• LogisticNEWS
    O čem se mluví
ilustrační foto

Náročná logistika potravin přináší řadu výzev

Ačkoli v různých zásobovacích řetězcích platí stejné základní logistické principy, přesto mají některé komodity v logistice zvláštní postavení. Patří sem například logistika potravin, která musí řešit řadu otázek a problémů, které jsou pro ni specifické. Zajišťuje distribuci zboží, které má mnohdy velmi omezenou dobu spotřeby či je náročné na udržení stálých teplotních podmínek nebo musí být skladováno a přepravováno odděleně od jiných komodit. Z toho vyplývají vysoké nároky na kvalitu a časově přesné dodávky pro odběratele, kteří bedlivě sledují nastavené parametry služeb. S tím vším se musí logistika potravin vypořádat.

více >>
ilustrační foto

Obal, přítel výrobku …

Obaly a obalové technologie dnes představují samostatný a velmi rozsáhlý obor, zahrnující širokou škálu činností od laboratorního výzkumu přes vývoj, testování, sériovou i individuální výrobu, průběžné inovace až po recyklaci. Obalový průmysl se tak chová podobně, jako jakékoliv jiné průmyslové odvětví – snad s tím rozdílem, že ve vývoji a výrobě obalů se více než v řadě jiných odvětví zrcadlí potřeby a požadavky jednotlivých zákazníků na velmi individuální průvodní servis. Vhodné formy balení a ochrany materiálů, polotovarů i hotových výrobků musí od samotného počátku zohledňovat konkrétní podmínky, specifické požadavky zákazníka, dopravce či speditéra, ale i konečného uživatele … A to platí v dnešní globalizované době víc, než kdykoliv předtím.

více >>
ilustrační foto

„Chci přivést do dopravy více mladých lidí“

Svaz spedice a logistiky má dlouholetou historii. Jeho cílem je rozvoj a podpora spedice a logistiky v České republice. Více než deset let stál v jeho čele Ing. Jan Ekl, který svou prací významně přispěl k činnosti svazu a podpoře dopravců a speditérů. Vedení svazu nyní z jeho rukou přebírá jeho nástupce Ing. Petr Rožek, odborník s dlouholetou praxí v oblasti dopravy a spedice. Krátce po jeho nástupu jsme se Ing. Rožka zeptali s jakými plány a cíli do funkce přichází.

více >>
ilustrační foto

Tablety Panasonic Toughpad letěly do vesmíru… a přežily!

Za plného provozu letěly 34 000 metrů do blízkého vesmíru, zažily teploty -67 °C a vrátily se zpátky na Zem rychlostí převyšující 400 km/h

více >>
FM Logistic

PARTNERSTVÍ FM LOGISTIC A EM ŠTRASBURK

Společný výzkumný projekt přinesl systém di@log, který reorganizuje logistické operace ve skladech

FM Logistic, přední poskytovatel skladování, přepravy a obalových služeb, spolupracuje od roku 2011, formou financování výzkumných projektů, s katedrou řízení dodavatelského řetězce na obchodní akademii EM ve Štrasburku.

Po 4 letech práce a po a úspěšné pilotní fázi, bude nyní jeden ze společných projektů vypuštěn do světa; jedná se o diagnostický systém s názvem Di@log, který reorganizuje logistické operace ve skladech a řeší otázky produktivity.

více >>
Vzducholoď Světlušky pro benefiční koncert bezpečně doplula do skladu v Kladně

DACHSER: Dva roky se Světluškou

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic druhým rokem podporuje Světlušku, projekt Českého rozhlasu, který se věnuje dětem a dospělým se zrakovým postižením. Spolupráce je to veskrze logistická – DACHSER zajišťuje pro Světlušku skladování propagačních předmětů a vybavení pro realizaci nadačních akcí. V loňském roce činila hodnota daru ve formě poskytnutých služeb čtvrt milionu korun.

více >>
ilustrační foto

Logistická studie jako nástroj úspor

Příznivý ekonomický vývoj přináší společnostem ideální příležitost rozšířit své působení či upevnit tržní postavení v rámci konkurenčního prostředí. Nové zakázky kladou nároky jak na náběr nových zaměstnanců, tak také na kapacitu skladových či výrobních prostor. Společnosti ve chvíli nutné expanze stojí před rozhodnutím, zda se vydat cestou vyhledání nových, větších prostor či zvážit možnosti optimalizace v rámci stávajícího objektu, především po stránce kapacitního uspořádání. Klíčovým pojmem se s ohledem na možnou nedostatečnost stává efektivita.

více >>
ilustrační foto

RFID technologie zvyšuje efektivitu výrobních i logistických procesů v automobilovém průmyslu

Globální konkurence mezi jednotlivými firmami představuje hnací motor pro podnikatele na celém světě. Firmy usilují o co nejlevnější a nejefektivnější výrobu. Kromě toho jsou ale nuceny hledat řešení s co nejmenší zátěží na životní prostředí, jak u samotných výrobků, tak u jejich výroby. Zástupci a vlastníci firem ve spolupráci s vědci hledají nová řešení a přístupy.

více >>
ilustrační foto

Rizika v logistickém řetězci je třeba řídit

Důležitost řízení rizik v dodavatelském řetězci stále roste. V současné době, kdy může docházet k nejrůznějším turbulencím na trhu, je nutné rizikům předcházet, a pokud již k jejich vzniku dojde, eliminovat v maximální míře následky. Toho lze dosáhnout především důkladnou analýzou potenciálních rizik a sestavením strategického plánu tak, aby bylo možné následky rizika minimalizovat hned v okamžiku, kdy vůbec vznikne.

více >>
ilustrační foto

Multimodální přepravy potřebují lepší infrastrukturu

Ačkoli dominantním způsobem přepravy zboží v Evropě zůstává silniční doprava, zájem o multimodální přepravy stále roste. Rozdělení přepravy na více modů umožňuje využívat jejich výhod a vyhnout se některým problémům, které v rámci jednotlivých modů existují. Na přesunutí zboží „ze silnice na koleje a vodu“ klade důraz také politika Evropské unie, která v multimodalitě hledá způsob, jak lépe využívat stávající dopravní infrastrukturu a snižovat negativní vlivy dopravy na život lidí i na udržitelný hospodářský růst.

více >>
Zvolte stranu: Předchozí strana 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.