názory a emoce ostatních členů týmu. V praxi se nám tato forma komunikace osvědčila nejen v rámci naší firmy, ale i při komunikaci s našimi zákazníky.

Naše společnost nepatří mezi firmy, které byly přímo zasaženy pandemií, a proto i většinu přijatých opatření vládou nejsme schopni využít a zatím o tom ani neuvažujeme. Situaci samozřejmě průběžně monitorujeme a vítáme každou pomoc, která pomůže zejména našim zákazníkům ztráty minimalizovat, aby po skončení pandemie mohli co nejrychleji obnovit své aktivity a dostat se na úroveň, na jaké byli před ní. Pak bude i poptávka po nových technologiích, a tedy i po našich službách. 

 

Petr KozelVCHD Cargo, Ing. Petr Kozel, předseda představenstva

VCHD Cargo je společnost, která nabízí především linkové „just in time" přepravy v Evropské unii. Core businessem jsou především přepravy s výměnnými nástavbami na dlouhé vzdálenosti - naším cílem jsou tedy zejména Itálie, Španělsko, Francie, Anglie, Benelux a Německo. To jsou všechno státy, které jsou v Evropě zasaženy novým koronavirem nejvíce. A přesto naše úloha jako dopravní společnosti je v současné době stále stejná.  Jen podmínky jsou stále složitější. Tou základní překážkou byl v březnu nedostatek ochranných pomůcek a řada nelogických kroků v Evropě, které často zasáhly i řidiče mezinárodní kamionové přepravy. Začátkem dubna se situace zlepšila, ale o to více se nám komplikuje situace na hranicích. Pro společnosti nabízející v evropském prostoru „just in time" přepravy se při čekání 20 hodin na hranicích situace stává velmi komplikovanou. Nelogickým se nám zdají především kontroly na hranicích. Už dnes předáváme informace o přejezdu hranic na řadu úřadů a nyní nás ještě kontrolují čeští, slovenští, rakouští (a dosadit si můžete řadu dalších států..) celníci. A to navíc ještě v situaci, kdy jsou všechny přepravy z důvodu klesající poptávky cenově často pod hranicí rentability. V této situaci je 20hodinové stání na hranicích pro dopravní firmu nákladově katastrofa. Opatření státu naší společnosti pomohou velmi málo. Odložením platby silniční daně či dálničních poplatků se problém pouze odloží. Odložení ale není řešení. Asi je potřeba si přiznat, že trh čeká letos hluboký propad. Předpokládáme, že společnosti, které již před krizí měly problémy s cash flow (a často především se ziskem) budou přežívat o 3-6 měsíců déle a svoji nadbytečnou kapacitou budou cenově srážet trh i pro ostatní zdravé společnosti. Bude nyní asi na odpovědnosti každého podnikatele v dopravě, si říci: „Ano, moje společnost má dostatek finančních prostředků na dalších 6-12 měsíců,“ anebo: „Ne, raději činnost společnosti ukončím.“ A těmto lidem -podnikatelům a jejich zaměstnancům - by měl stát efektivně pomoci.

 

Petr MalýPROMAN, Ing. Petr Malý, jednatel

Firma PROMAN s. r. o. podniká v současné neočekávané době v omezeném režimu. Hodně využíváme home office a provoz v kancelářích a skladu je upraven.

V rámci možností probíhá prodej regálů, částečně montáž. Zaměřili jsme se na prodej přes e-shop.

Současně probíhá servis a kontrolní prohlídky, také omezeně.

Tato doba samozřejmě našemu obchodu nepřeje, ale stále pracujeme na nabídkách. Některé jsou zajímavé, realizace cca v druhém pololetí roku 2020. Obrat firmy samozřejmě klesá, uvidíme, kdy koronavir umožní intenzivnější podnikání.

 

MV

16.4.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies